Inventor 2019 - Přehled novinek

Jako každé jaro uvádí Autodesk i letos novou řadu aktualizovaných softwarových produktů. Mezi nimi také ve světě parametrického 3D modelování netrpělivě očekávaný Inventor 2019.

V tomto článku se podíváme na ty nejužitečnější novinky:

Vylepšení definic založených na modelu

Nástroj Poradce tolerance zobrazuje Zabarvení stavu plochy

Dříve se v nástroji Poradce tolerance uváděl pouze stav schématu tolerance. Nyní můžete povolit možnost Zabarvení stavu plochy a zobrazit stav vazeb v modelu. Kliknutím na tlačítko Zabarvení stavu plochy v dolní části prohlížeče Poradce tolerance můžete zabarvení stavu plochy zapnout nebo vypnout.

 2019 Inv 01

Vylepšení přímých úprav

Přímé úpravy nyní podporují automatické přechody

Dříve bylo pomocí příkazu na kartě 3D Model “panelu Upravit“ Upravit přímo možné prvek plochy pouze otočit nebo přesunout do jiného umístění. Pokud možnost Automatický přechod není vybrána, zachová se toto chování a plocha se přesune do nového umístění. Pokud je tato možnost vybrána, upraví se celková délka prvku plochy. Automatické přechody představují technologii opakovaných přechodů, která automaticky přesunuje přilehlé plochy a v případě potřeby vytváří nové přechody. Je k dispozici, když posouváte nebo otáčíte plochu.

2019 Inv 02

Vylepšení plechu

Vytvoření symetrické plochy

Dříve bylo možné provést vysunutí plochy pouze v jednom nebo druhém směru, což činilo centrování plechové součásti kolem tloušťky obtížným. Příkaz Plocha nyní podporuje vysunutí od středové roviny, což umožňuje vytvoření symetrické plochy.

2019 Inv 03

Vylepšení vazeb

Nová možnost uzamknutí otočení s vazbou vložení

Pomocí nové možnosti Uzamknout otočení můžete uzamknout rotační stupně volnosti komponenty při vkládání vazby vložení. Tato možnost zabrání součásti v otáčení.

Po použití možnosti Uzamknout otočení se vazba vložení zobrazí v prohlížeči s ikonou zámku.

2019 Inv 04

Vylepšení spline

Šroubovice s proměnnou roztečí

Příkaz Spirálovitá křivka nyní podporuje vytváření šroubovice s proměnnou roztečí.

Dříve bylo pomocí příkazu karta 3D náčrt panel Vytvořit Spirálovitá křivka možné vytvořit pouze šroubovice s konstantní roztečí. Nová možnost Proměnná šroubovitá křivka umožňuje v rámci příkazu určit několik hodnot rozteče, rotace, průměru a výšky. Proměnnou šroubovitou křivku můžete použít jako vodicí trajektorii v příkazu Šablonování nebo jako cestu v příkazu Tažení.

2019 Inv 05

Vylepšení uživatelského rozhraní a pracovního postupu

Rozšíření uživatelského rozhraní

Příkaz Díra poskytuje zjednodušený pracovní postup a předvolby děr, které lze snadno opakovaně používat.

Klíčové koncepty

Zjednodušený pracovní postup

Pracovní postup panelu vlastností funguje shora dolů. To znamená, že jakákoli vlastnost, kterou nastavíte nebo změníte, může ovlivnit vlastnosti v částech níže, neovlivní však vlastnosti v předchozích částech.

Vylepšené pořadí kót umožňuje rychlejší zadávání hodnot u děr.

Předvolby umožňují vytvářet a opakovaně používat často používané sady vlastností.

Drobečková navigace

Drobečkové navigace usnadňují vytváření a úpravy. Na obrázku (vlevo) se upravuje prvek díry (Díra3). Můžete kliknout na položku Náčrt4 a upravit náčrt nebo na položku Díra3 a upravit parametry definující prvek.

Rozbalit/sbalit

Části panelu lze rozbalit nebo sbalit tak, aby se vám panel lépe používal. Uživatelské rozhraní si můžete přizpůsobit tak, aby odráželo, které parametry používáte často a které zřídka. Aplikace si pamatuje naposledy použitý stav zobrazení částí panelu.

Nabídka panelu

Rozevírací nabídka poskytuje přístup k nápovědě a dalším rozšířeným nastavením. Nabídka se mění v závislosti na kontextu. Je zde například jeden seznam pro panel vlastností, jeden pro prohlížeč modelu a tak dále.

2019 Inv 06

Vylepšení barevných schémat

Nový a vylepšený Editor barevných schémat

Dříve bylo nutné nainstalovat Editor barevných schémat pomocí samostatného instalačního programu. Dialog v rámci aplikace Inventor nebyl k dispozici. V aplikaci Inventor 2019 je Editor barevných schémat nainstalován přímo. Přejít k němu můžete pomocí karty Možnosti aplikace/Barva. Kliknutím na tlačítko Přizpůsobit schémata můžete otevřít Editor barevných schémat a vytvořit vlastní barevná schémata. Kromě toho byl Editor barevných schémat vylepšen.

Spolupráce prostřednictvím sdílených pohledů

Sdílené pohledy slouží ke spolupráci na vizuální reprezentaci modelu nebo návrhu online.

Zjednodušte a urychlete cykly revizí. Spolupracujte na 2D a 3D pohledech s kýmkoli a čtěte komentáře a zpětnou vazbu přímo v produktu. Každý posuzovatel může prohlížet a komentovat online. Sdílené pohledy jsou vizuálními reprezentacemi, takže jsou vaše návrhy a modely za všech okolností chráněny.

Ke spolupráci na sdílených pohledech není potřeba žádný produkt společnosti Autodesk. Všichni spolupracovníci si mohou sdílený pohled zobrazit v prohlížeči Autodesk Viewer a přidávat zde k němu komentáře.

2019 Inv 07

Chcete-li používat sdílené pohledy, předplaťte si používání aplikace Inventor nebo Inventor LT.

Pokud Vás tyto novinky zaujaly, zúčastněte se nášeho webináře, kde se dozvíte více. Pro seznámení se s novinkami Inventoru 2019 se přihlašte níže:

 26.4.2017 - 11:30

  

 

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white