Advance Steel 2018 - Přehled novinek

Jako každý rok uvedl Autodesk na konci března novou řadu aktualizovaných softwarových produktů. Mezi nimi také ve světě konstruktérů a projektantů ocelových konstrukcí netrpělivě očekávaný Advance Steel 2018.

V tomto článku se podíváme na ty nejužitečnější novinky:

Detailní výřez výkresu – Pomocí této funkce lze definovat část sestavného výkresu a tu vykreslit např. v menším měřítku a podrobnějším výkresovým stylem. Tato nová funkce by měla zpřehlednit vydávané výkresy a předejít tak chybám při montáži. Pokud by se pro sestavné výkresy nastavilo větší měřítko a pro zobrazení styčníků se použila funkce výřezu, lze takto ušetřit místo a následně díky tomu výkres zmenšit.

vyrez


Kombinace pohledů na model a kamer - Vytvořte výkresy pomocí pohledů na model. Vetšina uživatelů využívá při modelování a následném generování výkresů jak pohledy tak i kamery. Vzhledem k tomu, že u obou těchto funkcí je nutno definovat oblast, je logické tyto funkce propojit a ušetřit díky tomu čas.

kamery

 

Vylepšený dialog tvorby výkresu - Mnoho uživatelů Advance Steelu bylo po nainstalování updatu 2017.1 zklamáno absencí mnohých nastavení při generování výkresů. Vlastnosti jako nastavení výřezu nebo zobrazení objektů, které byli zvyklí upravovat před každým generování výkresu, bylo nutno nastavit buď přímo ve výkresovém stylu nebo zpětně v již hotovém výkresu. Ve verzi AS 2018 jsou tyto funkce opět k dispozici a lze je nalézt tam kde jsme na ně byli zvyklí.

dialog


Pomůcka pro migraci uživatelských nastavení - Přehledné rozhraní známé z migrace nastavení AutoCADu bylo předěláno a použito pro přenos uživatelských dat z předchozí verze Advance Steelu. Velmi jednoduše lze pomocí zatržítek vybrat, která nastavení chcete přenést do nové verze Advance Steelu a hromadně je migrovat. Tím je uživatel ušetřen od kopírování či konvertování databází, ani uživatelské šrouby a kotvy již není nutno zdlouhavě exportovat a importovat.

migrace

 

Díky úpravě cenové politiky společnosti Autodesk je nyní Advance Steel dostupnější, navíc majitelé starších verzí mohou získat další slevu při nákupu nových licencí. Více informací naleznete v článku Důležité změny - Autodesk Advance Steel.

Webinář

revit webinar

Pro seznámení se s novinkami Advance Steel 2018 se přihlašte na náš webinář:

 21.4.2016 od 14:00

Prihlaste se

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white

Informace o profilu

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.11 MB
Application afterInitialise: 0.088 seconds, 1.09 MB
Application afterRoute: 0.135 seconds, 2.54 MB
Application afterDispatch: 0.185 seconds, 3.02 MB
Application afterRender: 0.654 seconds, 4.06 MB

Využití paměti

4362456

22 dotazů logováno

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'domt8hrvd8tmj9oij9l20rq280'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1498357768' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'domt8hrvd8tmj9oij9l20rq280'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'domt8hrvd8tmj9oij9l20rq280','1498361368','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT id, parent_id, value, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 8. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 19)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 916
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-25 03:29:28' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-25 03:29:28' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='916'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.value='126'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE enddate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 1
                 
    AND formexpires = 1
 15. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE startdate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 0
 16. SELECT m.*, am.params AS adv_params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_advancedmodules AS am
    ON am.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.ordering, m.id
 17. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 19
    LIMIT 1
 18. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 19
    LIMIT 1
 19. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 19
    LIMIT 1
 20. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 19
    LIMIT 1
 21. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 19
    LIMIT 1
 22. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
   
    FROM jos_modules AS m
   
    WHERE m.published = 1
   
    AND m.access <= 0
   
    AND m.client_id = 0
   
    AND m.id IN ('94')
   
    ORDER BY ordering

Nahraný jazykový soubor

Diagnostika nepřeložených řetězců

Žádný

Designer nepřeložených řetězců

Žádný