Revit 2017 - Přehled novinek

Revit 2017 přináší mnoho novinek a vylepšení. Pojďme se na nejdůležitější z nich podívat.

Sjednocení

Nová verze přináší nahrazení oborových verzí Revit Architecture, Revit MEP a Revit Structure jedinou sjednocenou verzí nesoucí prosté označení Revit (někdy uváděné jako "OneBox"), která byla dříve pouze součástí balíků Design Suite. Majitelé předplatného oborových produktů tak získávají tuto plnou verzi. Od 18.4.2016 je pro ně k dispozici ke stažení na jejich účtech Autodesk Account.Vedle této plné verze nadále existuje ještě odlehčená verze pro architekturu - Revit LT.

Rychlá navigace v novinkách:

Hlavní Novinky a vylepšení 2017 - multioborové

Textové poznámky

Textový editor nabízí nové možnosti formátování, převod malých v velkých písmen a psaní indexů. Kontextové nástroje jsou k dispozici přímo na pásu karet a již během úprav je vidět správné zobrazení a hlavně celý text. Navíc při editaci můžete současně přibližovat nebo posouvat pohled a došlo taky k vylepšení věrnosti zobrazení při exportu do souboru DWG, DWF a DGN. Nově lze vytvářet víceúrovňové seznamy a v reakci na orientaci projektového severu lze nastavit zda se má text otáčet s modelem nebo zachovat stávající orientaci.

Text Editor and Layout Engine

výkazy

Výkazy nově nabízí  možnost vytvářet šablony pohledu výkazu pro snadné přenášení nastavení nejen Vzhledu (jak tomu bylo doposud). Nově  lze zahrnout Pole, Filtr, Seřazení/Seskupování, Formát, Filtr fáze a Přepsání viditelnosti/zobrazení Variant návrhu nebo připojených RVT souboru. Nyní stačí změnit šablonu a změny se hromadně projeví. Při výpočtech ve sloupcích lze zobrazit minimální a maximální hodnotu. Navíc parametry výkazu můžete nově sloučit a zobrazit hodnoty v jedné buňce, můžete zadat předponu, příponu, atd..

Schedule Improvements

popisky

Popisky lze nově připnout, tak se nezmění jejich pozice při posunu hostitele. Další novinkou je možnost použít v rodinách popisků štítek s vypočítanou hodnotu (obdobná funkce byla dosud dostupná pouze u tabulek výkazu).

Calculate Annotation Tags

Zámky tečnosti

Při náčrtu v editoru rodin lze modelovým, symbolickým a referenčním čarám a čarám náčrtu přiřadit tzv. zámky tečnosti, které eliminují dřívější potřeby vytvářet složité vzorce. Taky dialog Typy rodin dostál malým vylepšením, taky např. novou vyhledávací funkci.

Tangency Locks

referenční roviny

K referenční rovině lze nyní přidávat podkategorie, které lze ovládat jak ve stylech objektů tak individuálně pro každý pohled přes Viditelnosti/zobrazení. Podkategorie referenční roviny vytvořená v rodině se přenese samozřejmě do projektu. Referenční rovinu rozlišuje nově i Filtr výběru.

Rozsah pohledu

V půdorysných pohledech můžete funkci Rozsah pohledu vyvolat nyní rychle přes klávesovou zkratku (VR), po výběru Zalomené výšky pohledu vyvoláte přes stejnou zkratku nastavení této úpravy pohledu.

GLOBÁLNÍ PARAMETRY

Došlo k rozšíření možností a využití globálních parametrů v projektu.

Global Parameters

FormIt, Dynamo a A360 Collaboration

Konvertor dat mezi Revitem a nástrojem pro koncepční modelování Formit 360 je nyní součástí instalace Revitu (najdete v kartě Doplňky). Taktéž nadstavba grafického programování Dynamo je nyní sočastí instalace Revitu, najdete na kartě Správa. Stějně je tomu u služby A360 Collaboration.

FormIt 360 Converter

Dynamo Graphical Programming Interface

další...

  • Došlo k vylepšení indexovaných (dříve klíčových) poznámek.
  • Vylepšená správa připojených souboru pro práci na sdíleném projektu.
  • Export do IFC a FBX nabízí rozšířené možnosti nastavení.
  • Insight 360, atd..

Hlavní Novinky a vylepšení 2017 - architecture

Indikace hloubky

Pohledy a řezy nově nabízí v možnostech grafického stylu zobrazení pracovat s indikací hloubky (mírou gradientu) objektu dle jeho vzdálenosti od roviny pohledu nebo řezu (dostupné pouze v disciplíně Architektura nebo Koordinace), čímž docílíte opět vyšší úrovně vizuálního zobrazení.

Depth Cueing

VIZUALIZACE

Díky vylepšením rendrovacího jádra Autodesk Raytracer už dále není podporován modul NVIDIA mental ray, tzn. všechny funkce rendrování už nyní zastává modul Autodesk Raytracer. Nastavení rendrování je nyní součástí vlastností pohledu a volby Pozadí nabízí nový styl: Průhledné.

