Přehled výpočtů obsažených v CADKON+ MEP


Během mnoha let vývoje jsme do CADKON+ MEP postupně přidávali různé podpory pro návrh a výpočet TZB systémů. Podívejte se na přehled, co vše verze 2017 a připravovaná 2018 obsahují.

tabulka vypoctu

*1 – provázanost CADKONu+ MEP na programy od společnosti PROTECH

*2 – připravovaná nová funkce do verze 2018

Výpočet teplé, studené vody, cirkulace a kanalizace

Výpočet vychází z půdorysných rozvodů potrubí, stoupaček, koncových prvků a vložených armatur. Výsledkem jsou navržené dimenze potrubí a hydraulické posouzení celé soustavy.

Pro bližší informace doporučujeme shlédnout video záznamy webinářů:

Půdorysné rozvody kanalizace v podlažích a řezy - 2.část (CADKON+ MEP)

Půdorysné rozvody a výpočet vody s cirkulací - 3.část (CADKON+ MEP)

Snimek1

Tepelné ztráty/výkony, návrh těles a dimenzování

V profesi vytápění je CADKON+ MEP úzce propojený s programy od společnosti PROTECH. Jedná se především o tepelné ztráty/výkony (předání seznamů místností), návrh otopných těles s rozmístěním ve výkrese a dimenzování otopné soustavy.

Pro bližší informace doporučujeme shlédnout video záznamy webinářů:

Návrh a rozmístění otopných těles - 1.část (CADKON+ MEP)

Dimenzování otopných soustav - 3.část (CADKON+ MEP)

Snimek2

Podlahové vytápění a tepelné výkony

Zde se jedná o nově připravovanou podporu do verze 2018, která bude obsahovat nejen vykreslení podlahového topení, ale taká návrh a výpočet tepelných výkonů, včetně jednoduchého zadání tepelné prostupnosti skladeb podlah.

Snimek3

Návrh VZT potrubí včetně tlakových ztrát

Návrh dimenzí potrubí vychází ze zadaného množství vzduchu a rychlostí proudění. V dalším kroku, po rozmístění konkrétních potrubních tvarovek, se spočítá nejvytíženější trasa a k ní příslušné tlakové ztráty.

Pro bližší informace doporučujeme shlédnout video záznam webináře:

Návrh a výpočet vzt rozvodů - 1.část (CADKON+ MEP)

Snimek4

Kompletní nabídku všech výukových video záznamů z webinářů najdete na http://www.cadkon.eu/cz/member/video/. Stačí se přihlásit (případně zaregistrovat) a při spuštění konkrétního videa zadat Vaše přihlašovací údaje do http://helpdesk.cadkon.eu/.

cadkon euMarek Mašek

produktový manažer
profese TZB
GRAITEC s.r.o.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white