Autodesk Vault 2018 - Novinky

Vault nyní odhalil svoji novou generaci 2018. Opět přináší do Data Managementu nové pohledy, možnosti a vylepšení a přebírá přínosy i pololetních verzí 2017.1 i 2017.2. Od 13.4. je k dispozici ke stažení pro své majitelé licencí v rámci předplatného nebo pronájmu přímo na jejich účtech Autodesk Account. Pojďme si nyní ty hlavní novinky z této generace představit.

 Nové automatické vytváření souborů PDF pro řízení dokumentu

Aplikace Vault 2018 umožňuje automaticky publikovat a spravovat soubory ve formátu 2D PDF ze souborů CAD jako uvolněnou dokumentaci v rámci procesu uvolnění návrhu.

Konfigurovatelné nastavení souborů PDF

Aplikace Vault 2018 ze souborů 2D návrhu automaticky rendruje formáty PDF s použitím stejného nastavení, jaké používají publikační systémy CAD. Podporovány jsou soubory 2D návrhu ve formátech DWG a IDW ze souborů výkresů aplikací AutoCAD a Inventor.

GUID-9FE14569-6953-442B-BE60-60264DAABE7D

Přiřazení kategorie souboru PDF

V aplikaci Vault 2018 jsou všechny soubory PDF vytvořené pro řízení dokumentu automaticky přiřazeny ke kategorii reprezentace návrhu. Vyhrazená kategorie správcům umožňuje spravovat pravidla, životní cykly a vlastnosti nezávisle na asociovaných souborech návrhu.

Vytvoření souboru PDF při změně stavu

Správci mohou aplikaci Vault 2018 nakonfigurovat tak, aby během finálního uvolnění automaticky publikovala soubory PDF pro řízení dokumentu. Během tohoto přechodu nástroj Job Processor úložiště Vault automaticky aktualizuje vlastnosti a reference výkresu, aby byla v souboru PDF zajištěna přesná reprezentace.

GUID-A10F0F84-5A37-4C26-B87D-59A915A66C56

Automatické připojení souboru PDF

V aplikaci Vault 2018 se soubory PDF vytvořené pro řízení dokumentu automaticky připojují k příslušným souborům návrhu. Díky tomu návrháři uvidí všechny připojené soubory PDF na kartě Použití aplikace Vault Client.

Publikování a ukládání souborů PDF v úložišti Vault

V aplikaci Vault 2018 mohou být soubory PDF publikované pro řízení dokumentu automaticky uloženy do stejného projektu jako doprovodné soubory návrhu. Správci mohou navrhnout složku pro řízení dokumentu, která se bude lišit od složek určených pro jednotlivé soubory návrhu.

Vylepšení dávkového vykreslování

Aplikace Vault 2018 vylepšuje dávkové vykreslování a umožňuje specifikovat velikost, orientaci, barvu a měřítko vykreslování u souborů PDF a TIF. Kromě toho nyní dávkové vykreslení podporuje umístění vodoznaků a razítek do souborů PDF během operace vykreslování.

 Vylepšení nástroje Copy Design

Aplikace Vault 2018 znovu zavádí mapování názvů souborů pomocí pravidel akcí, umožňuje používat pravidla akcí napříč různými úložišti (za předpokladu, že existují definice vlastností), umožňuje návrhářům nastavit vlastnosti cílového souboru na hodnoty vlastností předchozích revizí souborů, zachovává pravidla modulu iLogic aplikace Inventor u zkopírovaných dat a zlepšuje operace kopírování souborů s připojenými výkresy.

Nové role správce

Aplikace Vault 2018 zavádí nové role správce, které členům týmu umožňují spravovat určité aspekty úložiště Vault, například nastavení konfigurace nebo zabezpečení, aniž by museli mít plná oprávnění správce.

Nová vylepšení a funkce pro aplikaci Inventor

Oddělitelný prohlížeč úložiště Vault

Doplněk Vault 2018 pro aplikaci Inventor umožňuje odpojit, přemístit a znovu připojit prohlížeč úložiště Vault na jednu z nových pozic na obrazovce, díky čemuž můžete optimalizovat rozvržení nabídek. Díky samostatným prohlížečům aplikací Inventor a Vault můžete zobrazit stromy obou komponent současně v rámci stejné relace návrhu aplikace Inventor.

