Propojení návrhů skladeb podlahových konstrukcí a jejich vytápění


Připravovaná verze CADKON+ 2018 přinese svým uživatelům nové možnost propojení práce projektantů stavebních konstrukcí a vytápění, konkrétně vytápění podlahového. Jedná se komplexní řešení na straně skladeb podlah ve stavební části řešené v CADKONu+ ARCHITECTURE a řešení podlahového vytápění včetně výpočtů při řešení TZB v CADKONu+ MEP.

Skladby vodorovných konstrukcí budou používat společnou knihovnu skladeb pro oba produkty, čímž je zaručena kompatibilita použitých skladeb napříč profesemi. Důležitou výhodou této kompatibility a nově navrženého pracovního postupu jsou nulové ztráty zadaných informací do projektu, které v bězné praxi vznikají při předávání projektové dokumentace mezi profesemi.


Pojďme se nyní podívat krok po kroku na praktický pracovní postup.

Část stavební

Hranice místností

Hranice jednotlivých místností se definují pro odečet plochy místnosti automaticky na základě zadaného vnitřního bodu v místnosti nebo na základě výběru hraniční křivky ručně nakreslené.
Výsledkem je vždy křivka hranice místnosti, které je množné využít pro vytápěné zóny návrhu podlahového vytápění.

05-hranicni krivky

Hraniční křivky místností a skladby podlah v popisech místností.


Návrh skladby podlah v místnostech

Při definování jednotlivých popisů místností nebo hromadně pomocí správce místností se provede připojení konkrétních skladeb podlah k místnostem. Vlastní návrh skladeb s definicí jednotlivých vrstev skladby, jejich tloušťky a další parametry se provede při potřebě vykreslení skladeb do výkresů řezů nebo při připojování skladeb k místnostem.
Zde je již možné s návazností na řešení podlahového vytápění mít ve skladbách zadané hodnoty tepelných prostupností a určení vytápěcí vrstvy.

05-skladba stav2

Návrh jednotlivých vrstev skladby podlahy s možností definicí součinitelů tepelné vodivosti.


Část vytápění

Využití stavebních výkresů

Výkresy od stavaře díky CADKONu obsahují nyní konkrétní informace o skladbách navržených podlah včetně parametrů pro výpočet tepelných prostupností v jednotlivých místnostech a hranice místností pro návrh vytápěných zón. Pokud některé parametry ve stavebních výkresech chybí, doplní se v CADKONu+ MEP.


Projektant vytápění tak kompletně převezme práci projektanta stavební části a v případě neúplných informací nutných pro návrh podlahového vytápění je jednoduše doplní. Nedochází tímto ke ztrátám informací nebo nutnosti zadávat stejné informace vícekrát.


05-skladba tzb2

Skladba podlahy s definicí součinitelů tepelné vodivosti a určením vytápěné vrstvy.

05-hranice podlahovky

Příprava otopných zón a rozvodů z rozdělovače.


Více o nových skladbách podlah se dozvíte v článku Skladby podlah nově.
Více o novém podlahovém vytápění se dozvíte v článku Nové podlahové vytápění včetně výpočtu.


Petr Teska
Technický ředitel
GRAITEC s.r.o.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white