Poznejte program pro analýzu a dimenzování konstrukcí

GRAITEC Advance Design je komplexní výpočetní software určený k provádění statických analýz stavebních konstrukcí a posuzování materiálů podle národních verzí Eurokódů a dalších norem.

AD

Co je GRAITEC Advance Design?

 • profesionální inženýrský výpočetní systém
 • připravený systém pro BIM technologiiintuitivní 3D grafické rozhraní
 • přehledný a organizovaný systém
 • analýza MKP
 • lineární a nelineární statické výpočty
 • modální analýza
 • posouzení betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí podle EC včetně všech národních příloh
 • editovatelné výstupy statických výpočtů

AD ep2

Více informací o návrhových normách programu Advance Design:

 • knihovna materiálů: ocel, dřevo a beton podle ČSN EN
 • generátor klimatických zatížení: sníh a vítr podle ČSN ENgenerátor kombinací zatěžovacích stavů
 • dimenzovaní ocelových prvků a přípojů podle ČSN EN
 • dimenzovaní dřevěných prvků podle ČSN EN
 • dimenzovaní betonových prvků podle ČSN EN
 • návrh a posouzení reálné výztuže + interakční diagramy
 • posouzení trhlin a průhybů pro prutové a plošné prvky
 • posouzení požární odolnosti

AD ep3

Jaké jsou výhody BIM technologie pro Advance Design?

 • možnost vytvářet vzájemně nezávislé geometrické (popisné) a analytické (MKP) modely
 • synchronizace modelů s platformami Autodesk REVIT a Advance Steel
 • sdílení a přenos informací (analytický a geometrický model, prutové a plošné prvky, materiály, průřezy, objemy, síly a zatížení, výztuž)
 • podpora běžných formátů pro výměnu dat: IFC, DXF, CIS/2, SDNF
 • možnost spravovat a upravovat model s pomocí tzv. systémů
 • nástroje pro úpravu geometrie a inovativní ofsetový management
 • využití návrhářů ŽB konstrukcí Advance BIM Designers jak ve spojení s Advance Design, tak s Autodesk REVIT
 • úspora času díky výměně dat v rámci BIM technologie

AD ep4

Jak vylepšujeme GRAITEC Advance Design?

Pro zajištění kontinuity vývoje Advance Design vydáváme dvakrát ročně nové verze softwaru. Každá verze obsahuje nová vylepšení a nové funkce. Tyto inovace jsou na základě zpětné vazby od našich uživatelů. Právě nyní vyšlo již druhé vydání v tomto roce – verze 2018 R2.

Co je nového ve verzi 2018 R2?

 • Automatická korekce teoretické výztuže ve vztahu k max. šířce trhlin (EC2)
 • Lokální imperfekce pro nosníky (EC3)
 • Výpočet efektivních charakteristik profilů 4. třídy (automatický výpočet / detekce)
 • Referenční délky pro ověření průhybu ocelových lineárních prvků (EC3)
 • Vylepšení komponenty tabulky dat
 • Rozšíření nabídky pro výběr zobrazení výsledků pro železobetonové prvky
 • Polská národní příloha k EC 0 (automatické kombinace zatížení)
 • Zlepšený přenos šikmých nosníků mezi Advance Steel a Advance Design
 • Možnost zastavit výpočet při zobrazení varování

AD ep5

O jaké moduly je možné rozšířit program Advance Design?

GRAITEC Advance Design se svými rozšířeními vytváří ucelenou rodinu softwaru, která zjednodušuje práci projektanta. Výsledkem je unikátní nástroj pro kompletní analýzu a posuzování konstrukcí s možností vytvoření finální výkresové dokumentace.
IDEA StatiCa Díky propojení s nástroji IDEA StatiCa je uživateli umožněna podrobná kontrola ocelových přípojů, řešení železobetonových prvků a prvků z předpjatého betonu v analyzovaném modelu. Modul pro přípoje ocelových

 • konstrukcí umožňuje jak vývoj nestandartních řešení, tak analýzu typových přípojů získaných z knihovny.
 • Import geometrie libovolného přípoje ocelových konstrukcí, včetně zatížení
 • Schopnost definovat 3D geometrii přípoje (libovolný přípoj, svar, šroubový přípoj)
 • Posouzení napětí, tuhosti, únosnosti a posouzení boulení podle EC
 • Grafické řízení výsledků výpočtů + rychlé generování dokumentace
 • Knihovna parametrických a uživatelských přípojů

GRAITEC ADVANCE BIM DESIGNERS – ŽELEZOBETON

Rozšíření umožňuje provádět standardní výpočty železobetonových prvků. Po importu dat do modulu BIM Designers má uživatel možnost určit a upravit skutečné rozložení výztuže v analyzovaných železobetonových prvcích. Rovněž je možné vytvořit detailní dokumentaci provedených výpočtů v textové a výkresové formě.

 • Import výsledků přímo z Advance Design
 • Výpočet nosníků, sloupů, základových patek a pásů podle EC
 • Výkres výztuže, výkres tvaru, výkaz výztuže, rozkreslení položek výztuže
 • Přímý tisk dokumentace + export do formátu DXF
 • Rychlá tvorba výpočetních poznámek v různých úrovních detailování

GRAITEC ADVANCE BIM DESIGNERS – OCEL

Rozšíření umožňuje provádět standardní výpočet typových přípojů ocelových konstrukcích. Po importu dat do modulu BIM Designers má uživatel možnost definovat geometrické parametry připojení. Rovněž je možné vytvořit detailní dokumentaci provedených výpočtů v textové a výkresové formě.

