Zvyšte svojí produktivitu používání programu CADKON+ Stavební konstrukce

Logo cadkon_enewsPro naše zákazníky nabízíme ucelenou řadu služeb, jak se s CADKON+ Stavební konstrukce naučit pracovat efektivně a využít co nejvíce možností, které tento program nabízí.   

Školení v našich učebnách v Praze a Brně

Naše školení pořádáme pro 5 maximálně však 6 osob tak, abychom zajistili individuální přístup a dostatečný prostor pro Vaše dotazy

Aktuální nabídka a termíny školení

Internetové semináře

Internetové semináře (webináře) Vám umožní zúčastnit se online krátkých školení (maximálně 30 minut), aniž by jste museli někam jezdit. Stačí si vybrat, které téma Vás zajímá, zaregistrovat se a v danou dobu se přihlásit ze svého počítače. Uvidíte obrazovku školitele, můžete klást dotazy atd.

Aktuální nabídka a termíny seminářů

Výuková videa na internetu

Na www.cadnet.cz nebo http://www.youtube.com/abstudiocz najdete celou řadu výukových videí. K dnešnímu dni je pro CADKON+ Stavební konstrukce a CADKON Stavební konstrukce nahráno 56 video ukázek (cca. 36. 500 zhlédnutí). Videa jsou převážně zaměřena na výuku.

Mezi nejvíce sledovaná videa CADKON Stavební konstrukce patří:

VÝUKA: Základní nastavení - jednotky, hladiny, měřítko
VÝUKA: Strop
VÝUKA: Otvory dveří, oken

Doporučujeme se také podívat na video ukázky CADKON+ Stavební konstrukce:

VÝUKA: Plochy místností a jejich výkazy

- způsoby odečtu plochy místnosti
- tvorba popisu místnosti, zadání parametrů
- editace a hromadná popisů místností
- aktualizace ploch
- výkaz do tabulky místností
- úprava tabulek
- vytvoření tabulky skladeb podlah dle místností

VÝUKA: Položkování a výkaz výrobků do tabulek

- způsob použití jednotlivých typů bublin
- tvorba masek bublin
- zadání textové specifikace výrobku
- připojení a tvorba schémat
- zadání parametrů bublin
- editace a hromadná správa bublin
- výkaz do tabulek
- tvorba souhrnné tabulky z více výkresů, podlaží

VÝUKA (seminář): Překlady a jejich vyhodnocení

- návrh a vykreslení prefabrikovaných překladů
- návrh a vykreslení ocelových překladů
- návrh a vykreslení monolitických překladů
- kreslení překladu přes více otvorů
- kreslení překladů na libovolný otvor
- dodatečné úpravy, změny vykreslených překladů
- vytvoření tabulky překladů

VÝUKA: Schodiště

- návrh a vykreslení schodiště
- možnosti parametrů schodiště
- editace vykresleného schodiště
- tvorba řezů a pohledů z půdorysně vykresleného schodiště
- celkové vymazání schodiště

VÝUKA (seminář): Tvorba řezů a pohledů

- generování řezu z půdorysného výkresu
- tvorba skladeb podlah
- výškové kóty
- řez schodištěm
- generování pohledu z půdorysného výkresu
- využití bloků knihovny

Implementace firemních standardů

V CADKONu+ Stavební konstrukce je celá řada možností, jak si způsob práce a vytvořené projekty přizpůsobit dle Vašich požadavků.

Jedná se především o:

  • úpravy a rozšíření knihoven výrobců
  • přednastavení hladin (názvy, barvy, typy čar)
  • nastavení písma, razítek atd.
  • nastavení tabulek per pro tisk
  • nastavení sdílení knihoven na síti

Specifikaci implementace dle vašich konkrétních požadavků a její cenu zjistíte u vašeho obchodníka z AB Studia.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white