Výpočty vody a cirkulace nově v CADKON+ 2015 Zdravotechnika

Na základě požadavků od našich stávajících zákazníků jsme pro Vás do nové verze CADKON+ 2015 Zdravotechnika připravili podporu výpočtů vody a cirkulace dle ČSN 75 5455.

Podívejte se, jaký je postup návrhu a výpočtu:

  • Rozmístění stoupaček
  • Vykreslení teplé, studené vody a cirkulace
  • Rozmístění zásobníků, ohřívačů a výtokových armatur
  • Spuštění výpočtu a automatický návrh dimenzí
  • Popis dimenzí ve výkrese
  • Výkaz použitého potrubí např. do MS Excelu

V této verzi umí CADKON+ tímto způsobem zpracovat a vykreslit půdorysné potrubní rozvody a pro vykreslení axonometrických pohledů můžete využít stávající funkce. Do další aktualizace nyní připravujeme automatické vykreslení schémat a mnoho dalších rozšíření.

Můžete se také podívat na video ukázku použití této nové funkce nebo se přihlásit na internetový seminář (webinář) 18.6.2014 od 13:00 hod., kde budeme ukazovat novinky CADKONu+ 2015 Zdravotechnika a samozřejmě také podporu výpočtů vody a cirkulace.

voda2

Nová ikona pro spuštění funkce „Výpočty vody a cirkulace".

voda1

Dialogové okno pro zadání a kontrolu výpočtu.

voda5

Vykreslené půdorysné rozvody s popisy dimenzí a výkazem použitého potrubí.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white