Kulatý stůl na MPO

Budoucnost zadávání a realizace stavebních zakázek (Kulatý stůl na MPO)

Dne 16.10. proběhlo setkání lídrů českého stavebnictví na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu na téma BIM a jeho využití v rámci stavebnictví České republiky. Hlavním patronem této akce byl pan Ing. Jiří Koliba, náměstek MPO zodpovědný za oblast stavebnictví. Česká pobočka společnosti GRAITEC Group byla hlavním partnerem tohoto setkání, a to hlavně díky bohatým zkušenostem s použitím BIM nejen v ČR, ale také v zahraničí.

Naše pozvání přijali také hosté ze zahraničí, například pan Peter Kompolschek, předseda BIM task group v Rakousku a pan Ralf Mosler, AEC Business Development Manager Worldwide ze společnosti Autodesk. Zahraniční hosté prezentovali zkušenosti z Rakouska a Německa se zaváděním BIM. Nejdůležitější částí programu byla prezentace zástupců MPO na téma „Strategie zavedení BIM v ČR". Byl představen plán a časový harmonogram zavedení požadavku na použití BIM s cílem snížení nákladů na výstavbu a provoz staveb a důrazem na aplikaci při zadávání veřejných zakázek. Tento krok ocenila valná většina zúčastněných. Hlavním bodem následné diskuze byl požadavek na přípravu norem a standardů, které by tuto oblast postihovali. Nedostatečná standardizace je např. hlavní slabinou při použití této metodiky na projektech společnosti Škoda Auto. Zástupkyně společnosti ČSOB se se zúčastněnými podělila o zkušenosti a důvody pro využití BIM při výstavbě nové administrativní budovy v Praze - Radlicích. Pozitivně se k využití BIM vyjádřili také zástupci výrobců stavebních materiálů, jmenovitě společnosti Saint-Gobain a jejích divizí Weber, Isovera a Rigips.

KSMPO-01

  KSMPO-02

KSMPO-03

  KSMPO-04

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white