Autodesk Raytracer Rendering Engine

ZÁBRADLÍ

Zábradlí umí být náčrtem nově hostováno na horní hraně stěny, podlahy, desky nebo střechy a umí respektovat jejich sklon či zakřivení.

Improved Railing Hosts

Rodiny na místě

Mezi kategorie modelované na místě, tedy v prostředí projektu, přibyla nově kategorie schodiště, můžete tak rychleji reagovat na atypické požadavky.

Stěny

Znovu generovány jsou stěny pouze viditelné na dané pracovním ploše, díky tomu se otevírají pohledy a aktualizovají rychleji.

mračna bodů

Pokud jsou v modelu importováná mračna bodů můžete nyní ovládat viditelnost/zobrazení jednotlivých oblastí skenu v každém pohledu.

HLAVNÍ NOVINKY A VYLEPŠENÍ 2017 - Structure (konstrukce)

Obecné přípoje

Za účelem usnadnění výměny informací mezi inženýry, konstruktéry a zpracovateli o spojení mezi ocelovými prvky, Revit podporuje obecné ocelové spoje. Můžete umístit obecný spoj a definovat vztah mezi prvky. Použité parametry poskytnou informace o připojení, včetně obrázků a odkazů na požadavky na připojení nebo jiné informace. Generické spoje mohou zobrazovat ve výkresech a mohou používat barvy na základě klíčů pro schvalování. V případě potřeby můžete později vyměnit generické spojení za podrobný ocelový přípoj vytvořený pomocí doplňku "Steel Connections".,

Revit2017-SC00

Rozšíření "Steel Connections pro Revit"

Tento doplněk umožnuje vložit detailní prvky ocelových připojení přímo v prostředí Revitu. Připojení jsou plně parametrické a umožňují detailní modifikaci nastavení. V tuto chvíli doplněk obsahuje 19 typů přípojů, které jsou převzaty z aplikace Advance Steel (ten jich obsahuje více než 200). Přípoje fungují jen na nové typy rodin dodané s verzí revit 2017 (AISC norma). Při exportu přípojů z Revit do Advance Steel zůstavají parametrické a je možné v AS s nimi dále pracovat.

Revit2017-SC01

Revit2017-SC02

Rozdělení sloupů

Nyní je možné rozdělit také prvek typu sloup a to po výšce na požadovaných místech.

Revit2017-DC01

Připojení paty sloupů

Příkaz "připojit horní/základna" může nyní připojit konstrukční sloupy k základovým patkám a pasům. Úprava výšky základu způsobí, že se také odpovídajícím způsobem upraví délka sloupu.

Parametry konstrukčních zákadů

Pro zachování konzistence a rozpoznatelnější terminologii bylo změněno několik výkazových parametrů pro základy stěn, základové patky a deskové základy.

  • Základové patky: Parametr instance "odskok" je nyní výškový odskok od od podlaží.
  • Deskové základy: Výchozí parametr "tloušťka" pro filtry, značky a výkazy je nyní "tloušťka základu".
  • Vykazování výšek: Horní/Dolní výška je nyní měřena ve vztahu k základního bodu projektu.
  • Výška Horní/Dolní v sdílených souřadnicích: Výška sdíleného parametru Horní/Dolní pro filtry, značky, a výkazy je nyní měřena od výšky sdíleného základního bodu.

Nové parametry pro dokumentaci desky

Pro zlepšení označování a vykazování podlah, umožňují nyní 2 nové parametry zadat výchozí (celkovou) tloušťku a tloušťku jádra pro druhy podlah. Tyto parametry lze použít pro výkazy a značky. Je-li jedna vrstva podlahy nastavena na "proměnná" a sub-element má proměnlivou tloušťku, parametr zobrazuje hodnoty "mění se".

Spojky ve výztuži

lenton coupler

Spojky výztuže jsou založené na rodinách a plně přizpůsobitelné, a každý člen týmu je může použít podle svých potřeb. Inženýři můžou použít schematické spojky pro zadání požadavků. Kresliči je mohou použít pro vytvoření výkresů. Výrobci pak mohou jít do plných detailů, přesného modelování a zobrazení spojek ve výztuži pro vytvoření instrukcí pro výstavbu. Spojky reagují s pruty na které jsou umístěny. Spojky můžete umístit na skupiny, součásti a části s jedinečným číslováním spojek. Spojky můžete také exportovat do řady formátů.

Vyztužení ohýbanými sítěmi

Při umisťování výztužných sítí můžete nyní načrtnout tvar ohýbané sítě a přizpůsobit tak tvar hostiteli. Tvar můžete kdykoliv později editovat.

Revit2017-FS01

Vázané umisťování výztuže

Nový grafický správce vazeb vylepšuje přesné umístění výztuže. Můžete umístit standardní tvary prutů, které se přichytí na přilehlý standardní tvar, nebo je můžete vázat na plochy hostitele. Uživatelské rozhraní zvýrazní každý úsek prutu který může být vázán spolu s dostupnými cíli. Můžete upravovat kóty a měnit tak polohu výztuže. Vazby zůstávají zachovány i pokud výztuž umístíte, posunete nebo zkopírujete.

