Autodesk Advance Steel

advance-steel-2017-badge-256px-noyearAutodesk Advance Steel je 3D BIM software pro modelování, konstruování a projektování ocelových konstrukcí, který automatizuje vytváření výkresů, výpisů a NC souborů.

Advance Steel pracuje na platformě AutoCAD a jako část konstrukčního BIM řešení nabízeného společnosti GRAITEC nabízí interoperabilitu s aplikacemi Revit a Graitec Advance Design.Popis


Jedině při pořízení od společnosti GRAITEC získáte navíc PowerPack pro Advance Steel - rozšíření, nabízející vylepšené pracovní postupy, lokalizované funkcionality, vyšší produktivitu a efektivitu.

100% zaměřen na ocelové konstrukce

steel img_18_ModAutodesk Advance Steel urychluje fázi návrhu (jedno- nebo víceuživatelský režim) tím, že nabízí rozsáhlou knihovnu inteligentních objektů, automatické přípoje (spoje) a specifické nástroje pro vytváření standardních konstrukcí, schodišť, zábradlí a různých ocelových konstrukcí. 

Autodesk Advance Steel automatizovaně generuje všechny výrobní a sestavné výkresy s inteligentními nástroji pro kótování a popisování všech potřebných pohledů na díly a dílce.

Autodesk Advance Steel je částí konstrukčního BIM řešení od společnosti Autodesk, které automatizuje celý návrh konstrukce od výpočtu až po výrobu.


Modelování konstrukcí

Všechny nástroje umožňují rychlou a efektivní modelování. Vytvoření přesného modelu je důležité, protože Autodesk Advance Steel z něj následně vytváří všechny dokumenty (výkresy, výpisy, NC soubory).

steel img 14
V první řadě Autodesk Advance Steel poskytuje uživateli rozsáhlou knihovnu konstrukčních prvků a funkcí pro návrh jako jsou např.:

 • běžné průmyslové rámy a ztužidla

 • běžné profily

 • střechy

 • schodiště, zábradlí, žebříky apod. včetně přípojů

 • složité ohýbané plechy (např. kroucené nebo kónické plechové přechody)

 • svařované, zkružené a nosníky proměnné výšky

 • nástroje pro správu plechů

Autodesk Advance Steel pracuje ve 2D nebo 3D pohledu, podle preference uživatele a typu modelované konstrukce. Autodesk Advance Steel podporuje všechny základní funkce CADu (uchopování, uzlové body, kopie, atd.).

steel_img_8Autodesk Advance Steel dále nabízí knihovny přizpůsobitelných automatických přípojů (více než 300). Advance Steel také nabízí možnost vytvořit specifické přípoje díky následujícím nástrojům:

 • polygonální výpaly plechů a nosníků (vyzámkování, výřezy podle USS, osově, pod úhlem)

 • vložení a rozmístění šroubů, děr a trnů s hlavou

 • spojování dílů svarem

Nový Správce přípojů má následující možnosti:

 • nabízí všechny přípoje na jednom místě

 • zobrazuje náhledy přípoje v různých variantách

 • výběr a aplikování přípoje přímo ze Správce přípojů!


steel_img_2Autodesk Advance Steel zajišťuje automatické položkování položek a dílců. Pomocí parametrů v dialogových panelech může uživatel nastavit předponu položek, metodu položkování, počáteční číslo a jeho přírůstek. Autodesk Advance Steel poté provede finální kontrolu: kolize prvků, kontrolu proveditelnosti šroubových spojů, konzistenci čísel položek a dílců.

