Revit 2019 - Přehled novinek

Jako každé jaro uvádí Autodesk i letos novou řadu aktualizovaných softwarových produktů. Mezi nimi také ve světě architektů a projektantů TZB netrpělivě očekávaný Revit 2019.

V tomto článku se podíváme na ty nejužitečnější novinky:

Novinky Revit 2019

Poslední verze Revit se zaměřovaly na zlepšení v oblasti statiky, TZB a výroby TZB dílců. Verze 2019 přichází s kompletně předělanou správou pohledů a grafického zobrazení. Ano, Revit 2019 plně podporuje multi-monitorové pracoviště.

Práce s okny

 Revit 2019 zcela propracoval správu oken. Okna se seskupují na podoknech. Lze je přesunout kdekoli na obrazovce nebo i mimo hlavní okno programu Revit na druhý monitor. Automaticky se přichycují k okrajům a je tak možné k sobě zarovnávat.

2019 01 

Vylepšená práce v 3D - perspektivní pohled

Revit 2019 přináší skutečné zobrazení perspektivního 3D pohledu: dosud bylo nutné vytvořit kameru pro její vytvoření. V Revit 2019 lze přepínat mezi ortografickým zobrazením a perspektivou kterýkoli 3D pohled, bez nutnosti vytvoření kamery a volně používat nástroje Zoom, Pan a Orbit. Perspektivní pohledy už mohou vyplňovat celou plochu okna, resp. dá se přepínat mezi zkoseným a neořezaných perspektivním pohledem.

2019 02

Filtrovaní prvků

Zcela se změnila práce s podmínkovým filtrem. Dosud bylo možné filtrovat podle 3 vlastností prvku podmínkou A / And. Revit 2019 přináší podmínku OR / Nebo. Podmínky je možné kombinovat a vložit i více podmínek jako dosud 3: Vlastnost 1 A Vlastnost 2 NEBO Vlastnost 3 A Vlastnost 4.

2019 03

Podlaží

Čáry podlaží (Levels) lze zobrazit v 3D pohledech, po označení čáry podlaží se zvýrazní daná rovina. Vymazáním podlaží se zvýrazní prvky, které budou vymazáním podlaží dotčeny. Dosud musel uživatel před vymazáním podlaží prvky přesunout na jiné podlaží přesunem přes Schránku Windows, nyní Revit automaticky zobrazí okno se seznamem podlaží a uživatel má možnost přesunout prvky na jiné podlaží.

Při přejmenování podlaží Revit zobrazí okno s možností výběru, zda se změnou jména podlaží se má změnit i název výkresu / pohledu. V Revit 2019 lze toto dialogové okno dále již nezobrazovat a přejmenování podlaží se řídí posledním potvrzeným výběrem. Pokud se později rozhodnete změnit toto chování, je třeba editovat soubor Revit.ini.

2019 04

Materiály a šrafy

Novinkou je "vrstvení šrafovacích" vzorů, kombinováním 2 šrafovacích vzorů v nastavení materiálů nebo i při oblastech výplně / Filled regions. Je možné kombinovat 2 šrafovací vzory nebo šrafovací vzor a barevné pozadí šrafy.

2019 05

Nová verze Revit přináší novou, knihovnu materiálů s lepší kompatibilitou interního rendereru Autodesk Raytracer.

2019 06

Zábradlí

Nástroj Rozdělit / Split lze použít na i vymodelované zábradlí, uživatel se nemusí přepínat do návrhového zobrazení. Při dělení zábradlí je možné využít i přepínač "Delete inner segment". Rozdělené zábradlí se automaticky rozdělí na 2 samostatné elementy, není tedy nutné pouze přerušit zábradlí v daném místě. Funkce pracuje i s vícepodlažním schodištěm: Stačí jen na jednom podlaží rozdělit zábradlí a změna se projeví na celém schodišti.

 

Otevírání souborů

Při otevírání souborů při náhledu zjeví také verze souboru, ve kterém byl projekt uložen. Mělo by se tak minimalizovat riziko uložení souboru do vyšší verze při nutnosti zpětné kompatibility, resp. vyhnout se nechtěnému čekání při pomalém update velkých souborů.  

