Hotfix 2 pro Advance Steel R2

Pro nejnovější verzi aktualizace 2 aplikace Advance Steel 2016 byla vytvořena nová oprava hotfix.

Autodesk Advance Steel 2016 Unlocked 64-Bit UR2 HF2

Oprava hotfix 2 k verzi aktualizace 2 aplikace Autodesk Advance Steel 2016

Tuto opravu je nutné nainstalovat k aktuální verzi aktualizace 2 aplikace Advance Steel a s touto verzí. Díky ní bude software nyní obsahovat užitečná vylepšení.
Díky této opravě budou vyřešeny problémy způsobující neočekávané ukončení programu:

  • Byly opraveny problémy způsobující selhání aplikace při provádění ručních úprav ve výkresech, mezi které patří například protažení kót, zrušení příkazu přímé kóty, úprava umístění popisku pomocí uzlů a další.
  • Byl opraven problém způsobující selhání aplikace při použití možnosti Kontrola pro posouzení přípoje u určitého připojení.
  • Byl opraven problém s body manuálních kót, které byly odebrány nebo přesunuty během aktualizace.
  • Byl opraven problém s pojmenováním manuálních řezů a příkazem Přečíslování řezů.
  • Pro nosníky a plechy byla znovu přidána chybějící vlastnost (Hlavní díl) v exportu do formátu SMLX.
  • Byla opravena chyba při použití funkce úpravy pro svar, který byl vytvořen na svislých hranách.
  • Byl vyřešen problém s formátem jednotek tokenů Přesná hmotnost a Nátěrová plocha použitých v záhlaví externích výpisů materiálu s více listy.
  • Byla opravena chyba při používání vlastního nastavení mapování v externích výpisech materiálu.

Další informace o novinkách této aktualizace zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white