Vyhledávání v prohlížeči úložiště Vault

Doplněk Vault 2018 pro aplikaci Inventor poskytuje nové vyhledávání v prohlížeči úložiště Vault, které zahrnuje i vyhledávání více klíčových slov a usnadňuje konstruktérům identifikaci a výběr komponent v rámci stromu komponent úložiště Vault. Po přidání nových vlastností do zobrazení prohlížeče můžete také vyhledávat komponenty podle vlastností a snadněji lokalizovat položky ve struktuře komponent velkých sestav.

GUID-D4AB8824-E102-451B-B8F5-D775038F299A

Přejít do složky úložiště

V rámci doplňku Vault pro aplikaci Inventor je k dispozici nový příkaz Přejít do složky úložiště. Po výběru cílové komponenty můžete vybrat příkaz Přejít do složky úložiště. Tím otevřete novou relaci prohlížeče Vault Explorer, kde se zobrazí verze a revize vybrané komponenty v rámci umístění jejího uloženého projektu.

Funkce Přejít do složky úložiště je k dispozici pouze v doplňku Vault pro aplikaci Inventor.

Nové možnosti otevření souboru

Doplněk Vault 2018 pro aplikaci Inventor umožňuje otevírat soubory v plném nebo expresním režimu. Příkaz Načíst úplně načte všechna data komponent a zpřístupní všechny příkazy. Příkaz Načíst expresně otevírá soubory velkých sestavy podstatně rychleji (3–5x), ale některé příkazy nebudou dostupné.

GUID-FB3C2CD9-B432-4D38-9714-A8758A1F6913

Nová vlastnost souboru Verze aplikace

Nová vlastnost souborů aplikace Inventor – Verze aplikace – zobrazí čas posledního uložení souboru a verzi aplikace Inventor, v níž byl uložen.

Vlastnost Verze aplikace je aktuálně k dispozici pouze pro soubory aplikace Inventor.

Při uložení nového souboru se nyní zobrazují popisy schématu číslování

Při definování schématu číslování můžete vytvořit popis předdefinovaného seznamu. Tyto popisy schémat číslování se nyní zobrazí po vytvoření nového souboru v aplikaci Inventor nebo AutoCAD a jeho uložení.

GUID-F54161BC-C68F-4D41-82DE-7C87011157BC

Aktualizace aplikace Vault Client

Vložit do aplikace CAD

Ve verzi Vault 2018 je v rámci prohlížeče Vault Explorer nově k dispozici příkaz Vložit do aplikace CAD. Když vyberete součást nebo sestavu aplikace Inventor, tato funkce automaticky vyhledá a stáhne zdrojový soubor z úložiště Vault a umístí jej do aktivní relace návrhu aplikace Inventor. Tato nová funkce vyžaduje jen několik kliknutí a výrazně zjednodušuje vytváření velkých sestav a složitých kontextů návrhu.

GUID-9D74D18C-0455-40F4-82E9-47BFC59AE7A0

Vlastní typy úloh

Správci úložiště Vault nyní mohou přímo prostřednictvím dialogu Nastavení úložiště přiřadit k přechodům životního cyklu vlastní úlohy. Při definování nových nebo existujících životních cyklů mohou správci úložiště Vault upravit přechod stavu životního cyklu a pomocí nové karty Vlastní typy úloh specifikovat vlastní úlohu.

Stejně jako u předchozích verzí aplikace Vault je nutné vlastní úlohu napsat a otestovat, administrativní proces potřebný k začlenění akce do životního cyklu je však nyní mnohem snadnější.

Vlastní typy úloh

Správci úložiště Vault nyní mohou přímo prostřednictvím dialogu Nastavení úložiště přiřadit k přechodům životního cyklu vlastní úlohy. Při definování nových nebo existujících životních cyklů mohou správci úložiště Vault upravit přechod stavu životního cyklu a pomocí nové karty Vlastní typy úloh specifikovat vlastní úlohu.

Stejně jako u předchozích verzí aplikace Vault je nutné vlastní úlohu napsat a otestovat, administrativní proces potřebný k začlenění akce do životního cyklu je však nyní mnohem snadnější.

GUID-FFA4DFCC-1B46-40D2-A4FD-D26774588289

Webináře

revit webinar

Pro seznámení se s novinkami a vylepšeními verze 2018 se můžete přihlásit na náš webinář:

27.04.2017  od 10:30 hodin

Prihlaste se

 Přehled hlavních novinek a vylepšení Vault 2018 ve formátu PDF.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white