Dopravní značení - nová vyhláška

Změny svislého dopravního značení dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. zařazeny do produktu CADKON+ ARCHITECTURE a CADKON DIO.

CADKONplus 2016 img800x225

CADKON DIO 2016 img800x225

Vzhledem k nově platné vyhlášce 294/2015 Sb., měnící dosavadní prováděcí předpis dopravního značení, jsme pro Vás připravili aktualizaci knihovny svislého dopravního značení, která reflektuje současný stav daný tímto předpisem. Aktualizovaná knihovna svislého dopravního značení je součástí Service Packu 2 produktu CADKON+ 2016 ARCHITECTURE a aktualizace aplikace CADKON DIO 2016,

04-CK DIO

SDZ 1

Nová knihovna obsahuje veškeré změny SDZ dle vyhlášky 294/2015 se zachováním přepisovatelných atributů, jakožto textů dopravního značení.

SDZ 2

01-CK DIO

Tvary dopravního značení jsou připraveny pro jedno a více řádkové informace (např. o směru k daným cílům apod.).

02-CK DIO SDZ 3

 Zároveň Vám jsou k dispozici různé tvary pro dané kódy dopravního značení, dle zmiňované vyhlášky, jak můžete vidět na přiložených náhledech.

piktogramy

03-CK DIO


Jak získat aktualizovanou knihovnu dopravního značení pro CADKON+ 2016 ARCHITECTURE? Nová knihovna je k dispozici uživatelům s platným Subscritption programem zdarma v rámci aktualizace Service Pack 2. O dostupnosti aktualizace Service Pack 2 budou všichni zákazníci s platným Subsciption programem informováni emailem. Aktualizace knihovny je také součástí nově zakoupené licence CADKON+ 2016 ARCHITECTURE.

Jak získat aktualizovanou knihovnu dopravního značení pro CADKON DIO 2016? Nová knihovna je k dispozici uživatelům s platným Subscritption programem zdarma, pro ostatní zákazníky je dostupná za cenu upgradu z předchozích verzí programu CADKON DIO, tímto upgradem získavají zároveň aktuální verzi programu CADKON DIO 2016.

Pro bližší informace navštivte produktovou stránku CADKON+ ARCHITECTURE nebo CADKON DIO a obraťte na svého obchodního zástupce naší společnosti či neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení Graitec.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white