Fusion 360 Ultimate - Jaké jsou Rozdíly

Prvý 3D CAD, CAM a CAE nástroj svojho druhu. Táto aplikácia pre digitálne  prototypovanie v sebe spája celý proces vývoja výrobku v jednom ucelenom šate založenej web-cloud technológiách.

Fusion 360

Čo je Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360 je prvý 3D CAD, CAM a CAE nástroj svojho druhu. Táto aplikácia pre digitálne  prototypovanie v sebe spája celý proces vývoja výrobku v jednom ucelenom šate založenej web-cloud technológiách. Pomocou jednoduchej užívateľskej  aplikácii (pre PC i Mac) využívajúci WebGL/HTML5 a "neobmedzeného" výkonu cloud serverov má užívateľ k dispozícii v prostredí internetového klienta plnohodnotnú 3D CAD aplikáciu s jednoduchým a rýchlym ovládaním a s výkonnými funkciami pre spracovanie CAD súborov v rôznych formátoch. Máte k dispozícií 3D modelovanie súčastí a zostáv, priamu editáciu objemových a veľkoplošných modelov, ich analýzu, vizualizáciu , publikovanie, výrobu (CAM), simuláciu, správu dát a online kolaboráciu s kolegami, dodávateľmi či zákazníkmi.

fusion1

Intuitívne užívateľské prostredie je podobné desktopovej aplikácií Autodesk Inventor Fusion. Podobné je spojení parametrického a priameho (bez histórie) modelovania. Koncepčne ide ale o úplne novú CAD aplikáciu. Fusion 360 je primárne určený pre jednotlivcov a malé firmy. Fusion 360 je k dispozícii formou cenove dostupného prenájmu (cloud subscription).

28-3500-3500

Cloud aplikácia Autodesk Fusion 360 kombinuje organické voľno-plošné modelovanie, povrchové a objemové modely do jedného integrovaného riešenie. Pre modelovanie povrchových plôch je použitá technológia Autodesk T-Splines (SubD, kompatibilní s NURBS, podporuje hladkosť G2 a G3). Fusion 360 je nezávislý na CAD formátoch - vie otvárať, editovať aj ukladať 3D modely vo všetkých bežných súborových formátoch. Dáta modelu sú prístupná odkiaľkoľvek, nemusíte prenášať rozsiahle dáta či archivovať staršie verzie. Historia editácii je ukladaná vo vašom cloud úložisku. Z nej môžete dáta exportovať i importovať. Pomocou bezpečného úložiska môžete vaše CAD modely zdieľať s ďalšími spolupracovníkmi. Pri prípadnom výpadku online pripojenia je možné rozpracovaný návrh uložiť lokálne.

penske-22-3500-3500

Fusion 360 podporuje históriu konštrukčných prvkov, parametrické návrhy a výkresové prostredie strojárenskej dokumentácie modelu.

Aplikáciu nemusíte zložite inštalovať a aktualizovať. Aplikácia využíva hosťované cloud prostredie. Ku každej licencií dostávate jeden "site" - oddelený priestor pre vaše projekty. Pre výpočetne náročné operácie (např. konverzie CAD formátov, analýzy) je používaný výkon v cloudu.

CDCQWBcWYAAvwjE

drawings-browser

Súčasťou  Fusion 360 je aj  cloudová CAM aplikácia CAM 360. Fusion 360 tak podporuje i priame 2.5-osé obrábanie (Fusion Ultimate až 5-osé súbežné obrábanie) vrátane generovania NC kódu pomocou mnoho postprocesorov. Viac na  CAM360 součástí Fusion.

Fusion 360 obsahuje aj CAE funkcie pre simulácie statického zaťaženia a vlastných frekvencií 3D modelov.

Fusion 360 Ultimate  túto ponuke ešte rozširuje a to o pokročilé simulační funkcie (s jádrom Nastran), tvarové optimalizácie a 4- a 5-osé obrábanie.

Fusion-360-2D-adaptive-CAM

Fusion 360 Ultimate

Od Novembra 2016 je okrem Fusion 360 Standard ponúkaná taktiež verzia "Ultimate". Verzia Ultimate ponúka pokročilejšie funkcie pre vývoj výrobkov:

 • Pokročilé simulácie

Simulácie vzperu, nelineárne simulácie a simulácie udalostí

Optimalizácie otvorov

Skrutkové spoje, riadenie sieťovania a ďalšie vylepšenia simulácií

 • Výroba

4-osé obrábanie

5-osé obrábanie

Porovnanie funkcií Fusion 360 a Fusion 360 Ultimate

Tabulka Fusion

unknown-3500-3500

K ročnému subscription verzie Ultimate dostávate naviac 1000 cloud kreditov pre cloudové simulácie a rendering/vizualizácie (pro mesačný subscription 100 a pre kvartálny 300) a vyššiu úroveň technickej podpory. Cena renderingu je 1 kredit/megapixel, simulácia stojí 5 kreditov, vzpery 15 kreditov, nelineárne simulácie 25 kreditov a simulácie udalostí podľa zložitosti od 15 kreditov (obvykle 15-100 kreditov).

Podporované CAD formáty

Autodesk Fusion 360 podporuje otváranie CAD súborov v nesledujúcich formátoch:

 • Autodesk Inventor (.ipt)
 • Autodesk Fusion360 (.f3d)
 • Autodesk Sim360 (.sim, .sim360)
 • Autodesk Alias (.wire)
 • AutoCAD DWG (.dwg)
 • Catia V5 (.CATPart)
 • DXF (.dxf)
 • IGES (.igs, .iges)
 • NX (.prt)
 • Parasolid (.x_b, .x_t)
 • Pro/Engineer Granite (.g)
 • Pro/Engineer Neutral (.neu)
 • Pro/Engineer a Creo Parametric (.prt)
 • Rhino (.3dm)
 • SAT/SMT (.sat, .smt, .sab, .smb)
 • STEP (.stp, .step)
 • Solidworks (.prt, .sldprt)

Minimálne Systémové Požiadavky

 • OS® X Yosemite (10.10.x), OS® X El Capitan (10.11.x), macOS® Sierra (10.12)
 • Microsoft® Windows® 7 SP1 or Microsoft® Windows® 8.1, Windows® 10 ( iba 64-bit)
 • CPU: 64-bit processor (32-bit nie je podporovaný)
 • Pamať: 3GB RAM (odporúčané sú 4GB alebo viac)
 • A DSL internetové pripojenie alebo rýchlejšie
 • Priestor na disku: ~2.5GB
 • Grafická karta: 512MB GDDR RAM alebo viac, okrem Intel GMA X3100 série
 • Microsoft-compliant mouse, Apple Mouse, Magic Mouse, MacBook Pro trackpad

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white