Konference BIM FÓRUM 2016

V BRNĚ PROBĚHLA KONFERENCE BIM-FÓRUM

bim-forum2016headerdate-aad5e220

V Brně na Stavební fakultě při VUT se dne 21. ledna 2016 konal 4. ročník Konference „BIM-Forum – Revit v praxi". Proběhlo zde velké množství zajímavých přednášek dotýkající se nasazení BIM a jeho využití v praxi. Konference jsme se zúčastnili nejen my, ale mezi přednášejícími byli i naši zákazníci Sweco Hydroporjekt a.s. a Metroprojekt Praha a.s.

Sweco Hydroprojekt se řadí mezi nejvýznamnější české projekční společnosti orientující se převážně na vodní hospodářství a infrastrukturu. Viktor Sláma a Petr Kuba se podělili o zkušenosti na aktuálně probíhajícím projektu přípravy projektové dokumentace čističky odpadních vod od stavebního povolení až po prováděcí dokumentaci. GRAITEC je rád, že při této realizaci může být společnosti Sweco Hydroprojekt oporou. Projekt čističky odpadních vod byl vypracován pomocí programů Autodesk Revit a Autodesk Plant 3D, celková koordinace projektu probíhala pomocí Autodesk Navisworks.

sweco

Ondřej Stojanov ze společnosti Metroprojekt popisoval implementaci BIM ve společnosti na projektu z oblasti zdravotní techniky. Hlavní specializací společnosti Metroprojekt Praha jsou dopravní stavby, jako např. projekt rozšíření pražského metra o trasu D, ale zabývá se také pozemními stavbami, což bylo hlavním tématem jeho přednášky.

metroprojektbimtzbmetroprojekt01-4d925922

Na Konferenci BIM-Fórum bylo také prezentováno rozšíření GRAITEC PowerPack pro Revit, které obsahuje nástroje pro urychlení modelování, poznámkování a prefa nástroje. Na konci ledna vyjde nová verze PowerPacku s řadou klíčových nových funkcí. Toto rozšíření je pro zákazníky GRAITEC zdarma.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white