Revit 2018 - přehled hlavních novinek

Jak je již zvykem, se začátkem jara vychází i nové verze produktů Autodesk, Revit není vyjímkou a tak odhalil svoji novou generaci 2018. Opět přináší do projekční praxe nové pohledy, možnosti a vylepšení a přebírá přínosy i pololetních verzí 2017.1 i 2017.2. Od 13.4. je k dispozici ke stažení pro své majitelé licencí v rámci předplatného nebo pronájmu přímo na jejich účtech Autodesk Account. Pojďme si nyní ty hlavní novinky z této generace představit.

 

Rychlá navigace v přehledu novinek:

Novinky a vylepšení 2018 - multioborové

Koordinace

Nově lze do Revitu připojit modely koordinace z aplikace Navisworks (soubory *.nwd, *.nwc) a použít je jako podklad pro model Revitu, což zjednoduší koordinaci s modely vytvořenými v jiných aplikacích.

 koord1

koord2

výkazy

Možnosti výkazů jsou rozšířeny o dvě nové kategorie a to Skupiny modelů a Připojené soubory RVT , které tak lze přehledně sledovat formou tabulek.

 vykazy

parametry projektu

Parametry projektu lze nově přidávat k tabulkám (výkazům) ale i k novým dvěma kategoriím: Skupiny modelu, Připojené soubory RVT. Můžete tak vytvořit a přidat vlastní parametry nebo je propojit s globálními parametry.

 param

import 3d geometrie

V rodinách lze přímo k importovaným 3D tělesům přiřadit/umístit spojky TZB bez nutnosti přidávat další hmotu Revitu. Prvky importovaných 3D těles mohou být opatřeny popiskem, hrany řezů 3D těles lze i okótovat.

geometrie1geometrie2

text

Do textu lze přidávat požadované symboly a speciální znaky přímo z kontextové nabídky běžně používaných symbolů a znaků a to bez přerušení práce s textem. Symboly lze vyvolat i stisknutím příslušných kláves nebo je jednoduše zkopírovat z Mapy znaků, ke které máte přístup přímo z aplikace Revit.

 text1

 text2

připojení dwg s geopozicí

Při připojení souboru DWG do Revitu lze importovat z připojeného souboru rastrové souřadnice a použít je v modelu.

geo

referenční čáry a roviny

Nově lze přidávat a přiřazovat podkategorii nejen referenčním rovinám ale i referenčním čarám.

refref1

prostředí

Nová karta Soubor nahrazuje nabídku aplikace, která byla dostupná dříve přes ikonu "R" (tato již není aktivní).

Na výchozí panel Rychlý přístup byl přidán příkaz Tisk.

prostr

Nástroj Popsat vše nepopsané doznal kosmetických změn v rámci sjednocení uživatelského prostředí.

Další parametry prvků i typů byly doplněny o místní nápovědu.

collaboration for revit

  • Služba Collaboration for Revit je nyní instalována spolu s aplikací Revit. Díky tomu můžete používat nástroje (například Nastavení publikování) u modelů se sdílením práce, které nejsou v cloudu.
  • Při otevírání modelu sdíleného v cloudu poskytuje aplikace Revit informace o průběhu procesu otevírání modelu.
  • Během operace synchronizace s centrálním souborem poskytuje aplikace Revit informace o jejím průběhu.

další...

Vylepšená podpora importu souborů CAD pro hladší průběh importu, který je tolerantnější vůči drobným detailům, díky kterým v předchozích verzích došlo k vytvoření chybových zpráv.

V zájmu sjednocení vzhledu dokumentace štítky používají formátováný text, který lépe odpovídá textovým poznámkám.

V zájmu zajištění spolehlivosti rodin v modelech kontroluje Revit při otevření rodiny v editoru rodiny stav vazeb. Pokud aplikace Revit odhalí možné problémy, zobrazí se dialog s dalšími informacemi.

Díky vylepšenému mapování tónů pro materiály byla zdokonalena fotografická expozice při rendrování, atd..

Novinky a vylepšení 2018 - architektura

schodiště

Schodiště podle komponenty lze připojit pouhým výběrem k podlaží a vytvořit tak vícepodlažní schodiště, které se podlaží drží a při změně výšky podlaží se automaticky upraví. Jednotlivé komponenty vícepodlažního schodiště lze opatřit popisem.

schod1schod2

ZÁBRADLÍ

Zábradlí mohou být nově hostována topografickým povrchem terénu, lze tak snadno řešit oplocení nebo silniční svodidla.

teren2teren11teren0

Zábradlí hostovaná schodištěm má vylepšené chování připojení (např. upravit počáteční a koncové body, atd.).

Zábradlí hostovaná vícepodlažních schodištěm budou seskupena se schodištěm a lze je upravovat jako skupinu.

