Advance 2017 R2 - uvedení aktualizované verze

PDF Tisk
 graitec 350
Advance2017 tiskovka

GRAITEC uvádí kolekci Reinforced Concrete BIM Designers v rámci nové verze Advance 2017 R2


S potěšením Vám oznamujeme uvedení aktualizované verze produktové řady GRAITEC Advance 2017 R2, která zahrnuje taky zcela novou kolekci užitečných nástrojů pro návrh a detailování výztuže - Reinforced Concrete BIM Designers.

Instalace nových verzí všech produktů řady Advance 2017 R2 je dostupná v download zóně Helpdesku nebo z portálu zákaznické podpory GRAITECu. Bezplatná zkušební verze je ke stažení zde a aplikace nebo rozšíření GRAITECu jsou k dispozici k zakoupení taky na stránkách GRAITEC store.

BD logo

BD badgeGRAITEC Advance BIM Designers je kolekce aplikací věnovaných provázání konstrukčních BIM pracovních postupů, automatizující tradiční postupy návrhu a modelování a zrychlující tvorbu technické dokumentace.

V rámci kolekce Advance BIM Designers jsou již dostupné moduly Stairs & Railing Designer (pro Autodesk® Advance Steel) a Steel Structure Designer (pro Autodesk® Advance Steel a Advance Design).

Novinkou v rámci kolekce Advance BIM Designers jsou RC Column Designer, RC Beam Designer a RC Footing Designer (pro Autodesk® Revit®, Advance Design a samostatné) a Steel Connection Designer (pro Advance Design).

Seznam novinek v kolekci Advance BIM Designers 2017 R2 je ke stažení zde.

Reinforced Concrete BIM Designers 2017 R2

BD Beam_badgeBD Column_badgeBD Footing_badgeReinforced Concrete BIM Designers je inovativní řešení pro modelování a detailování výztuže, které využívá  BIM data z návrhu a pracuje podle mnoha mezinárodních norem, automatizuje návrh a tvorbu 3D výztuže a vytváření odpovídající dokumentace  ‒ dokumenty posudků, výkresy a výkazy ‒ pro běžné betonové prvky sloup, nosník a základ. Zjistit více...

Steel Connection Designer 2017 R2

BD Connection_badgePředstavujeme nový modul kolekce GRAITEC Advance BIM Designer, Steel Connection Designer ‒ pro rychlý a jednoduchý návrh široké škály ocelových přípojů a integrovaný v prostředí Advance Designu. Podporované jsou přípoje pro svařovanou nebo šroubovanou momentovou čelní desku s náběhem, vrcholový styčník a patní desku, jednoduše definované a hluboce detailní.  Pomocí nové možnosti "vytvořit svar" je přípoj rychle převeden se šroubovaného na svařovaný s kompletním posouzením podle ČSN EN1993-1-8. Zjistit více..

Steel Structure Designer 2017 R2

BD Structure_badgeSteel Structure Designer pracuje jak v prostředí Advance Designu, tak v prostředí Autodesk® Advance Steelu a umožňuje definici širokého rozsahu prostřednictvím konfigurace v průběhu sekund. Byly doplněny některé nové možnosti a příkazy pro úpravu polohy referenční osy vzhledem k prvkům, aby obsáhly analýzu i detailování spojením všech prvků v jednotných uzlech. Toto se použije také pro vaznice, paždíky nebo zavětrování střech a stěn. Nyní je možné přesné nastavení polohy otvorů zarovnáním prvků rámů k referenčnímu bodu nebo systémové ose. Byly také doplněny nové parametry pro přesnější nastavení rozmístění vaznic a paždíků. Zjistit více...

Stair and Railing Designer 2017 R2

BD Stairs_badgeBD Railing_badgeRychlé a flexibilní modelování schodišť a zábradlí pro Autodesk® Advance Steel. Byly doplněny nové možnosti pro typy kotev a přípojek pro detailování přímých a zakřivených betonových podpůrných prvků. V rámci návrhu standardního madla je nyní dostupná nová možnost vytvořit horní madlo z jednoho prvku (spojitý nosník) pro přesnou dokumentaci a vykazování. Zjistit více...

