Kompletní aktualizace výrobců v CADKON+ MEP


Do připravované verze CADKON+ 2018 MEP pro Vás zpracováváme kompletní aktualizaci všech výrobců zařazených v CADKONu+.

Aktualizace sortimentu jednotlivých výrobců je prováděna na základě spolupráce s výrobci. Jedná se o více než 60 výrobců zařazených v databázi CADKON+ MEP, kde je aktuálnost zařazených prvků klíčová pro správné využití.

Díky úzkému kontaktu se všemi výrobci zajistíme nejen aktualizaci stávajícího sortimentu, ale také doplnění nových výrobních řad, které jsou pro projektanta TZB potřebné. V rámci aktualizace a rozšíření probíhá také doplnění katalogových kódů, aby byl následný výpis použitého materiálu co nejlépe připraven pro následné objednávky u výrobce nebo zpracování v rozpočtových programech.

U některých výrobců také doplňujeme odkazy na online katalogové listy ke konkrétním výrobkům. V praxi to bude fungovat tak, že do výkresu vložíte např. značku kotle konkrétního výrobce a pomocí funkce „informace o prvku" zobrazíte online katalogový list kotle se všemi podrobnostmi přímo na internetových stránkách výrobce.

www informace

Ukázka přímého odkazu z výkresu CADKONu na katalogový list na internetu.

seznam vyrobcu

Výrobci zařazení v aktuální verzi CADKON+ 2017 MEP.


Marek Mašek
produktový manažer
profese TZB
GRAITEC s.r.o

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white