Článek Moderní řízení výroby ocelových konstrukcí v časopisu Konstrukce

V aktuálním vydání časopisu Konstrukce 2/2017 vyšel článek Moderní řízení výroby ocelových konstrukcí o produktu Advance Workshop.

Cílem tohoto článku je poskytnout základní informace o možnostech informačních systémů (dále jen IS) pro výrobu ocelových konstrukcí. Nejprve se tedy podíváme, čím se zabývají IS pro plánování a řízení výroby obecně, a poté, jaké specifické požadavky na IS má výroba ocelových konstrukcí a jak tyto požadavky splňuje na výrobu ocelových konstrukcí specializovaný systém GRAITEC Advance Workshop.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white