Advance Design 2017 R2

AD badgeTato verze programu GRAITEC Advance Design 2017 obsahuje vylepšení, které zajišťují plynulou spolupráci s moduly GRAITEC Advance BIM Designers, včetně automatického přenosu geometrie do BIM Designers. Nastavení lze nyní přizpůsobit dle lokálních požadavků - nastavit vlastní krajinu, jazyk a normy - k jednoduššímu přenosu informací o projektu (název projektu, adresa, informace o uživateli) z Advance Designu spolu s libovolným prvkem posuzovaným pomocí Advance BIM Designers. Na pásu karet bylo nově doplněno tlačítko Výkaz materiálu, pomocí kterého lze automaticky spočítat odhadované množství materiálu a nákladů na projekt. Zjistit více...

Seznam novinek v Advance Design 2017 R2 je ke stažení zde.

Advance Workshop 2017 R2

AW badgeNová tabulka Rychlé zadání zakázky nabízí rychlý a jednoduchý způsob pro tvorbu nových zakázek podle zadaných dat (např. průřez, materiál, délka, název a typ oříznutí) přímo ve formátu tabulky nebo kopírováním z listu Excelu pro tvorbu standardních dílů. Advance Workshop provede kontrolu chyb a převede seznam na zakázku připravenou k odeslání do výroby. Pro vnitřní správu je nyní možné manuálně přidat, odebrat nebo upravit fáze plánování, stejně jako změnit, přejmenovat nebo nahradit všechny názvy položek a dílců pomocí funkce Upravit zakázku. Byly doplněny další pole v dialogu „Nová zakázka" k zajištění co nejpřesnějších údajů a zakázky lze nyní snadno filtrovat pro rychlé zpracování. Zjistit více...

Seznam novinek v Advance Workshop 2017 R2 je ke stažení zde.

PowerPack pro Advance Steel

ASPP badge

PowerPack pro Autodesk® Advance Steel již zahrnuje široký výběr unikátních přípojů, nástrojů a utilit pro uživatele Advance Steelu a dříve v tomto roce představil řadu nových profilů pro systémy mezinárodních výrobců tenkostěnných zastudena válcovaných profilů s řadou inteligentních parametrických přípojů pro tenkostěnné zastudena válcované profily, které se automaticky přizpůsobují podle požadavků vybraného dodavatele systémů vaznic nebo zavětrování. Tento seznam byl rozšířen.Nový samostatný příkaz pro verzi 2017 R2 umožňuje vytváření NC souborů v Advance Steelu a jejich export ve formátu SMLX pro plynulý přenos do Advance Workshopu. Zjistit více...

Seznam novinek v PowerPack pro Advance Seel 2017 R2 je ke stažení zde.

PowerPack pro Revit

RPP badgePowerPack pro Revit verze 2017 R2 přináší vylepšení ve všech oblastech – od společných nástrojů, přes nástroje pro oblast stavební, TZB i pro vyztužování. Obecný nástroj Číslování nyní umožňuje použít toleranci pozice pro lepší možnost přečíslování prvků, jako jsou osnovy.  Nástroj Otvory potrubí automaticky vkládá otvor v místech, kde prvek TZB protíná konstrukční prvky, nyní s rozšířeným vyhledáváním a tříděním. Nástroj pro Kopírování výztuže nyní podporuje dělení velikostí prvků a příkaz Rozkreslení výztuže nově vytváří popisy pro násobný výběr sady prutů s různými osovými vzdálenostmi v jediné operaci. Nová funkce pro oblast vyztužování Čistit a aktualizovat aktualizuje rozkreslení výztuží podle změn v projektu. Správce vodoznaků rodin umožňuje správu více rodin najednou, nástroj Viditelnost kategorie lze nyní použít k řízení viditelnosti kategorií daného pohledu nebo aktuálního výběru. 3D pohled pro každé podlaží nyní nabízí možnost výběru jednotlivých podlaží. Zjistit více...

Seznam novinek v PowerPack pro Revit 2017 R2 je ke stažení zde.Kompletní článek o uvedení nové verze si můžete přečíst zde.S pozdravem,

ADSK platinum_basicLogo GRAITEC
GRAITEC s.r.o., Jeremenkova 90a, Praha 4, 140 00
www.graitec.cz

--
www.graitec.cz | kontakt | graitec@graitec.cz

Tento email byl odeslán na adresu  na základě vašeho nákupu a registrace produktu u spol. GRAITEC.

Pokud si nepřejete, abychom Vám tento newsletter zasílali, »můžete zasílání zrušit.