Poznejte program pro analýzu a dimenzování konstrukcí

GRAITEC Advance Design je komplexní výpočetní software určený k provádění statických analýz stavebních konstrukcí a posuzování materiálů podle národních verzí Eurokódů a dalších norem.

AD

Co je GRAITEC Advance Design?

 • profesionální inženýrský výpočetní systém
 • připravený systém pro BIM technologiiintuitivní 3D grafické rozhraní
 • přehledný a organizovaný systém
 • analýza MKP
 • lineární a nelineární statické výpočty
 • modální analýza
 • posouzení betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí podle EC včetně všech národních příloh
 • editovatelné výstupy statických výpočtů

AD ep2

Více informací o návrhových normách programu Advance Design:

 • knihovna materiálů: ocel, dřevo a beton podle ČSN EN
 • generátor klimatických zatížení: sníh a vítr podle ČSN ENgenerátor kombinací zatěžovacích stavů
 • dimenzovaní ocelových prvků a přípojů podle ČSN EN
 • dimenzovaní dřevěných prvků podle ČSN EN
 • dimenzovaní betonových prvků podle ČSN EN
 • návrh a posouzení reálné výztuže + interakční diagramy
 • posouzení trhlin a průhybů pro prutové a plošné prvky
 • posouzení požární odolnosti

AD ep3

Jaké jsou výhody BIM technologie pro Advance Design?

 • možnost vytvářet vzájemně nezávislé geometrické (popisné) a analytické (MKP) modely
 • synchronizace modelů s platformami Autodesk REVIT a Advance Steel
 • sdílení a přenos informací (analytický a geometrický model, prutové a plošné prvky, materiály, průřezy, objemy, síly a zatížení, výztuž)
 • podpora běžných formátů pro výměnu dat: IFC, DXF, CIS/2, SDNF
 • možnost spravovat a upravovat model s pomocí tzv. systémů
 • nástroje pro úpravu geometrie a inovativní ofsetový management
 • využití návrhářů ŽB konstrukcí Advance BIM Designers jak ve spojení s Advance Design, tak s Autodesk REVIT
 • úspora času díky výměně dat v rámci BIM technologie

AD ep4

Jak vylepšujeme GRAITEC Advance Design?

Pro zajištění kontinuity vývoje Advance Design vydáváme dvakrát ročně nové verze softwaru. Každá verze obsahuje nová vylepšení a nové funkce. Tyto inovace jsou na základě zpětné vazby od našich uživatelů. Právě nyní vyšlo již druhé vydání v tomto roce – verze 2018 R2.

Co je nového ve verzi 2018 R2?

 • Automatická korekce teoretické výztuže ve vztahu k max. šířce trhlin (EC2)
 • Lokální imperfekce pro nosníky (EC3)
 • Výpočet efektivních charakteristik profilů 4. třídy (automatický výpočet / detekce)
 • Referenční délky pro ověření průhybu ocelových lineárních prvků (EC3)
 • Vylepšení komponenty tabulky dat
 • Rozšíření nabídky pro výběr zobrazení výsledků pro železobetonové prvky
 • Polská národní příloha k EC 0 (automatické kombinace zatížení)
 • Zlepšený přenos šikmých nosníků mezi Advance Steel a Advance Design
 • Možnost zastavit výpočet při zobrazení varování

Chcete vidět funkce programu na vlastní oči?

Můžete se zúčastnit našich webinářů, které jsou zaměřené právě na Advance Design.

Registrujte se zde


Za slušnou cenu! Nabízíme -30%* z běžné ceny GRAITEC Advance Design!

Máte další otázky? Máte zájem o živé převedení? Máte zájem o osobní schůzku se zástupcem Graitec?

Kontaktujte nás


*Cenové zvýhodnění je časově omezené!

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white