CADKON+ 2014 uvolněn

CADKON2014 uvodni_obr_800x170

Dnes byla uvedena nová verze aplikace pro projektování stavebních konstrukcí a technických zařízení budov CADKON+ 2014.

CADKON+ je určený pro architektonické a projekční kanceláře pro navrhování stavebních konstrukcí a profesí zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky a elektroinstalací. Snadno použitelný software s integrovaným CAD jádrem automatizuje vytváření výkresů, výkazů materiálů a výpočtů.

CADKON+ 2014 přináší celou řadu novinek a vylepšení. Mezi ty nejdůležitější patří podpora nejnovějšího formátu DWG, zvýšená stabilita a rychlost a podpora dynamických bloků. Při vývoji jsme kladli také důraz na zapracování připomínek stávajících zákazníků.

Podpora nejnovějšího formátu DWG výkresů

CADKON+ TZB 2014 nyní podporuje otevření a uložení poslední verze DWG formátů 2013.

podpora dynamických bloků

Zařazena kompletní knihovna dynamických bloků CADKONu. Dynamické bloky jsou nyní dostupné ve všech stávajících nabídkách, skupinách bloků. Dynamické bloky jsou pro snadnější rozpoznání v knihovně bloků označeny v náhledu ikony nebo velkém náhledu značkou „blesku".

2D2014-obrazek1

Součástí této velké knihovny jsou také konstrukční prvky v pohledovém zobrazení, například dveře a okna se s výhodou použijí ve výkresech řezů a pohledů, kde jednoduchým zadáním parametrů se z jednoho obecného bloku nadefinuje blok konkrétní velikosti a vzhledu, potřebný pro daný případ.

2D2014-obrazek2

Užitím okapových svodů z nabídky klempířských prvků lze velice rychle přizpůsobit okapový svod konkrétnímu případu ve výkresu. Pro prováděcí dokumentaci je v nabídce celá řada klempířských profilů, které lze využít při kreslení detailů nebo jako schéma v tabulce.

2D2014-obrazek3

Prvky krovů v pohledovém i půdorysném zobrazení se využijí při „skládání" krovu v řezu nebo definování plné vazby v půdorysu.

2D2014-obrazek4

2D2014-obrazek5

Celá knihovna bloků CADKONu čítá dnes přes 2200 kusů a v každé typové skupině jsou dynamické bloky zastoupeny. Používáním dynamických bloků urychlíte práce na stavebních výkresech.

Zjednodušené a rozšířené nastavení

Jedná se především o rychlý a zjednodušený přístup k nastavením funkcí pro vkládání pozic, řezy kanalizace, automatické číslování atd.

TZB2014-obrazek1TZB2014-obrazek2

Otopné soustavy a export do PROTECHu

Hodně změn a novinek je také zapracováno ve funkcích pro vytváření půdorysů a schémat otopných soustav na velkých a komplikovaných soustavách. Jedná se především o snadnější a automatizované číslování úseků, zadávání větví k rozdělovačům s následným přenosem do programu DIMOS od společnosti PROTECH.

TZB2014-obrazek3

Podrobný popis nových funkcí a vylepšení, které jsou obsahem této verze, naleznete v dokumentu: Novinky CADKON+ 2014.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white