Autodesk Inventor 2018 - Novinky

Aplikace Inventor 2018 byla vytvořena tak, aby vyhovovala neustále se vyvíjejícím potřebám profesionálů v oblasti moderního návrhu a inženýrství.

Aplikace Inventor 2018, která staví na širokém spektru funkcí modelování a výkonných nástrojů automatizace návrhu, provádí další krok vpřed v oblasti profesionálního strojírenského 3D návrhu. Vylepšení interoperability umožňují různě rozmístěným a řízeným týmům efektivněji spolupracovat pomocí dat z řady zdrojů. Uživatelské prostředí bylo vylepšeno na základě přímé zpětné vazby od zákazníků z celého světa a poskytuje nyní ještě větší výkonnost a flexibilitu.

Tyto snahy vám umožňují navrhovat, projektovat a spolupracovat rychleji a efektivněji než kdy předtím.

PROFESIONÁLNÍ NÁVRH

GUID-88D9A101-9B19-4D0A-BFBE-70E60D8DE5DF

Konstruktéři musejí neustále inovovat svou práci a návrhy, aby mohli vytvářet lepší produkty a efektivnější procesy. Chcete-li se udržet v čele, potřebujete podstatně rychlejší a výkonnější nástroje, které vám pomohou dosahovat lepšího výkonu a produktivity. Přesně to vám poskytuje aplikace Inventor 2018.

Vylepšili jsme několik základních funkcí, které používáte každý den. Vylepšení se týkají promítnutí geometrie v náčrtech, plechových součástí s více tělesy i pracovních postupů modelování. Aplikace Inventor 2018 poskytuje klíčová vylepšení výkonu u pracovních postupů velkých sestav a výkresů. Byly přidány integrované definice založené na modelu, které umožňují přidávat geometrické tolerance a 3D poznámky k modelům, což usnadňuje tvorbu dokumentace a umožňuje následné použití 3D návrhů v procesech výroby a kontroly kvality.

Definice založené na modelu

Definice založené na modelu (MBD) je nová výkonná sada nástrojů k přidávání poznámek, geometrických tolerancí a dalších výrobních informací přímo k 3D součásti. Integrovaný nástroj Poradce tolerance zkontroluje stav schématu tolerance a vypíše možné problémy, chyby a další informace ve vlastním prohlížeči. Pokud jsou u vašeho 3D modelu použity definice založené na modelu a 3D poznámky, můžete provést obnovu 2D výkresu nebo export do formátu 3D PDF nebo STEP AP242.

GUID-A2738084-1E11-459F-A365-581910D09BFD

GUID-5B381F1F-EA6E-49C0-9973-3B878DA636A2

Plech

Plechové součásti s více tělesy nyní podporují jedinečná pravidla a tloušťky pro jednotlivá tělesa. Pravidla více těles lze použít u těles v prohlížeči nebo při vytváření nových těles v rámci dialogů plochy, profilového ohybu, stáčeného profilu a šablonové příruby.

GUID-A9470A58-1E52-434C-A98B-94059F43E589

Výkon

Do určité míry byly vylepšeny všechny dokumenty, nejvýraznější vylepšení jsou však vidět při práci s velkými sestavami a výkresy velkých sestav. Například:

Urychleny byly následující prvky:

zobrazení pohledu s odebranými skrytými čárami,navigace pohledu – posun, přiblížení a orbit,vytvoření výkresu a jeho náhled a úpravy.

Vylepšení výkresu

Pokud je po výběru dokumentu sestavy, která má být umístěna do výkresu, možné zobrazit do tří sekund náhled, bude zobrazen. Pokud to trvá déle, zobrazí se dialog průběhu náhledu. Tento dialog je jediným prvkem, se kterým během jeho zobrazení můžete pracovat.

