Konference BIM 9.12.2015

CHYSTANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI BIM

Zveme Vás na dopolední  konferenci, která se koná 9.12.2015 od 9h v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Václavské náměstí 833/31, Praha 1), kde se dozvíte, jak chystané legislativní změny ovlivní práci projektantů a architektů.

Přivítáme paní Ing. Ludmilu Kratochvílovou z MPO, která nám přijde prezentovat plán pro zavedení BIM pro zpracování veřejných zakázek, a významné uživatele BIM technologie, aby se s námi podělili o zkušenosti.  Účast je ZDARMA. Jedná se o důležité legislativní změny, přijďte si poslechnout, co nás čeká!

Registrujte se právě nyní

PROGRAM:

  8:30 - Registrace účastníků
  9:00 - Zahájení + představení GRAITEC Ing. Miroslav Kohout
  9:15 - Co je BIM a jeho výhody Tomáš Huml
  9:45 - Strategie zavedení BIM v ČR Ing. Ludmila Kratochvílová z MPO
10:15 - Zkušenosti uživatelů s nasazením a využíváním BIM
            Ing. arch. Boris Vološin - Jakub Cigler Architekti a.s.

10:45 - Zkušenosti uživatelů s nasazením a využíváním BIM
            Ing. Tomáš Novotný - Metroprojekt Praha a.s.
11:15 - raut

letak2 blue2

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white

Informace o profilu

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.11 MB
Application afterInitialise: 0.063 seconds, 1.09 MB
Application afterRoute: 0.102 seconds, 2.54 MB
Application afterDispatch: 0.136 seconds, 3.01 MB
Application afterRender: 0.463 seconds, 4.05 MB

Využití paměti

4347888

22 dotazů logováno

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'fst843sn18a5g1vd4bofu5fmp3'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1498357599' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'fst843sn18a5g1vd4bofu5fmp3'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'fst843sn18a5g1vd4bofu5fmp3','1498361199','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT id, parent_id, value, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 8. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 19)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 779
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-25 03:26:39' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-25 03:26:39' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='779'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.value='87'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE enddate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 1
                 
    AND formexpires = 1
 15. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE startdate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 0
 16. SELECT m.*, am.params AS adv_params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_advancedmodules AS am
    ON am.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.ordering, m.id
 17. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 19
    LIMIT 1
 18. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 19
    LIMIT 1
 19. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 19
    LIMIT 1
 20. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 19
    LIMIT 1
 21. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 19
    LIMIT 1
 22. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
   
    FROM jos_modules AS m
   
    WHERE m.published = 1
   
    AND m.access <= 0
   
    AND m.client_id = 0
   
    AND m.id IN ('94')
   
    ORDER BY ordering

Nahraný jazykový soubor

Diagnostika nepřeložených řetězců

Žádný

Designer nepřeložených řetězců

Žádný