V praxi oblíbená funkcionalita CADKONu+ MEP


Seznamte se s jednou z nejoblíbenějších funkcí CADKONU+ MEP, s Rozvinutým řezem kanalizace.

06-rez

Máme spousty možností...

Můžeme projektovat zdravotechniku a strávit nad projektem enormní množství času. Můžeme projektovat a být nespokojení s ohodnocením naší práce v kontrastu se stráveným časem a úsilím. Můžeme si říct, že projekt záměrně zjednodušíme a lidově řečeno trochu ,,ošulíme'', abychom měli alespoň lepší pocit z toho, že jsme za svou práci a úsilí dostali adekvátně zaplaceno.

I tak to může být...

Projektování zdravotechniky je velmi zdlouhavé. Potýkáme se vynášením podélných profilů kanalizace, s časově náročnými změnami, ke kterým neustále dochází, způsobenými vrtochy investora nebo špatnou koordinací zbývajících TZB profesí, včetně stavebních. Hodiny a hodiny práce přesčas, plíživý pocit marnosti.

Ale může to být i jinak...

Nemusíme slevovat z kvality své práce a můžeme poskytnout klientům projekt v rozsahu a úrovni, na který můžeme být pyšní, a zároveň celý proces zvládnout v rozumném čase, za který budeme i rozumně ohodnoceni. Jde o to použít ten správný nástroj a efektivní postup.

CADKON+ MEP Zdravotechnika je zde, abyste poznali, že věci jdou dělat i jinak. Že vykreslování ležaté kanalizace včetně podélných profilů se může stát hračkou, stejně tak vytvoření schémat včetně návrhu dimenzí. Kde podrobná specifikace prvků do Excelu je otázkou čtyř kliknutí. Integrované výpočty vody a cirkulace přímo v programu Vám práci dále usnadní.

Stovky uživatelů potvrzují, používání nejen funkce Podélných řezů v CADKONU+ je silně návykové a už si moc nedovedou svou práci představit s použitím nástrojů pouze holého CADu.

Slova našich dlouholetých zákazníků to jen potvrzují:

,,Předností CADKONu+ MEP je jednoduché ovládání a dostupnost jak základních funkcí pro tvorbu výkresové dokumentace, tak specializovaných funkcí pro tvorbu slepých stavebních výkresů jako je kreslení stěn, sloupů, otvorů, apod., databáze komponentů, dimenzování potrubí, kótování, pozicování, apod., které urychlují tvorbu výkresové dokumentace.''

Zbyněk Apolenář

,,Projekty jsem začínal dělat ještě s kalkulačkou, tužkou a kreslil ručně na pauzák. Dnes používám CADKON, jelikož je snadný, rychlý a intuitivní."

Ing. Jiří Kořínek


Ukázku funkce Rozvinutý řez (podélný profil) můžete shlédnout zde:

06-video


Petr Kyzlink
CAD konzultant
produkty CADKON, stavební konstrukce a TZB
GRAITEC s.r.o.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white