2019 07

Vylepšení TZB

Revit 2018 přinesl vylepšení práce s uzavřenými potrubními systémy s čerpadly. Revit 2019 tuto funkci rozšiřuje o vytváření primárních a sekundárních potrubních sítí, což umožňuje vytvářet komplexnější potrubní systémy a analyzovat průtok a tlakovou ztrátu pro každou část systému zvlášť.

Nástroj P & ID Modeler je součástí instalace Revitu 2019 / neinstaluje se dodatečně /, ale pro jeho používání je třeba mít zakoupenou službu BIM 360..

Vyztužování a betónové prefabrikáty

Zlepšila se práce s volnými tvary výztuže: Při zpracování grafického výkazu výztuže s volnými tvary nyní Revit 2019 prohledá existující pruty, aby našel shodu nebo vytvoří nové schéma prutu.

Autodesk již ohlásil novinky a vylepšení při práci s betonovými prefabrikáty. Nadále zůstávají volitelným rozšířením, Structural Precast Extension for Revit, ale toto rozšíření v době psaní článku ještě není vydáno. Podrobně se budeme věnovat tomuto rozšíření po jeho vydání v následujícím článku.

2019 08

BIM 360 a Revit

Platforma BIM 360 prošla radikální změnou a nový Revit je plně kompatibilní s touto omlazenou platformou. Práce na modelech uložených v cloudu se nezměnila, ale už není třeba zakoupit zvlášť licenci Autodesk Collaboration for Revit a BIM 360 Team - stal se součástí jedné služby BIM 360 Design.

Práce s ocelovými prvky

Nakonec jsme si nechali nejvýraznější novinku Revit 2019: zásadní změna práce s ocelovými prvky, což se promítlo i do nové, samostatné záložky s novými příkazy. V Revitu je nyní možné vytvořit velmi podrobný model ocelové konstrukce a vygenerovat z něj celou dokumentaci.

2019 09

Uživatelé si mohou vytvářet vlastní ocelové spoje, přidávat kotvící desky, šrouby a svary. Zároveň je možné hrany prvků na koncích různé opracovat. Není třeba ani vytvářet nové samostatné rodiny, tvar například kotvící desky nakreslíte přímo v projektu.

Podstatně se rozšířilo možnosti geometrie řezu prvků: kromě funkce Cope nebo Mitter v rohu spoje je možné oříznout pásnice podle aktuální geometrie prvku.

2019 13

Ocelové spoje jsou součástí nového Revitu a není třeba je dodatečně instalovat. Knihovna ocelových spojů obsahuje více než 125 parametrických spojů. Největší změnou ale je, že přímo v Revitu si můžete definovat vlastní spoj. Spoje ocelových prvků od verze Revit 2018 se dají aplikovat i na uživatelem definované rodiny ocelových profilů. Při vytváření vlastních rodin ocelových profilů je ale třeba dodržet zásady vytváření těchto prvků, jako jsou podrobně popsány v dokumentaci Revit.

2019 11

Uživatelem definovaný spoj…

2019 12

... a detail ocelového spoje v Revitě

 

Knihovna certifikovaných rodin ocelových profilů CSN / STN a jazyková verze Revit

Revit 2019 stále obsahuje rodiny ocelových profilů dle DIN normy jen v německé jazykové verzi. Před použitím těchto rodin je nutný překlad katalogových souborů těchto rodin do anglické nebo české verze, jinak se rodiny s německou jazykovou verzí do projektu načítají s nekorektními rozměry.

Závěr

Zatím nebyly vydány nové "Extensions" od Autodesku pro Revit 2019. Kromě zásadních změn vyjmenovaných v článku, Revit 2019 přináší i drobné vylepšení např. při zarovnávání vertikálních textů nebo kótování průmětu zaoblených prvků v pohledu.

Novinky a vylepšení Revit 2019 se soustřeďují na celkovou produktivitu práce s programem. Při koncipování nové verze byly zapracovány i připomínky uživatelů na "tabuli" Revit Ideas. Při pohledu na řadu změn a novinek v této verzi se určitě můžeme těšit na konec léta, kdy přijde další update Revitu 2019.

Pokud Vás tyto novinky zaujaly, zúčastněte se nášeho webináře, kde se dozvíte více. Pro seznámení se s novinkami Revitu2019 se přihlašte níže:

 27.4.2017 - 10:00

Prihlaste se

 

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white