Snadnější BIM datová výměna v Advance Design

Advance Design disponuje od verze 2014 sadou BIM nástrojů pro snadnou a rychlou úpravu konstrukčních modelů, načítaných z externích aplikací.

V současné době, kdy v oblasti návrhu stavebních konstrukcí a projekce rapidně stoupá potřeba funkčního konceptu BIM, výpočetní program Advance Design nabízí řadu funkcí s cílem usnadnit BIM datovou výměnu v rámci projekčních kanceláří nebo mezi architekty a projektanty. Model, který byl vytvářen pro potřeby statického návrhu konstrukce, se může značně lišit od modelu, který slouží k tvorbě projektové dokumentace: uzly nejsou spojité, prvky neleží ve stejných rovinách, apod.

Advance Design disponuje sadou funkcí, které výrazně zjednodušují proces transformace konstrukčního modelu, dodaného architektem nebo projektantem, na analytický model splňující potřeby statického výpočtu.

V principu: nejdříve jsou pomocí funkce pro kontrolu odhaleny uzly prvků, které by měly být společné a výsledky jsou prezentovány graficky v pracovní ploše a na příkazovém řádku. Následně jsou pomocí funkcí Advance Design provedeny automatické úpravy (magnetizmus bodů, rychlé zarovnání do roviny, zrušení odsazení os, atd.), které usnadňují správnou konverzi geometrie modelů, dodaných různými partnery.

Více informací o použití BIM funkcí pro úpravy načtených konstrukčních modelů naleznete zde.

Po výpočtu a optimalizaci konstrukce lze všechny změny, provedené v Advance Design, efektivně předat (pomocí mechanizmu synchronizace modelů) uživatelům, který ten samý projekt zpracovávají v programu Advance Steel, Advance Concrete nebo Autodesk Revit a takto rychle aktualizovat veškerou související dokumentaci. BIM funkce programu Advance Design mají za cíl načíst kompletní informace o přenášeném modelu a umožnit jeho rychlou úpravu pro potřeby statického výpočtu.

Videoukázku přenosu a synchronizace modelů naleznete zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white