Zpracování projektů EZS/EPS v programu CADKON+ MEP

V dnešní době je nedílnou součástí téměř každé moderní budovy elektronické zabezpečení, požární signalizace atd. Díky tomu jsou požadavky na správné navržení a zpracování projektu zabezpečovacích systémů velmi důležité.  Program CADKON+ MEP nabízí profesionální řešení, které Vám všechny tyto požadavky usnadní a pomůže řešit.

Hlavní přednosti programu CADKON+ MEP

  • Vlastní CAD jádro (nepotřebujete AutoCAD) s plnou kompatibilitou DWG formátů.
  • Projekty pro stavební povolení, prováděcí dokumentace, využití pro realizační firmy.
  • Podpora EZS, PZTS, EPS, CCTV, UKS a mnoho dalšího.
  • Rozsáhlá databáze přístrojů a zařízení.
  • Automatické číslování zařízení a provádění změn.
  • Kreslení kabelových tras včetně typů a dimenzí.
  • Výkaz počtů prvků a délek kabeláží např. MS Excelu.

Databáze zařízení a jejich rozmístění ve výkresech

V databázi je připraveno více než 600 značek z oborů EZS, EPS, CCTV atd., které vychází z normového značení nebo projekčních zvyklostí. Značky lze do výkresu jednoduše vkládat, zadávat jejich vlastnosti (typ, označení, adresa...), kopírovat nebo měnit jejich dispozici ve výkresu.

Databáze je plně otevřená pro doplňování vlastních značek nebo úpravu stávajících značek.

1

Výběr z databáze značek a jejich vložení do výkresu.

Automatizace číslování a popisů zařízení

Program umožňuje automatické číslování značek (označení, adresy zapojení...) i s více proměnnými položkami.

U rozsáhlejších projektů je často velký problém udržet správné číslování na základě změn v již rozpracovaném projektu. A toto je další silná stránka CADKONu+, který obsahuje tzv. správce již očíslovaných položek. Pomocí tohoto nástroje máte plnou kontrolu nad stavem projektu, použitých adresách a hlavně dohledání a opravy chyb, které se při dodatečných úpravách téměř vždy vyskytnou.

Samozřejmostí je také hromadný popis prvků ve výkrese dle Vašich zvyklostí.

2

Podpora automatického číslování a jeho správa.

Kabely a kabelové trasy

Při tvorbě kabelových rozvodů máte k dispozici hned několik postupů, které se odvíjejí od požadavků na stupeň zpracování projektové dokumentace.

Jako první vykreslíte jednotlivá vedení nebo hlavní kabelové trasy. V dalším kroku lze kabelům jednoduše přidat vlastnosti, jako je např. typ, označení, dimenze, způsob uložení atd.

Všechny rozvody se chovají jako klasické čáry (křivky) a můžete je libovolně protahovat, přidávat kabely nebo popsat ve výkrese.

3

Výběr a zadávání vlastností kabelů s následným popisem ve výkrese.

Výkaz použitého materiálu

Tvorba výkazu použitého materiálu je v CADKONu+ opravdu jednoduchá. Např. do MS Excelu lze snadno vykázat počty zařízení i s jejich vlastnostmi a také délky kabeláží dle typu, dimenze, délky kabelových tras, případně kabelové knihy.

Nechybí ani podpora pro výkaz obecných CAD bloků a délek čar z výkresů, které byly zpracované v jiném CAD programu.

Našimi zákazníky je také často využívána funkce pro vytváření legend použitých značek a kabelů.

vykaz

Výkaz délek kabelů a použitých zařízení do MS Excel.

Příklady z praxe

afc

A.F.C. CONTROLS, ESSOX callcentrum České Budějovice, strukturovaná kabeláž.

elzy

ELZY, Nemocnice Jindřichův Hradec, EPS, ACS, SKS, STA, ERO.

Mezi další společnosti patří např. PATROL group, ELEKTROSTAV KOUDELA, HITEL, TELinvest, MICROCOMP PLUS.

Závěr

Popisovaný program CADKON+ MEP se zaměřením na projekty elektronického zabezpečení budov můžete také využít pro jakékoli vnitřní rozvody slaboproudu a silnoproudu. Budete mít k dispozici  ucelenou podporu pro přípravu stavebních slepých výkresů (vyčištění, přebarvení...), sjednocení standardů hladin, barev a mnoho dalšího.

Program vyvíjíme již celou řadu let a odráží se v něm odbourání rutinních úkonů, podpora normového kreslení i podněty z praxe od našich stávajících zákazníků.

Samozřejmostí je technická podpora, školení, pravidelné internetové webináře a celá řada výukových videí. Více informací najdete na http://www.cadkon.eu nebo nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní informace

GRAITEC

Jeremenkova 90a, Praha 4

244 016 055

Křenová 52, Brno

538 728 742

www.cadkon.eu

Autor článku: Marek Mašek, GRAITEC, Product Manager MEP

Spolupráce: Radek Bašta, GRAITEC, MEP Industry Leader

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white