CADKON 2017 uvolněn

Dnešním dnem byla uvolněna nová verze produktu CADKON 2017 Stavební konstrukce a CADKON 2017 TZB. Všem uživatelům programu CADKON byl rozeslán email s odkazy, kde si mohou tuto novou verzi bezplatně stáhnout.

Popis novinek, změn a instalační příručky najdete na http://www.cadnet.cz/

novinky cadkon_2017

Stručný přehled novinek pro CADKON 2017 Stavební konstrukce:

 • Nový Správce knihoven CADKONu sloužící ke slučování a změně umístění knihoven.
 • Rozšíření možností Správce bublin pro rychlé vyhledání výrobků ve výkresu.
 • Rychlá změna polohy bubliny s odkazovou čárou přes uzlový bod.
 • Možnost změny názvu monolitického překladu a izolace pro popis a tabulku.
 • Rozšíření nabídky vedení inženýrských sítí kanalizačních stok dle ČSN.
 • Zařazeny nové dynamické bloky a aktualizace bloků.
 • Aktualizace systémových konstrukcí Rigips.


Stručný přehled novinek pro CADKON 2017 TZB:

 • Nová funkce pro automatické číslování.
 • Vylepšení funkce pro řezy kanalizace v podlažích a výpočty vody.
 • Zvýraznění nalezených chyb v žezech otopných soustav.
 • Různá vylepšení při vkládání popisů prvků do výkresů.
 • Rozšíření typů kabelů vedení a potrubí.
 • Snadnější vyhledávání pozicových čísel ve výkrese.
 • Rošířené databáze značek pro všechny profese TZB.


Podrobný popis novinek CADKONu 2017 (PDF)

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white