Autodesk Revit 2016 - Novinky aktualizace R2

Tak jako v loňském roce i letos vychází v pololetí aktualizovaná verze Revitu označená jako R2.  Opět nepřinesla jen drobné opravy a vylepšení, ale zcela nové funkce a právem je spíše vnímána jako mezi-verze 2016 a 2017. Od 22.10. 2015 je k dispozici ke stažení pouze pro majitelé aktivního subscription programu (předplatného licence) přímo na jejich účtech Autodesk Account. Jedná se hlavně o majitelé licencí Revit Architecture, MEP, Structure, LT a programovým balíčkům Building Desig Suite (Premium a Ultimate) a taky AutoCAD Revit LT Suite.

Novinky a vylepšení 2016 R2 - multioborové

zobrazení a výkon

Významnou novinkou aktualizace R2 je zvýšení výkonu aplikace při navigaci ve 3D pohledech aniž by se čekalo na překreslení neviditelných prvků, tzn. co je skryto v pohledu jinými prvky nezatěžuje hardware. Možnosti Revitu totiž nabízí nový režim Kreslit pouze viditelné prvky, který vede k rychlejší odezvě modelu. Taktéž pří zapnutém ořezání modelu např. ořezovou oblastí  pomůže k rychlejší odezvě.

kreslit

GLOBÁLNÍ PARAMETRY

Bezesporu jednou z hlavních novinek R2 jsou globální parametry. Nyní i v projektu je možné vytvářet parametry stejně jak je zvykem v editoru rodin a asociovat tak vztahy parametrů, což vede jednoznačně k informačnímu obohacení modelu.

global

NÁHLED VIDITELNOSTI

Nyní přímo v editoru rodin lze ověřit Náhled viditelnosti rodiny díky novému módu na paletě nastavení pohledu. Lze tak obratem přímo v rodině zkontrolovat nastavení zobrazení jednotlivých jejich částí v daném pohledu bez nutnosti neustálého ověřování v projektu. Taktéž došlo ke kosmetickému zpřehlednění dialogového okna Typy rodin, lze taky nově parametry vyhledávat, atd..

nahled

PŘÍPOJIT REVIT

Připojení Revit modelů je rozšířeno o novou pozici Automaticky - základní bod projektu na základní bod projektu.

pripojit

UVOLNIT PŘIPOJENÍ

Při spolupráci na sdíleném projektu lze nově Uvolnit připojený model Revitu v rámci jednoho lokálního souboru (uživatele) bez promítnutí do souboru centrálního.

uvolnit

Referenční rovina

Název referenční roviny lze nyní už zadat přímo v pracovní ploše bez nutnosti přejít do panelu Vlastnosti.

refrov

ROZSAH POHLEDU

Rozsah pohledu v půdorysech nabízí nově zobrazit grafické schéma.

rozsah

FILTR VIDITELNOSTI/ZOBRAZENÍ

Filtry jsou nově rozděleny na Filtry založené na pravidlech a Filtry založené na výběru.

filtry

FILTR VÝBĚRU

Filtr výběru v prostředí editoru rodiny umí nově rozpoznat plný a dutý tvar hmoty/Vybrání.

 filtr

další...

Došlo k vylepšení energetické analýzy, revizí, tisku, exportu, legend barevné výplně, potrubí a trubek, prohlížeče projektu, atd..

Novinky a vylepšení 2016 R2 - architecture

VIZUALIZACE

Nastavení kvality rendrovacího jádra Autodesk Raytracer lze nově ovlivnit délkou doby rendrování (Rendrovat podle času ...v minutách, neustálé rendrování Do uspokojiveho výsledku, atd.). Navíc je možné vybírat mezi zjednodušeným a rozšířeným nastavením přesnosti materiálu a osvětlení.

 raytracer

PERSPEKTIVA

Perspektivní pohled nově umožňuje obecné kopírování prvků a taky vkládání (kopírování) přes schránku do podlaží.

SPOJE STĚN

Při kreslení stěny lze v paletě možností nově zvolit Stav spoje, můžete tak rovnou povolit nebo zakázat její připojení.

spoj

PODKLAD

Došlo k vylepšení půdorysného Podkladu, kde lze nyní kromě Podlaží základny podkladu pracovat i s rozsahem a jeho orientací (Pohled dolů nebo nahoru). Nově vytvořený půdorys je nyní automaticky bez podkladu.

podklad

ZÁBRADLÍ

Vlastnosti typu zábradlí podobně jako jiné kategorie nově umožňují zobrazit Náhled, je tak lepší grafická kontrola při úpravách a nastavování.

Pro seznámení s jednotlivými novinkami můžete využít rovněž názorná videa na Youtube kanálu Autodesku (anglicky).

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white