CADKON+ 2016 Service Pack 2 uvolněn

K dnešnímu dni uvolňujeme Service Pack 2 pro CADKON+ 2016.

Service Pack 2 pro CADKON+ 2016 obsahuje vylepšení a opravy pro CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ BASIC verze 2016.

Je určen pro všechny instalace CADKONu+ 2016 provedené (stažené nebo dodané na instalačním médiu) do 15.2.2016. Instalace stažené nebo dodané na instalačním médiu po tomto datu již Service Pack 2 obsahují a není jej proto nutné instalovat.

Service Pack 2 pro CADKON+ 2016 64-bit [289 MB]

Popis instalace a drobný popis všech novinek a vylepšení najdete v dokumentu Novinky CADKON+ 2016 Service Pack 2.

Nejdůležitější novinky a změny:

  • Kompatibilita s Windows 10.
  • Úchopové body na podloženém vektorovém PDF.
  • Vylepšené grafické jádro programu. Úprava má vliv na rychlost otevírání, překreslování a regeneraci velkých výkresů.
  • Multifunkční uzlové body křivky. Pomocí nabídek uzlového bodu lze křivku jednoduše protáhnout, přidat další vrchol křivky, odebrat vrchol, či převést část křivky na oblouk nebo naopak.
  • Nastavení všech parametrů ovlivňující zobrazení čar je možné z jednoho místa.
  • Aktualizace dopravního značení vzhledem k nově platné vyhlášce 294/2015 Sb.
  • Vykreslení řezů kanalizace v podlažích prošlo velkou obměnou, která se týká vykreslování řezů, dimenzování, řešení chyb, zpracování velkých projektů.
  • Úpravy a vylepšení ve výpočtech vody - podpora páteřní sítě, přednastavení dimenzí, přesnější výpočet dimenzí.
  • Usnadnění při vytváření otopných soustav - vykreslení půdorysných rozvodů, svislých řezů, komunikace s programy PROTECH
  • .... a mnoho dalšího.

Service Pack 2 pro CADKON+ 2016  je pro všechny uživatele CADKONu+ 2016 ZDARMA.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white