Hlavní Novinky a vylepšení 2018 - TZB

TZB výroba - modelování

Vytvoření vícebodové trasy

Kliknutím na body v modelu automaticky vytvořte vedení připojených dílů TZB výroby.

tzb1

Trubka se sklonem

Pomocí nástrojů pro umístění můžete v modelu výroby vymodelovat trubku se sklonem.

tzb2

Výpočty průtoku a tlakové ztráty pro teplovodní potrubní sítě

Analytické přípoje trubek

Chcete-li před vytvářením fyzických přípojů vypočítat průtok a tlakovou ztrátu v potrubní síti, můžete mezi mechanické zařízení a potrubí přidat analytický přípoj.

Výpočty průtoku a tlakové ztráty

Za účelem zvýšení výkonu lze výpočty průtoku a tlakové ztráty pro teplovodní sítě s uzavřenou smyčkou v aplikaci Revit provádět jako proces na pozadí. Tuto novou metodu lze zapnout v dialogu Mechanická nastavení.

Uživatelsky definované Typy budov a prostorů

Typy prostorů a budov

Typy prostorů a budov lze vytvářet, duplikovat, přejmenovávat nebo odstraňovat.

tzb4

Export do formátu gbXML

Název typu budovy/prostoru je nyní exportován v podobě popisu typu budovy/prostoru ve formátu gbXML. Do formátu gbXML můžete exportovat také vlastní typy prostorů.

Vstupní parametry týkající se venkovního vzduchu pro jednotlivé typy prostorů a budov

Pro každý typ prostoru a budovy můžete zadat parametry Venkovní vzduch na osobu, Venkovní vzduch na plochu, Výměna vzduchu za hodinu a Metoda toku venkovního vzduchu.

tzb5

Úprava trasy obvodu

Trasu elektrického obvodu můžete upravit tak, aby odpovídala požadované trase návrhu. Výpočet poklesu napětí je prováděn na základě skutečné délky trasy obvodu.

HLAVNÍ NOVINKY A VYLEPŠENÍ 2018 - Konstrukce

Další ocelové přípoje

V rámci doplňku Steel Connections for Revit je k dispozici více než 100 nových přípojů pro tvorbu detailů ocelových konstrukcí. Tyto plně parametrické přípoje umožňují vložit do modelu graficky věrnou podobu přípoje, včetně detailního nastavení parametrů (svary, šrouby, podložky, ;plechy, atd...). V Revitu je nyní použití těchto přípojů spíše vizuální záležitostí, ale za pomocí doplňku Advance Steel Entension lze přenést ocelové prrvky včetně těchto přípojů do aplikace Advance Steel, kde je možné vytvořit výrobní dokumntaci i těchto přípojů. Přenos podporovaných přípojů (nyní cca 120 typů) je kompletní včetně všech detailních nastavení. Přenos je možný i obráceně, z Advance Steel do Revitu. Více informací o BIM přenosech mezi Advance Steelem a Revitem zjistíte zde.

01 structural_connections

Ocelové přípoje S podporou vlastních rodin rámových konstrukcí

Za účelem lepší integrace konstrukčních přípojů jsou v aplikaci Revit nyní analyzovány vlastní prvky rámových konstrukcí a generovány parametry geometrie konstrukčního řezu pro daný prvek. Ocelové přípoje lze pak snáze implementovat s vlastními prvky rámových konstrukcí.

V praxi to znamená, že pro použití konstrukčního přípoje ocelových konstrukcí už není potřeba mít speciální certifikované rodiny ocelových prvků.

02-conection-creation

Priorita ocelových prvků v přípoji

Nyní lze určit primární prvky a pořadí sekundárních prvků v ocelovém přípoji. V ocelovém přípoji je vždy jeden prvek považován za primární. K němu se pak připojují sekundární prvky. Více informací o pořadí prvků v přípojích naleznete zde.

03-conn04-conn

Umístění výztuže do betonových objektů volného tvaru

Výztuž nyní můžete umístit do betonových prvků se složitou geometrií, například do zakřivených pilířů a plošin.

05-free-form-rebar

Vylepšení v oblasti rozmístění výztuží s proměnnou délkou

Za účelem zvýšení produktivity a zlepšení možností tvorby detailů lze nyní sady výztuží s proměnnou délkou rozmístit podél zakřivených povrchů i objektů volného tvaru. Více informací o prutech proměnné délky naleznete zde.

06-variable-rebar

Umístění výztuže do importovaných betonových prvků

Nyní máte možnost vyztužit betonové prvky importované ze souborů SAT nebo z aplikace InfraWorks.

07-import-sat

Grafické vazby výztuží ve 3D pohledech

Grafický editor vazeb výztuží je nyní k dispozici ve 3D pohledech. K lepšímu a přesnému umístění výztuže použijte nástroje na kreslicí ploše. Více informací o úpravách a chování vazeb výztuží v hostiteli zjistíte zde.

08-3Dconstraints 

Webináře

revit webinar

Pro seznámení se s novinkami a vylepšeními verze 2018 - obor architektura a TZB se můžete přihlásit na náš webinář:

21.04.2017  od 8:00 hodin

Prihlaste se

Pro seznámení se s novinkami a vylepšeními verze 2018 - obor konstrukce se můžete přihlásit na náš webinář:

05.05.2017  od 14:00 hodin

Prihlaste se

 Přehled hlavních novinek a vylepšení Revit 2018 ve formátu PDF.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white