CADKON 2018 uvolněn

Dnešním dnem byla uvolněna nová verze produktu CADKON 2018 Stavební konstrukce a CADKON 2018 TZB. Všem uživatelům programu CADKON byl rozeslán email s odkazy, kde si mohou tuto novou verzi bezplatně stáhnout.

obr cadkon 2d 2018

Podlahové vytápění včetně výpočtu

Na základě podnětů od stávajících zákazníků jsme pro Vás připravili zcela novou podporu pro výpočet a vykreslení podlahového topení.

Hlavní výhody podpory podlahového vytápění:

 • Převzetí navržené skladby podlahy od stavaře pro výpočet tepelné prostupnosti vrstev
 • Snadný výpočet tepelného výkonu podlahové plochy
 • Několik variant vykreslení otopných smyček ve výkrese (zjednodušeně, šrafováním, podrobné rozkreslení)
 • Definice okrajových zón
 • Barevné rozlišení jednotlivých okruhů pro větší přehlednost projektu
 • Automatizace číslování okruhů, odečítání vytápěných ploch, zadání zón…
 • Výkaz použitého materiálu

Skladby podlah

Řada vylepšení a novinek týkajících se vykreslování skladeb podlah do výkresu a jejich napojení na místnosti. Většina novinek se týká zapracování požadavků z praxe, druhou rovinou provedených vylepšení je napojení a využití skladeb podlah na nové podlahové vytápění CADKONu TZB. Tímto je vytvořen plynulý pracovní postup mezi projekcí stavebních konstrukcí a projekcí vytápění.

Hlavní novinky ve skladbách podlah:

 • Přehled o použitých skladbách v projektu.
 • Rychlé připojení a úpravy skladeb v místnostech.
 • Společná knihovna skladeb CADKON Stavební konstrukce a CADKON TZB.
 • Odpadá problém chybějící knihovny.
 • Načtení skladby z popisu místnosti.
 • Knihovna vzorových skladeb.
 • Nové možnosti nastavení parametrů vrstev skladby.
 • Označení vykreslené skladby bublinou.
 • Rozšířené úpravy vykreslených skladeb.

Aktualizace databáze výrobců

Aktualizace sortimentu jednotlivých výrobců je prováděna na základě spolupráce s výrobci. Do této verze jsme aktualizovali 19 výrobců a průběžně pracujeme na dalších.

Správa licencí

CADKON 2018 využívá nově správu licencí FlexLM, namísto dosud používané správy Softlock.

Hlavní výhody nové správy licencí FlexLM:

 • Rychlá dostupnost licence.
 • Odpadá nutnost žádosti o licenci – online aktivace.
 • Aktivace licence pomocí licenčního čísla a aktivačního ID.
 • Snadný přenos licencí mezi počítači.
 • Přenos licence bez prvotní identifikace nového počítače.
 • Při reinstalaci počítače se licence nejprve vrátí a následně opět aktivuje.

 

 

 

Seznamte se s novinkami CADKONu 2018 na našich
online prezentacích

 

  

CADKON Stavební konstrukce

8. prosinec od 9:00

Button prihlasitse

CADKON TZB

8. prosinec od 10:00

Button prihlasitse

  

 

Podrobný popis novinek CADKONu 2018 (PDF)

Další dokumentaci (instalační příručky atd.) najdete na http://www.cadnet.cz/

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white