Advance Design 2012...

Lokalizovaná verze programu pro statické výpočty a posuzování konstrukcí

Advance Design 2012 – lokalizovaná verze programu pro statické výpočty a posuzování konstrukcí

S novou verzí BIM řešení firmy GRAITEC, Advance 2012, jsme pro Vás připravili lokalizovanou českou verzi programu Advance Design 2012. Tento třetí člen produktové řady Advance je určený pro statické výpočty a posuzování ocelových, železobetonových a dřevěných konstrukcí. Bezproblémová výměna dat a možnost synchronizace modelu mezi jednotlivými produkty Advance Vám nyní umožňuje pokrýt kompletní proces tvorby projektu – od počátečního návrhu a dimenzování konstrukce, až po zpracování detailní výkresové dokumentace.

Ukázka synchronizace modelu mezi Advance Steel a Advance Design.

Advance Design 2012 je samostatná výpočetní aplikace, vybavená vlastním výpočetním jádrem nebo generátorem sítí konečných prvků, s kompaktním pracovním prostředím zahrnujícím konstrukční i výpočetní model. Program obsahuje sadu nástrojů pro komfortní vytváření modelu, automatické generování zatížení a kombinací, efektivní kontrolu a aktualizaci grafických výsledků, statických zpráv a posudků. Advance Design 2012 provádí výpočty podle Eurokódů*:

  • Generátory klimatických zatížení (ČSN EN 1991, zatížení sněhem a větrem)
  • Generátory kombinací zatěžovacích stavů (ČSN EN 1990)
  • Seizmické zatížení (ČSN EN 1998, seizmické oblasti, spektra seizmické odezvy, ...)
  • Ocelové konstrukce (ČSN EN 1993, přípoje, optimalizace profilů, stabilita, požární odolnost, ...)
  • Železobetonové konstrukce (ČSN EN 1992, návrh potřebných ploch výztuže, posouzení trhlin, ...)
  • Dřevěné konstrukce (ČSN EN 1995, optimalizace tvarů, požární odolnost, ...)
     

* V rámci jediné instalace jsou k dispozici národní dodatky pro ČR, Německo, Anglii, Francii, Polsko a Rumunsko, včetně možnosti nastavení jednotlivých jazykových verzí programu (uživatelské rozhraní aplikace a generované dokumenty).

Neztrácejte čas duplicitním vytvářením modelu nebo jeho složitým převodem mezi Vaší výpočetní aplikací a programem pro vytváření projektové dokumentace, pracujte na sjednocené platformě Advance 2012!

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white