 • Import výsledků přímo z Advance Design
 • Standardní výpočty podle EC3
 • Generování výkresů + tisk dokumentace + export do formátu DXF
 • Rychlá tvorba výpočetních poznámek v různých úrovních detailování
 • Parametrický generátor typových přípojů ocelových konstrukcí

AD ep6

Máte již GRAITEC Advance Design?
Chcete začít pracovat v programu a neztrácet čas výukou svépomocí?
Chcete plně využít potenciál programu, vyhnout se problémům a zvýšit produktivitu?

Nabízíme Vám tato řešení:

ŠKOLENÍ

Pořádáme školení, která Vám umožní se v programu lépe zorientovat, zefektivnit práci, a navíc Vám ukážeme zajímavé tipy a triky. Školení probíhá v učebnách společnosti Graitec s.r.o. anebo je možné přímo u Vás. Přehled školení najdete na našich stránkách www.graitec.cz v sekci AKCE.

WEBINÁŘE A VÝUKOVÁ VIDEA

Pro zákazníky s platným MAINTENANCE PLAN pořádáme pravidelné internetové semináře (webináře), díky kterým můžete průběžně zdokonalovat Vaše znalosti. Záznamy z těchto seminářů jsou dostupné jako výuková videa. Přehled webinářů a výukových videí najdete na stránkách Youtube v sekci ADVANCE DESIGN.

HELPDESK

Technická podpora je pro zákazníky s platným MAINTENANCE PLAN, poskytována prostřednictvím služby Helpdesk. Pro používání služby je nutná registrace a následné přihlášení. Na kontaktní emailovou adresu obdržíte přístupové údaje automaticky, bez nutnosti registrace.

SERVIS

Nabízíme také specializovaný zákaznický servis, přizpůsobený vašim potřebám a stejně tak servis v případě problémů s funkčností softwaru.

AD ep7

Uživatelé Advance Design prezentují

Od svého založení byl software Advance Design využíván mnoha inženýry a projektovými kancelářemi jako součást řady stavebních projektů jak v České Republice, tak ve světě. Co si účastníci myslí o programu?


Díky snadnému modelování, srozumitelným výsledkům a možnostem posuzování materiálů představuje Advance Design výpočetní software, který je vhodný pro každodenní využití ve statické praxi na projektech různých typů budov.

ING. JOSEF VESELÝ Specialista na železobetonové a zděné konstrukce ve společnosti HH Statika s.r.o.


Jednoznačně lze říci, že jakýkoliv projekt je nemožné efektivně zpracovat bez odpovídajícího softwarového vybavení. Spolupráce programů Autodesk Advance Steel a GRAITEC Advance Design nám umožnila dokončit kompletní projekt od statického návrhu konstrukce až po vytvoření kompletní montážní a výrobní dokumentace v krátkém časovém horizontu.

ING. PAVEL STIBOR Jednatel společnosti Promstal Engineering, s.r.o.


Advance Design řeší dynamickou analýzu konstrukce na libovolném, v čase proměnném, zatížení. Dokáže stanovit odezvu konstrukce od jednoduchého harmonického zatížení až po obecné dynamické zatížení zadané libovolnou časovou funkcí průběhu. Prostorový desko-stěnový model MKP ocelového rámu stroje umožňuje lépe vystihnout charakteristiky konstrukce v oblasti rámových styčníků než jakýkoliv prutový model. Prutový model navíc nemůže postihnout rovněž ty tvary vlastního kmitání, ve kterých se rozkmitávají stojiny a pásnice profilů a vodorovné desky uzavírající jednotlivé profily.

ING. JIŘÍ ŠMEJKAL, CSC. autorizovaný statik


Protože obrázek vyjadřuje více než tisíc slov, uvádíme několik projektů zpracovaných pomocí programu Advance Design:

ep7 01 Centre Pompidou gross 02
Centrum Pompidou v Metz | Francie
Thierry Hummel, projekční kancelář CTEep7 02 Rzezba KIA
Ocelová skulptura společnosti KIA
Soul / Gwangiu, Jižní Korea
Hooman Baghi, vedoucí projektant CAPITA Property & Infrastructureep7 03 pobrane
Stadion Jean Bouin, Paříž, Francie
Laurent Mahé, projektant v CTE Strasbourg

AD ep8

GRAITEC Advance Design: pokročilá analýza

Program Advance Design kromě lineární statické analýzy nabízí pokročilé možnosti výpočtů:

 • Modální analýza (vlastní tvary)
 • Posouzení seizmických účinků
 • Nelineární statické výpočty 2. řádu
 • Analýza stability
 • Dynamické výpočty (vynucené kmitání)
 • Možnost provádět statické výpočty v několika samostatných krocích
 • Více-vláknové a více-jádrové výpočetní jádro konečných prvků

Chcete vidět funkce programu na vlastní oči?

Můžete se zúčastnit našich webinářů, které jsou zaměřené právě na Advance Design a BIM Designers.

Registrujte se zde


Za slušnou cenu! Nabízíme -30%* z běžné ceny GRAITEC Advance Design!

Máte další otázky? Máte zájem o živé převedení? Máte zájem o osobní schůzku se zástupcem Graitec?

Kontaktujte nás


*Cenové zvýhodnění je časově omezené!

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white