Novinky ve výpočtech vody a cirkulace

V současné době připravujeme novou verzi CADKON+ 2016 TZB, kde bude celá řada novinek a urychlení systému v rámci obecného CAD jádra, ale především novinky pro samotné profese TZB.

Při dalším vývoji jsme vycházeli hlavně z připomínek, přání stávajících uživatelů CADKONu a řešení konkrétních projektů v praxi. V tomto článku se zaměříme na rozšíření a úpravy funkce pro výpočet vody a cirkulačního potrubí.

Snadné dohledání a oprava chyb v celé soustavě

Funkce pro výpočet nyní dohledá všechny možné vyskytující se chyby, jako je např. duplicita označení stoupaček, podlaží, nepřipojené armatury, potrubí atd. Důležité je, že program tyto problémy, které vznikly většinou nepřesným kreslením, nejen najde, ale nabídne je přes pravé tlačítko myši opravit.

vypocty-1

Znázornění vyřešených chyb, změny podlaží, označení stoupaček a mnoho dalšího.

Všechny nalezené chyby samozřejmě nejde opravit přímo v náhledovém okně výpočtu. Jedná se např. o nedotažené/přetažené čáry potrubí, které na sebe mají navazovat. V těchto případech funkce pro výpočet tyto problémy automaticky zvýrazní přímo ve výkrese.

vypocty-2  vypocty-3

Nastavení zvýraznění chyb a grafické znázornění chyb ve výkrese. V tomto případě se jedná o nezadaný typ potrubí u stoupačky a nedotaženou čáru potrubí k rohovému ventilu.

Zvýšení rychlosti na větších projektech

Jedná se o rychlejší načítání celé soustavy, přepočítání v rámci opravovaní chyb v soustavě atd.

vypocty-4

Podpora vyvažovacích ventilů

Při návrhu potrubní soustavy lze nově do půdorysu osadit vyvažovací ventil pro snadné seřízení cirkulace TUV.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white