Kam směřuje CADKON+ s připravovanou verzí 2018

Společnost GRAITEC s.r.o., dodavatel profesních aplikací CADKON+ pro stavebnictví, informuje o přípravách nové verze 2018, která bude uvedena na trh v září letošního roku.

Ohlédnutí

V posledních letech byl hlavní důraz při vývoji CADKONu+ kladen na stabilizaci produktů a jejich příprava pro zahraniční trhy. Toto bylo umožněno mimo jiné také stávající bohatou a dostačující nabídkou profesních nástrojů, které CADKON+ obsahuje. Podařilo se tak za poslední rok uvést na zahraniční trhy CADKON+ v anglickém a polském jazyce. Pro slovenský trh je připraven doplněk, pomocí kterého jsou všechny výstupy do výkresu z CADKONu+ Architecture ve slovenském jazyce. CADKON+ je také rozšířen o další produkt, který přímo nevytváří výkresovou dokumentaci, ale stará se o ni a je tak velice užitečný pro uživatele CADKONu. Je jím CADKON+ DMS, moderní systém pro správu a řízení elektronické dokumentace. Díky CADKON+ DMS se stává použití systému na správu dokumentace dostupným pro běžné uživatele CADKONu. Ti na novém produktu oceňují jeho moderní prostředí, jednoduchost obsluhy, zabezpečení dokumentů, kontrolovanou komunikaci s partnery a díky adresářové struktuře a uživatelským právům je vždy jednoznačné, kde se daný dokument nachází a kdo s ním má pracovat.

Aktuální směr

Uvedením produktů CADKON+ na zahraniční trhy se tak směr vývoje obrací opět dovnitř produktové řady, na vývoj vlastních profesních řešení, které budou šetřit čas a finance uživatelům těchto produktů. Do připravované verze 2018, která bude uvedena v září letošního roku, se připravuje řada novinek. Mezi hlavní patří komplexní řešení podlahového vytápění včetně výpočtů s možností využití konstrukcí skladeb podlah navřených projektantem stavby. Dále ve spolupráci s jednotlivými výrobci bude aktualizován sortiment nabídky databází CADKONu+, převážně je jedná o prvky technického zařízení budov zařazené v CADKON+ MEP. Také nové možnosti vykazování stavebních výrobků do souhrnných tabulek a kusovníků včetně možnosti jejich aktualizací na základě změn výkresu, je další z připravovaných novinek.

Podlahové vytápění

Celkové řešení problematiky podlahového vytápění s vazbou na již navržené konstrukce skladeb podlah vede k optimalizaci pracovního procesu (workflow). Je zajištěna možnost využití společné knihovny skladeb podlah a sdílení výkresů mezi projekcí stavebních konstrukcí a projekcí vytápění. Konkrétně projekce stavebních konstrukcí definuje místnosti a jejich skladby podlah, následně výkresy předá do projekce vytápění (mohou být předány jako slepé matrice), kde se z místností načtou informace o definici skladeb, které se využijí pro výpočet podlahového vytápění. Také hranice místností bude využita pro návrh a vykreslení podlahového vytápění. Podlahové vytápění bude možné vykreslit schematicky nebo podrobným rozkreslení smyček včetně přívodů z rozdělovače. Cílem je zjednodušit odečítání vytápěných ploch, vlastní návrh a výpočet, odbourání pracného rozkreslení smyček a následný výkaz použitého materiálu.

 04-01

Ukázka výpočtu a vykreslení podlahových smyček s přívody z rozdělovače.

Databáze výrobců

Aktualizace sortimentu jednotlivých výrobců bude provedena na základě spolupráce s výrobci. Jedná se přibližně o 60 výrobců, převážně zařazených v databázi CADKON+ MEP, kde je aktuálnost zařazených prvků klíčová pro správné využití. Díky úzkému kontaktu se všemi výrobci zajistíme nejen aktualizaci stávajícího sortimentu, ale také doplnění nových výrobních řad, které jsou pro projektanta TZB potřebné. V rámci aktualizace a rozšíření proběhne také doplnění katalogových kódů, aby byl následný výpis použitého materiálu co nejlépe připraven pro následné objednávky u výrobce nebo zpracování v rozpočtových programech.

 04-02

Sortiment těchto výrobců je zařazen v databázi CADKON+ MEP.

Podrobné výkazy výrobků

Požadavky z praxe kladou na CADKON+ nové nároky na vykazování stavebních prvků do tabulek a kusovníků. To vede k potřebě změny stávajícího systému vykazování prvků do řádkových tabulek. Nové tabulky umožní využití vlastního, často již existujícího, formátu vykazované tabulky. V praxi to bude znamenat, že CADKON převezme celkový vzhled stávající uživatelské tabulky z výkresu s následným doplněním datových položek pro jejich součinnost s nositelem informací o výrobku ve výkresu, tj. bublinou. Tímto bude umožněno vytvoření výpisu jednoho typu výrobku včetně kusovníku daného typu do tabulky libovolného vzhledu. Systém bude umožňovat vytvořit formátově různé tabulky pro rozdílné typy výrobků, jako truhlářské, zámečnické, klempířské, plastové apod. Výhodou nových tabulek bude také možnost jejich aktualizace, kde v případě změn ve výkresu dojde k viditelnému označení neaktuální tabulky s následnou možností aktualizace této tabulky dle výkresu. Využití nových tabulek bude zejména v prováděcí dokumentaci, kde je požadavek na velice podrobnou specifikaci a následný výpis výrobků.

 04-03

Ukázka možného vzhledu a uspořádání tabulky dveří.

Ovlivněte další vývoj

Stálý vývoj CADKONu+ je založen na podnětech a požadavcích našich zákazníků. Proto pokud již CADKON+ používáte a chtěli byste na něm něco vylepšit nebo doplnit, napište nám vaše požadavky na technickou podporu Helpdesk nebo emailem na adresu . Zaslanými požadavky se budeme zabývat, budeme je analyzovat a přidáme je do seznamu dalšího vývoje.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white