GUID-E6325996-7446-47E8-AAB7-FD7D4CB33A95

V dialogu Otevřít můžete:

odložit výkresy,vypnout náhled modelu,obnovit síťová tělesa, povrchová tělesa a všechny kóty modelu.

ROZŠÍŘENÁ INTEROPERABILITA

GUID-5B500DDD-A0EF-4E1C-AF05-086E008B7541

Aplikace Inventor 2018 nabízí nové možnosti pro strojní konstruktéry, kteří pracují s různými typy dat návrhu. Můžete pokračovat v používání importovaných dat sítě v návrzích a k tomu můžete ve 2D výkresech aplikace Inventor využít soubory STL nebo OBJ. Data povrchu lze v prostředí prezentace kombinovat s dalšími 3D daty za účelem vytváření animací, rozložených pohledů a dokumentace. Kromě externích dat vám aplikace Inventor 2018 umožňuje pracovat i s dalšími formáty souborů společnosti Autodesk. Pracovní postupy obsahu BIM umožňují přímé publikování souborů aplikace Revit (.rfa). Vylepšili jsme podložení DWG, aby byly pracovní postupy při integrování 2D dat do 3D návrhů jednodušší. Vylepšili jsme technologii AnyCAD, aby byla aplikace Inventor 2018 zpětně kompatibilní s aplikací Inventor 2017.

Síť

K výkresovým pohledům byla přidána podpora zobrazování a dokumentování objektů sítě. Objekty sítě se účastní všech typů pohledů a mohou být opatřeny kótami a poznámkami.

GUID-09CFFAF6-9322-4A7B-B8C9-ACAA3D0F5790

Obal a obalové náhrady

Nástroje obalu byly vylepšeny a poskytují více ovládacích prvků, lepší uživatelské rozhraní a vylepšený pracovní postup. Pomocí reprezentací zobrazení a úrovní detailů můžete rychle definovat lehké modely.

GUID-AE6CD953-3C26-416C-BACC-7E34720C4BC8

Obsah BIM

U obsahu BIM byly rozšířeny pracovní postupy zjednodušení, vytváření a publikování. Aplikace Inventor 2018 umožňuje přímé publikování do formátů souborů IFC a souborů aplikace Revit (.rfa).

GUID-3123E761-3645-4D48-9992-6C691C3F0A7A

Technologie AnyCAD (není k dispozici v aplikaci Inventor LT)

Technologie AnyCAD byla v rámci aplikace Inventor 2018 rozšířena tak, aby bylo možné využívat soubory aplikace Inventor 2018 v návrzích aplikace Inventor 2017. To znamená, že nyní můžete spolupracovat i s lidmi, kteří mají starší nebo novější verze aplikace Inventor než vy. Dialog Otevřít nyní zobrazuje verzi aplikace Inventor, ve které byl soubor naposledy uložen, což vám pomůže určit verzi souboru.

GUID-846DCE24-60FA-49D7-ABF8-90AB4BC752D9

Počínaje verzí Inventor 2017 můžete ve starší verzi aplikace Inventor odkazovat na budoucí (novější) verze souborů součástí a sestav aplikace Inventor. Můžete teď například odkazovat na soubor součásti aplikace Inventor 2018 v aplikaci Inventor 2017.

GUID-4259C3A4-738C-44E6-9658-05596755BFD5

V aplikaci Inventor 2018 jsou nadále vylepšovány základní pracovní postupy technologie AnyCAD a je přidávána stále robustnější podpora nových prvků, které přidáváte do nenativních souborů aplikace Inventor. Po aktualizaci zdrojového souboru budou zachovány prvky založené na aplikaci Inventor.

