Advance Steel 2014 uvolněn

2013 09_17_splash_ASDnes byla uvedena nová verze aplikace pro projektování ocelových konstrukcí Advance Steel 2014.

Advance Steel je určený pro konstrukční a projekční kanceláře ocelových konstrukcí, které potřebují profesionální a snadno použitelný BIM software, který automatizuje vytváření výkresů, výpisů a NC souborů.

Ze všech nových funkcionalit verze 2014 vynikají dvě: výrazné vylepšení nosníků proměnné výšky a vylepšení týkající se ergonomie a snadnosti používání Advance Steelu.

Advance Steel 2014: Svařovaný nosník proměnné výšky

AS2014-obrazek1Advance Steel 2014 nabízí nový objekt, "svařovaný nosník proměnné výšky ", který umožňuje uživateli definovat prvky, které mají variabilní průřez, včetně možnosti kombinovat různá nastavení pro každý segment (fixní nebo variabilní délky, různě nebo stejně široké příruby, atd.).

Kromě toho, že uživatel má možnost definovat nosníky proměnné výšky z dutého boxu, jsou zde další možnosti: průběžné stojiny nebo příruby, automatické úpravy pro svar apod.

Všechny automatické přípoje spolupracují s tímto novým objektem. Díky tomu uživatelé Advance Steelu 2014 získají rychle všechny potřebné výkresy, kusovníky a NC soubory pro tyto prvky ocelové konstrukce.

Advance Steel 2014: Zaměření na ergonomii

AS2014-obrazek2GRAITEC pokračuje ve svém úsilí o zlepšení ergonomie a snadnosti používání svého softwaru.Paleta nástrojů má nyní variabilní design: její obsah může být interaktivně změněn a kategorie "Oblíbené" může obsahovat často používané příkazy. Stejný princip se používá pro zobrazení výsledků kontroly kolizí a stavebně technické kontroly a filtrování výsledků hledání, které jsou přístupné i po provedení dalších operací.

Další zjednodušení: sjednocení spojení všech příkazů pro úpravy prvků (díry, výpaly, ořezy atd.), které mohou být aplikovány na profily, plechy nebo betonových prvků. Stejně tak všechny funkcionality sloužící k definování konstrukčních prvků (portálové rámy, vaznice, ztužidla, přípoje atd.), byly seskupeny do nové stránky věnovaná v paletě nástrojů.

Advance Steel 2014: Další vylepšení

Advance Steel 2014 nabízí také mnoho dalších funkcionalit, které rozšiřují možnosti pro navrhování a zvyšují efektivitu uživatele:

- Vylepšené rozhraní BIM (IFC, Revit)
- Zlepšený výkon a funkčnost integrované platformy CAD
- Nové automatické spoje (přípoj vaznic přesahem)
- Nové speciální funkce používané v uživatelských přípojích
- Vylepšení úprav pro svary
- Možnost definovat hlavní směr pohledu na prvek
- Nové možnosti pro kamery
- Vytvoření souborů XML DStV pro řízení svařovacích robotů, atd.

Podrobný popis nových funkcí a vylepšení, které jsou obsahem této verze, naleznete v dokumentu: Co je nového v Advance Steel 2014.

Systémové požadavky a popis instalace najdete v dokumentu Instalační příručka pro produkty Advance verze 2014.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white