Znalostní inženýrství: Autodesk Advance Steel obsahuje novou adaptivní technologii, která velmi usnadňuje a urychluje vytváření přípojů. Při vytváření přípoje Autodesk Advance Steel zjišťuje, zda v minulosti byly parametry styku mezi vybranými objekty uloženy do uživatelské tabulce a pokud ano, tak software nabídne styk s optimálními parametry s ohledem integritu konstrukce.

steel_img_11

Nový nástroj pro navrhování přípojů

Autodesk Advance Steel nyní umí navrhnout nebo posoudit základní typy přípojů. Při vytvoření přípoje uživatel zadá vnitřní síly v styčníku a Autodesk Advance Steel přípoj rychle navrhne nebo posoudí. Do modelu je automaticky vložen správný typ a počet šroubů, tloušťka plechu apod. a vytvoří se podrobný report statického výpočtu!


Práce s plechovými díly

Autodesk Advance Steel je také CAD software, který snadno modeluje ocelové konstrukce z plechů. Např. pouze dvě kliknutí zabere vytvoření plechového přechodu mezi dvěma CADovými objekty (kružnice, čtverec, apod.) nebo mezi dvěma profily s různými průměry.

Výkresy těchto tvarů se automaticky vytvářejí z jejich rozvinuté reprezentace.

steel_img_trojkombinace

Spolupráce více uživatelů

S technologií "Sdílení modelu" mohou uživatelé Advance Steelu pracovat ve skutečném víceuživatelském režimu.

steel_img_10

Autodesk Advance Steel nabízí bezkonkurenční, flexibilní a bezpečný nástroj pro víceuživatelský režim práce:

 • Zvýšení rychlosti při modelování velké konstrukce (více uživatelů pracuje současně na jednom DWG souboru)

 • Výkon při zobrazování (nástroje pro zobrazení pouze vybraných objektů)

 • Flexibilita (přípoje lze vytvářet na prvcích modelovaných různými uživateli)

 • Bezpečnost (objekt použitý jednou osobou nemůže modifikován jiným)

 • Informovanost (informace o změnách v modelu v reálném čase)

Funkcionalita multi-user je součástí paketu Advance Steel Premium.


Automatizované vytváření výkresů

Když je 3D model dokončen, tak steel_img_12Autodesk Advance Steel nabízí celou řadu automatických funkcí pro vytvoření všech nezbytných dílenských a sestavných výkresů. K dispozici je velká nabídka formátů (např. A4 až A0) a šablon s různými nastaveními (rozvržení, kótovací styl apod.), do kterých se výkresy generují. Výkresy jsou vytvořeny jako samostatné soubory DWG, kde objekty jsou automaticky popsány a okótovány. Vzhled výkresů lze přizpůsobit podle specifických požadavků pomocí nástroje Správce výkresových stylů.


Sestavné a přehledové výkresy

Libovolné isometrické pohledy na steel_img_16model konstrukce s různými možnostmi popisu objektů.

2D pohledy, řezy, půdorysy kotvení a střech jsou automaticky popsány a okótovány.

Dodatečné a detailní pohledy, např. v případě komplikovaných styků, kotvení se základy, ...

Flexibilita ve volbě způsobu zobrazení objektů ve výkresech.

Dílenské výkresy

 • Dílenské výkresy jednotlivých položek a dílců.

 • Automatické generování výkresů pomocí tzv. procesů - v odpovídajícím výkresovém stylu a s rozmístěním na potřebný počet formátů.

 • Všechny díly jsou okótovány a popsány požadovanými informacemi.

 • Kóty mohou být řetězové, od základny nebo se staničením (i v kombinaci).

 • Funkce pro výkres rozvinu trubek (pálicí šablony) a ohýbaných plechů.

 • Nezbytné řezy dílcem jsou vytvářeny automaticky.steel_img_trojkombinace_2

Konečné úpravy výkresů

 • Přímo z již vygenerovaného výkresu lze vytvořit dodatečný pohled nebo řez.

 • Možnost změnit měřítko, zkrácení a znázornění objektů ve výkresu.

 • Kóty mohou být dodatečně upraveny nebo přidány další (např. také obloukové, úhlové…).

