Advance Steel 2017 - přehled novinek

Opět nastal čas, kdy Autodesk uvedl celou řadu aktualizovaných softwarových produktů a také ve světě konstruktérů ocelových konstrukcí netrpělivě očekávaný Advance Steel 2017.

V tomto článku se podíváme na hlavní novinky:

 • Opakování posledního příkazu– příkazy, které jsou spuštěny z tool palet (např. Správce přípojů), lze nyní opakovat pomocí klávesy Enter
 • Přidání betonových prvků v přípojích pro kotvení – možnost přidat betonový objekt v přípojích pro kotvení 
  Advance Steel_2017_-_New_Features_-_Concrete
 • Informace o odsazení nosníku v popisech – nový token, který zobrazuje hodnotu odsazení vůči rovině. Zobrazují se pouze hodnoty rozdílné od nuly. Popis diagonál zobrazuje "šikmé".
 • Možnost třídění v Editoru šablon – obsah v externích výpisech lze třídit podle více kritérií.
 • Manuální kóty – manuální kótování bylo rozšířeno o možnost kótování nestandardních a ne-Advance bodů.
 • Osový rastr – možnost manuálního přizpůsobení polohy bubliny popisu rastru ve výkresech, aby nedocházelo k překryvu. 
  Advance Steel_2017_-_New_Features_-_Grid
 • Objekty Plant 3D – tyto objekty se nyní zobrazují ve výkresech a lze je kontrolovat ve výkresových stylech.
 • Uživatelem definované vzorce ve výpisech – při použití nového tokenu "Vzorec", který je k dispozici pro obsah buněk, lze obsah buňky ve výpisu vypočíst pomocí matematických výrazů a ostatních tokenů. 
  Advance Steel_2017_-_Add_formula_to_BOMs
 • Výrobní data v dokumentech projektu – parametry výrobních dat lze zahrnout do šablon pro externí výpisy materiálu
 • Vylepšení interoperability mezi Revit a Advance Steel
  export a synchronizace osového rastru
  implementovány pohledy na model
  aktualizované mapování ocelových profilů
  synchronizace ocelových přípojů 
  Advance Steel_2017_-_New_Features_-_Revit

Webináře

revit webinar

Pro seznámení se z novinkami se můžete přihlásit na naše webináře:

 29.4.2016 od 9:15

Prihlaste se

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white