Grafická editace vazeb výztuže

Pro zlepšení pracovního postupu byl dialog editace vazeb výztuže nagrazen grafickým rohraním přímo v modelu.

Revit2017-CED01

Proměnné kladení výztuže

Pro umístění řad prutů do složitých tvarů můžete podél šíkmých ploch použít proměnné kladení. Dokumentaci je pak snadné vytvořit pomocí poznámky k více výztužím, uživatelskému nastavení číslování a přesným výkazům, které zobrazují proměnné délky. Můžete také definovat skloněnou řadu prutů.

Revit2017-VAR01

Intergrace Revit - Robot

Použitím propojení Revit - Robot můžete do Revitu přenášet nový výsledek pro požadované vyztužení: příčná hustota. S použitím "prohlížeče výsledků" můžete zobrazit diagramy příčné hustoty.

Hlavní Novinky a vylepšení 2017 - MEP (TZB)

Převod na díly výroby

Nově lze obecné MEP rodiny Revitu převést na výrobní díly (LOD 400).

Návrh trasy a dílů

Nový příkaz umožňuje procházet možné varianty řešení trasy s podporou vhodných tvarovek.

Rychlé připojení

Nový příkaz zjednodušuje vyplnění prostoru mezi tvarovkou a přímým úsekem.

Oříznout/prodloužit

Tento nástroj nyní zjednodušuje vyplnění prostoru mezi dvěma přímými úseky.

Záměna výrobního dílu

Pomocí funkce Výběr typu lze rychleji měnit jednotlivé díly výroby.

Optimalizace dílů výroby

Pomocí ovládacích prvků na pracovní ploše je nyní možné v rámci optimalizace rozvržení potrubí výroby přemístit krátké přímé úseky a prodloužit prodloužení tvarovek. Navíc lze zkontrolovat, které tvarovky jsou např. delší než ve specifikaci.

Poloha držáku závěsu

Pokud se má model obejít bez kolizí lze nově využít k úpravě délky a polohy držáku závěsu a odpovídajícímu umístění tyče prvky závěsu.

Umístění závěsu

Závěs lze nově umístit na přímou část prodloužení tvarovky, závěsy lze taky umístit na jiné závěsy nebo do volného prostoru.

Popisy výrobních dílů

Při přidání popisků k dílům výroby jsou k dispozici další parametry.

Parametry výroby

Za účelem vylepšení funkcí přidávání popisků, vytváření výkazů a filtrování při vytváření modelů TZB výroby je nyní pro díly výroby k dispozici několik parametrů.

Kategorie rodin výroby

Došlo k rozšíření kategorii rodin o Izolace TZB výroby, Potrubí TZB výroby, Výroba-závěsy TZB a Systémy potrubí TZB výroby (samozřejmě i popisky).

Skryté čáry dílů výroby

Díly výroby umí zobrazovat skryté čáry.

Izolace a výstelka

Díly výroby umí zobrazovat samostatné komponenty pro izolaci a výstelku prvků potrubí a trubek

Symboly spádu

Vedení výroby v Revitu podporuje symboly spádu pro lepší koordinaci s Autodesk Fabrication.

Nápověda k parametrům výroby

Parametry výroby jsou popsány nápovědou přímo ve vlastnostech.

MEP Fabrication Content

Konfigurace výroby je nyní součástí instalace Revitu, v konfiguraci lze zadat i profil výroby.

Nové rodiny poznámek

Pro potrubí a systémy trubek přibyly nové rodiny poznámek (pro odsazení, výšku, výškovou kótu, výšku dna, horní a dolní asymetrické odsazení).

Nastavení elektroinstalace

Nově lze zadat metodu výpočtu zátěže pro sečtení  elektrického zatížení (součet skutečného a reakčního nebo zdánlivého a skutečného).

Obrázek16

Rozdíl teplot

Pro rodiny vzduchotechniky, trubek a elektrických zařízení je nově k dispozici parametr Rozdíl teplot.

Výpočet tlakové ztráty

K tvarovkám potrubí lze nově přiřadit tabulku ASHRAE pro zlepšení výpočtů tlakových ztrát potrubí.

Duplicitní označení

V návaznosti na zvýšení výkonu není při umísťování prvků MEP kategorií zadán parametr Označení.

Výpočet objemů

Výpočet objemů systému trubek je nově prováděn z důvodu zvýšení výkonu na pozadí.

Zobrazení potrubí

Znovu generovaná potrubí jsou pouze u prvků viditelných v daném pohledu, tím dochází k rychlejší aktualizaci modelu.

Přehled hlavních novinek Revit 2017 ve formátu PDF.

Webináře

revit webinar

Pro seznámení se z novinkami se můžete přihlásit na naše webináře:

21.4.2016  od 14 hodin

Prihlaste se

 29.4.2016 od 8:30

Prihlaste se

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white