GUID-C3FAC953-471B-48E6-B010-769027170159

Prostředí aplikace Inventor

GUID-B39429F9-220B-4814-8737-C40F580BC9F2

U aplikace Inventor 2018 se i nadále klade velký důraz na zpětnou vazbu a požadavky, které nám zákazníci sdělují prostřednictvím služby Inventor Ideas a které nám umožňují zpříjemňovat uživatelské prostředí aplikace Inventor. Vylepšení v aplikaci Inventor 2018, která navrhli sami uživatelé, vylepšují základní pracovní postupy a interakci modelu. K příkazům (například Zkosení, Kontrola kolizí sestavy, Vysunutí a Díra) byly na základě vaší přímé zpětné vazby přidány nové možnosti. Kromě toho byly obnoveny funkce prohlížeče a měření, abychom všem uživatelům aplikace Inventor poskytli prostředí s bohatšími funkcemi.

Následující vylepšení byla implementována přímo na základě vaší zpětné vazby odeslané prostřednictvím služby Inventor® Ideas .

Nové a vylepšené pracovní postupy a grafika měření

Nástroje a pracovní postupy měření byly v aplikaci Inventor zjednodušeny a vylepšeny za účelem zvýšení produktivity. Nyní lze provádět následující operace:

K měření se nyní používá jediný příkaz.Všechny pracovní postupy měření je možné provést prostřednictvím nového panelu nástrojů Měření.U každého výběru se po jediném kliknutí zobrazí bohatá škála informací.V grafickém okně lze snadno měřit úhly a identifikovat výběry měření.Výběry měření lze v grafickém okně snadno identifikovat.Byla přidána další vylepšení produktivity.

GUID-87EE8669-CCD1-446C-AFBB-35985918CABA

Nástroje prohlížeče

Ušetřete čas díky novým zajímavým nástrojům prohlížeče.

GUID-6613B9D1-9487-4803-8BF5-27610D9B0DF8

 • Díky novému vyhledávání v prohlížeči najdete položky v aktuálním aktivním dokumentu snadno a rychle.
 • V souboru sestavy můžete použít nástroje filtru  k upřesnění vyhledávání (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
 • Každou kartu můžete přesunout a ukotvit tak, jak vám to vyhovuje. Na následujícím obrázku je uveden příklad souběžného ukotvení.
GUID-82BEF2A4-9E5C-4AAC-A3FA-DE17AB1D6DD8

Vytvoření součásti

 • Vysunutí: Pomocí nové možnosti Vzdálenost od plochy v dialogu Vysunutí můžete s použitím vzdálenosti zahájit vysunutí od plochy nebo pracovní roviny. Vzhledem k tomu, že příkaz Vzdálenost od plochy vytvoří jeden centrální vstupní bod k upravování geometrie, nejsou k vytváření náčrtů nebo pracovních rovin potřeba žádné další kroky.
GUID-0FDDA880-1062-4889-AA43-9BAEA07F1453
 • Zkosení: Nyní můžete vytvořit zkosení, které nevyžaduje celou hranu. Do dialogu Zkosení byla přidána nová karta, Částečné, která slouží k podpoře vytváření částečných zkosení.
GUID-01C58578-E959-486B-97CB-39929EE23B41
 • Díra: 
  • Nyní můžete vytvořit symetrický typ díry, která se vysouvá ve dvou směrech. Tlačítko Obrátit ukončení bylo nahrazeno tlačítky Směr1 a Směr2. Symetrická vzdálenost je k dispozici pouze pro typy děr Vrtaná, Jednoduchá díra a Skrze vše.
  • Jako hodnotu hloubky válcového zahloubení u díry s mělkým zahloubením můžete zadat nulu (0). V důsledku toho můžete nyní umístit díru s mělkým zahloubením na plochu ukončení tělesa.
  • Pomocí nové možnosti Prodloužit začátek v dialogu Díra můžete prodloužit počáteční plochu díry až k prvnímu umístění, kde není žádný průsečík s cílovým tělesem. Možnost Prodloužit začátek slouží k odebrání fragmentu, který vznikne vytvořením díry.

Kompletní přehled novinek aplikace Autodesk Inventor 2018 naleznete zde (PDF, 1,25 MB).

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white