Rychlé vložení dalších popisů objektů a nastavitelným formátem obsahu získaného přímo z modelu


Správa dokumentů

Kdykoliv po dokončení modelu steel_img_5konstrukce mohou být vytvořeny výpisy materiálu a soubory pro CNC stroje (NC a DXF soubory). Uživatel si může vybrat z předdefinovaných formátů výpisu materiálu nebo si lze vytvořit vlastní: nastavit obsah, vložit logo, upravit třídění...

Správce dokumentů je uživatelsky příjemný, integrovaný nástroj pro centralizovanou správu výkresů a výpisů materiálu, kterým můžete ušetřit mnoho času, např. využitím náhledu na vygenerované výkresy nebo tiskem výpisů materiálu.

Autodesk Advance Steel automaticky vytváří steel_img_6ve výkresech revizní obláčky změn vzhledem předchozímu stavu výkresu. To značně pomáhá uživatelům získat lepší přehled o změnách po automatické aktualizaci výkresů s revizí.


Výroba

GRAITEC je aktivním členem asociace DSTV a náš software vytváří NC-data, která jsou 100% kompatibilní pro většinu celosvětově vyráběných NC strojů. Následující výrobci potvrzují plnou kompatibilitu s DSTV standardy a spolupracují s námi při dalším vývoji postupů pro výrobní proces.

steel_logo_1 steel_logo_2 steel_logo_3 steel_logo_4
 steel_logo_5  steel_logo_6Dále Autodesk Advance Steel používá formát KISS (“Keep It Simple, Steel”) pro přenos dat z modelu a výpisů materiálu do softwaru pro řízení výroby. Mezi další podporovaná a certifikovaná řešení patří FABTROL.

 steel_logo_7

Od verze 7.1 je Autodesk Advance Steel certifikován jako Microsoft Client a MS Office kompatibilní. Testování definované podle Microsoft Platform Test for ISV Software Solutions bylo provedeno službou VeriTest společnosti Lionbridge Technologies.

Autodesk2014CompatibleAutodesk Advance Steel nabízí uživatelům profesionální objekty, jako jsou nosníky, sloupy, šrouby, atd. Při spuštění Advance Steelu jako nadstavby AutoCAD®u, Autodesk Advance Steel využívá technologii Autodesku Object ARX ve svém nejvyšším potenciálu. Tato technologie umožňuje Advance Steelu využívat většinu standardních funkcí (kopie, vložit, prodluž, ořež, protáhni, atd.). Nativním formátem souborů sady Advance je 100% Autodesk kompatibilní DWG soubor.

GRAITEC je člen ADN (Autodesk Application Developer) od roku 1997 a UAR (Unique Application Reseller) od roku 2001.


steel_logo_000

Technologie BIM: interoperabilita a integrace softwaru společnosti GRAITEC

Všechny programy společnosti Graitec mohou nyní snadno komunikovat s novým formátem BIM, který umožňuje výměnu modelů mezi aplikacemi a také synchronizaci modelů bez ztráty dat a opakovaného zadávání vstupních údajů!


Podívejte se, jak je Autodesk Advance Steel kompatibilní s aplikací Autodesk Revit.

Výrobky s tímto logem nejsou nutně produkty Autodesku a jako takové nejsou garantovány společností Autodesk. Autodesk, logo Autodesk, AutoCAD a Autodesk Architectural Desktop jsou registrované ochranné známky společnosti Autodesk, Inc.

Dostupnost výše uvedených funkcionalit závisí na zakoupeném paketu aplikace.

Video-ukázky

AUTODESK ADVANCE STEEL VE 3 MINUTÁCHADVANCE STEEL - OD MODELU PO VÝROBNÍ DOKUMENTACIOBOUSMĚRNÁ SYNCHRONIZACE MODELŮ MEZI ADVANCE DESIGN A ADVANCE STEEL

INTEROPERABILITA MEZI ADVANCE STEEL A GRAITEC ADVANCE WORKSHOP

Advance Steel 2011 overview

youtube-logo
Další videa naleznete na YouTube kanálu AB Studia zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white