Revit 2017.1 - Novinky aktualizace

Tak jako v předchozích letech i letos vychází v pololetí aktualizovaná verze Revitu označená nově jako 2017.1 (dříve R2). Opět nepřinesla jen drobná vylepšení, ale zcela nové funkce a právem je spíše vnímána jako mezi-verze 2017 a nadcházející 2018. Od 12.10. je k dispozici ke stažení pouze pro majitelé licence programu Revit s předplatným přímo na jejich účtech Autodesk Account nebo přímo přes Počítačovou aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App). Pojďme si ty nejdůležitější z nich představit.

Rychlá navigace v přehledu novinek:

Novinky a vylepšení 2017.1 - multioborové

Podpora vysokého rozlišení

Všichni, kteří používají obrazovky s vysokým rozlišením (například obrazovky s rozlišením 4K nebo tablety Surface Pro), nyní v aplikaci Revit ocení vyšší kvalitu obrazu a další výhody technologie vysokého rozlišení. Komponenty uživatelského rozhraní budou přesně zobrazeny s nastavením s vysokou hodnotou DPI (≥ 200 %).

import 3d geometrie

Díky nové technologii můžete importovat 3D geometrii ze souborů SAT nebo z podporovaných aplikací, například Rhinoceros®(*.3dm), nastavení umožňuje zvolit kategorii importu.

rhino

dynamo player

Všichni uživatelé aplikace Revit, včetně těch bez zkušeností se skriptováním, mohou automatizovat procesy a využít možnosti skriptování v aplikaci Dynamo Player. Tento nástroj usnadňuje a urychluje spuštění skriptů aplikace Dynamo v aplikaci Revit.

dynamo1

dynamo2

energetická optimalizace

Rychle a snadno budete moci zajistit lepší a přesnější energetický výkon pro celý projektový tým, který vytváří koncepty i detailní návrhy nových i existujících budov.

energ

collaboration for revit

Při použití služby Collaboration for Revit se v dialogu Synchronizovat s centrálním souborem zobrazí podrobnější stavové zprávy o průběhu.

oprava poškozeného centrálního modelu

Ve výjimečném případě, kdy by mohl být centrální model poškozen (pro souborové sdílení práce), aplikace Revit zjistí problém a informuje uživatele. Chcete-li centrální model opravit, použijte verzi s nejnovějšími změnami modelu. Jestliže otevřete nesdílený model, který je poškozen, aplikace Revit zjistí problém a vyzve vás k jeho nápravě.

Novinky a vylepšení 2017.1 - architecture

perspektiva

Díky tomu, že budete pracovat přímo v perspektivních pohledech, zjednodušíte pracovní postupy modelování. Stavební prvky můžete přidávat, upravovat nebo posouvat, aniž by bylo nutné přepnout na ortografický pohled. Perspektivní pohledy nepodporují poznámky, ale můžete použít dočasné kóty.

Dostupné editační nástroje 2016

2016

Dostupné editační nástroje 2017.1

2017

popisky importovaných objektů

Při importu nebo připojení určitých prvků do modelu můžete u těchto prvků použít popisky. Popisky můžete přidat například k následujícím položkám:       

  • připojení IFC
  • importované 3D objekty
  • některé objekty importované z doplňků třetích stran

popis

ZÁBRADLÍ

Při úpravách zábradlí získáte přístup k vlastnostem typu horního madla a madla (spojité zábradlí) přímo z dialogu vlastností typu zábradlí. Změny můžete také zobrazit v podokně náhledu.

sloupy a rámové konstrukce

Nástroj Rozdělit prvek můžete použít na konstrukční sloupy a prvky rámových konstrukcí, přičemž zároveň zachováte spoje, zarovnání a umístění hostovaných objektů. U otvorů, detailů, připojených prvků a spojů bude zachována očekávaná geometrie a umístění.

Steel connections for revit

Kontrola norem pro návrhy AISC byla aktualizována na 14. verzi a při výpočtu budou nyní k dispozici i reference norem, aby konstrukční přípoje z této aplikace odpovídaly nejnovějším standardům. Součástí zprávy kontroly norem jsou nyní odkazy zvýrazňující kapitoly, do kterých patří ověření podle standardů AISC.

Hlavní Novinky a vylepšení 2017 - MEP (TZB)

space naming utility

Nástroj Space Naming, který byl dříve doplňkem, je nyní součástí softwaru. Tento nástroj použijte k přejmenování prostorů v modelu TZB pomocí názvů místností z připojeného architektonického modelu.

space

space2

změna velikosti připojených součástí

Můžete změnit velikost větve připojených dílů výroby pomocí palety Vlastnosti nebo dialogu Upravit díl.

dil1

dil2

Vyloučení dílů z nástrojů automat.vyplnění

Při použití určitých nástrojů automatického vyplnění můžete určit díly výroby, které mají být vyloučeny.

tzbdily

přidání nebo úprava tlumiče

Přidejte nebo odeberte tlumič nebo změňte typ tlumiče u dílů výroby, které podporují integrované tlumiče.

tlumic

změna služby

V modelu můžete snadno změnit službu u dílů TZB výroby a to pomocí palety Vlastnosti.

sluzba

rozdělení dílů výroby

U všech přímých prvků výroby lze použít nástroj Rozdělit prvek a Rozdělit s mezerou.

nástroj návrh trasy a dílů

Nástroj Návrh trasy a dílů nyní podporuje přidávání mechanických spojů T a sifonů.

změna průměru podpůrné tyče závěsu

Velikost (průměr) podpůrné tyče závěsu nyní můžete změnit a zároveň zachovat určené náklady.


Webináře

revit webinar

Pro seznámení se s novinkami se můžete přihlásit na náš webinář:

9.11.2016  od 8:30 hodin

Prihlaste se

 Přehled hlavních novinek aktualizace Revit 2017.1 ve formátu PDF.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white