Nové podlahové vytápění včetně výpočtu


Do verze CADKON+ 2018 MEP pro Vás připravujeme zcela nové podlahové vytápění.

Ve stávajících verzích sice podpora pro vykreslení podlahovek již existuje, ale na základě podnětů od stávajících zákazníků jsme se rozhodli vytvořit zcela novou funkci, která bude splňovat Vaše požadavky.

grafika

Na co se můžete těšit?

Podívejte se na stručný přehled funkčnosti nové podpory podlahového vytápění.

 • Převzetí navržené skladby podlahy od stavaře pro výpočet tepelné prostupnosti vrstev
 • Snadný výpočet tepelného výkonu podlahové plochy
 • Několik variant vykreslení otopných smyček ve výkrese (zjednodušeně, šrafováním, podrobné rozkreslení)
 • Definice okrajových zón
 • Barevné rozlišení jednotlivých okruhů pro větší přehlednost projektu
 • Automatizace číslování okruhů, odečítání vytápěných ploch, zadání zón...
 • Výkaz použitého materiálu
 • A mnoho dalšího

1-1

Příklad rozkreslení otopných smyček z rozdělovače.

 Proč jsme se do toho pustili

Důvodů je hned několik:

 • Značný nárůst použití podlahového topení v téměř každém projektu
 • Odbourání velmi pracného vykreslení podlahových smyček
 • Zjednodušení návrhu a výpočtu s důrazem na efektivitu a rychlost

1-2

Ukázka použití podlahového topení v jednom podlaží menšího bytového domu.

 Zjednodušený postup návrhu/výpočtu/vykreslení

Pojďme si nyní na jednoduchém příkladu ukázat, jak celý proces zpracování projektu podlahového vytápění bude fungovat.

Převzetí podkladů od stavaře

Pokud byl projekt stavebních konstrukcí vytvořen v CADKON+ 2018 Architecture, můžete velmi snadno převzít již připravené skladby podlah pro výpočet tepelných prostupností. Pokud tomu tak není, umožní Vám CADKON+ MEP jednoduše definovat vlastní skladbu podlahy nebo si vyberete z již připravené knihovny často používaných skladeb.

1-3

Skladba podlahy s definicí součinitelů tepelné vodivosti.

Definice vytápěných zón a umístění rozdělovače

Vytápěné zóny vykreslíte jako uzavřené křivky, rozdělovač umístíte z databáze prvků a potrubní rozvody z rozdělovače vykreslíte schematicky (jednočarově).

1

Příprava otopných zón a rozvodů z rozdělovače.

Zadání způsobů grafického znázornění v projektu

V dalším kroku zvolíte tvar otopných smyček, způsob vykreslení, okrajové zóny, údaje o rozdělovači, okruzích atd.

2

Volba tvaru smyček, způsobu vykreslení, okrajových zón atd.

Návrh a výpočet

Poslední fází je návrh a výpočet. Vstupních údajů je mnoho, a proto jsme se vše snažili maximálně zjednodušit s ohledem na to, aby výsledky byly co nejpřesnější.

Podlahové plochy a okrajové zóny máme již zadané, stačí tedy doplnit umístění podlah v budově (vytápěná, přízemí, terén) a teploty.

Program automaticky spočítá střední teplotu otopné vody nebo rozteč potrubí. Samozřejmostí je také výpočet výkonů podlahových ploch.

3

Příklady vstupních údajů a spočítané hodnoty.

Grafické výstupy do výkresu

Celá řada projektantů nechce pracně vykreslovat jednotlivé smyčky podlahového vytápění a řeší to schematickým znázorněním potrubí po obvodu místnosti nebo šrafováním.

Tyto možnosti jsou také k dispozici, ale Vy se můžete rozhodnout i pro automatické podrobné rozkreslení smyček. To má výhodu v eliminaci základních chyb při pokládce (realizaci) a také přesnějším výkazu délek potrubí.

4

Způsob vykreslení - zjednodušený, šrafy nebo podrobně.

5

Možnost barevného rozlišení jednotlivých okruhů z rozdělovače.

Základní metodika výpočtu

Vzorce pro výpočet vychází z ČSN EN 1264-2 a projekčních zvyklostí z praxe.

Návrh a výpočet čerpá z odečtených vytápěných ploch z výkresu a definici skladeb podlah pro zjištění tepelné prostupnosti.

Dále zadáte doplňující vstupní hodnoty, jako jsou teploty, umístění podlah v budově, plochy zakryté nábytkem a další.

Program nabízí výpočet střední teploty otopné vody nebo rozteč potrubí. Pro jednotlivé podlahové zóny můžete kontrolovat tepelné výkony a samozřejmě zjistit celkový tepelný výkon podlahy pro jeden rozdělovač.

Na základě typu kladení smyčky a nastavení okrajových zón program automaticky spočítá délky kladených rozvodů.

Pokud požadujete podrobnou dokumentaci všech spočítaných hodnot, můžete výsledky celého výpočtu uložit do Excelu.

6


Marek Mašek
produktový manažer
profese TZB
GRAITEC s.r.o.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white