Co bude v novém CADKON+ 2017

 Uvedení nové verze CADKON+ 2017 je plánováno na 1. září 2016.

Připravované novinky a vylepšení se kromě základního CAD jádra (CADKON+ BASIC) týkají stavebních konstrukcí (CADKON+ ARCHITECTURE) i jednotlivých profesí TZB (CADKON+ MEP).

Všechny inovace jsou zařazeny za základě vašich požadavků, které jste zadali přes technickou podporu Helpdesk.

Stále se snažíme soustavným vývojem vám přinášet lepší nástroje, které budou denně používány a budou nezbytné při plnění cílů a požadavků vaší profese.

Mezi hlavní plánované novinky a vylepšení patří:

Instalace

 • Multijazyková instalace s volbu jazyka instalačního průvodce a jazyka instalovaného CADKONu.
 • Kromě české jazykové verze bude možnost instalovat CADKON+ BASIC v anglické a polské verzi a CADKON+ ARCHITECTURE ve verzi anglické.
 • Možnost nastavení cesty na knihovny CADKONu již při instalaci.

Rychlost

 • Urychlené ovládání hladin připojených Xrefů.
 • Urychlení přepnutí z modelu do rozvržení.

Šrafování

 • Hranice neasociativních šraf bude možné upravovat pomocí multifunkčních uzlových bodů. Hranice šraf půjde jednoduše protahovat, přidávat vrcholy, odebírat vrcholy, převádět části hranic na oblouky apod. Nově půjde také pomocí uzlového bodu měnit zarovnání šraf, úhel šrafování a také měřítko šraf.
 • Implementace nového nastavení pro kontrolu počtu objektů na kreslící ploše během šrafování.
 • Vylepšení detekce hranic kolem řádkového a odstavcového textu.
 • Implementace přesnějšího algoritmu pro výpočet plochy ze šraf.

CKplus2017 srafovani

Řádkový text

 • Pro lepší přehlednost se při editaci (příkaz „DDEDIT") řádkového textu (příkaz „DTEXT") nově zobrazí dialog s možností přepisu textu. Tento dialog se zobrazí také při editaci hodnoty kót.

CKplus2017 text

Položkování bublinou

 • Svázání bubliny s odkazem pro možnost snadné změny polohy bubliny za uzlový bod (grip) se současným protažením odkazové čáry.

Správce bublin a popisů místností

 • Pro větší přehled o položkovaných výrobcích a místnostech, podobně jako již ve správci překladů, bude možné nechat okamžitě vyhledat a viditelně označit ve výkresu libovolné bubliny a popisy místností vybrané v seznamu správce.

CKplus2017 spravce

Knihovny

 • Kreslení kanalizačních stok dle ČSN 01 3463.
 • Dopravní značení dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. a vyhlášky č. 84/2016 Sb.
 • Knihy barev od výrobce Stomix. Jedná se o knihovny Stomix Collection, Color, Etics a Style.
 • Aktualizace výrobce SANITEC.
 • Aktualizace původních skladeb systémových konstrukcí Rigips pro položkování těchto konstrukcí ve výkresu. Nové zařazení speciálních desek RigiStabil, Glasroc H a Habito. Doplnění sádrokartonových desek s technologií Activ´Air, které neutralizují formaldehyd v interiéru. Přidání nových skladeb suchých podlah RigiStabil, šachtových stěn a samonosných podhledů.
 • Možnost vlastní ukládání uživatelských bloků do stávající velké knihovny bloků.

Automatické číslování

Nová funkce pro automatické číslování elektro prvků, která bude umožňovat:

 • Průběžné číslování více položek.
 • Jednorázové očíslování všech prvků.
 • Postupné číslování s průběžným umísťováním textů ve výkrese.
 • Snadné editace a změny v již očíslovaných položkách.
 • Správce již očíslovaných položek a dohledávání duplicit.

 mep-cislovani

Kanalizace a výpočty vody

 • Celá řada úprav pro vykreslení řezů a výpočty na základě požadavků z praxe.

  

O připravovaných novinkách vás budeme nadále informovat a před uvedením verze je budete moci shlédnout na webináři.

Zaujali Vás vylepšení verze CADKON+ 2017 nebo máte zájem o další informace? Neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení pro možnost domluvení individuálního předvedení či upřesnění ceny.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white