Industry 4.0

Bude Industry 4.0 opravdová revoluce?

Pojem Industry 4.0 je termín, který pochází z projektů německé vlády pro digitalizaci výroby. Před několika lety byl tento termín označován některými odborníky za čtvrtou průmyslovou revoluci.

Dnes už se spíš posunula digitalizace výroby do kolonky - součást čtvrté průmyslové revoluce.

Industry01

V obecném souhrnu bude průmyslová revoluce znamenat přesunutí výroby do rukou zákazníka, kde bude důležité sdílení informací a přesun výdělků směrem do služeb. Typickým příkladem je 3D tisk a solární panely. Vraťme se k Industry 4.0. Dnes už informační technologie jsou ve stádiu, kdy jsou součástí každodenního používání a rutinního nasazení ve výrobě. Výsledný efekt bude zvýšená celková efektivita, možnost výroby se ziskem v malých sériích přesně na míru potřebám zákazníka a optimalizovat výrobu podle zadaných parametrů jako jsou např. skladové zásoby, nebo plánované expedice. Nové postupy a technologie v konstrukci a přípravě výroby zkrátí dobu vývoje, zautomatizují tvorbu dokumentace a zjednoduší komunikaci se zákazníkem. Informační technologie umožní, aby výrobce zůstal se zákazníkem v kontaktu i po prodeji a pro aktivně nabízel servisní služby, profylaktické prohlídky i inovované výrobky.

Industry02

Nejznámějším prvkem Industry 4.0 je takzvaná chytrá továrna, ty jsou vybaveny chytrými stroji, které pracují se znalostí toho, co vyrábějí, co je pro kompletaci produktu potřeba, kdy musí být výrobek např. expedován. Pro chytré továrny to znamená dosud nevídanou flexibilitu výroby, která se dokáže přizpůsobit okamžité situaci. Inteligentní inženýring je obrovskou konkurenční výhodou. Vývoj výrobků nebude podobný tomu, co továrna vyrábí, ale přesně uzpůsobeným potřebám konkrétního zákazníka. Výroba je v maximální míře automatizována a je tedy realizovatelná ve zlomku dnes běžného času. Navíc automatizace inženýrských procesů minimalizuje chyby. Spojením inteligentního inženýringu a chytré továrny lze realizovat individualizované výrobky mimořádně rychle, v nejvyšší kvalitě a se ziskem.

Kde dnes můžeme hovořit o přeměně vize do praxe je automobilový průmysl. I když jsou výrobní procesy navzájem propojené, tak z výrobního pásu nesjedou dvě identická vozidla. Lze říci, že dojde-li na nový produkt, výrobce se tímto způsobem vyhne přestavbám nebo úpravám výrobního zařízení. Linky na kterých stále více převládá robotická práce, umožňují vyrábět ve stejném rozsahu jako velkovýroba. Rozpoznat geometrii, načíst odpovídající informaci a reagovat na ně ve zlomku sekundy vyžaduje mnoho senzorů a regulátorů, které je třeba naprogramovat a zdokumentovat. Dokonce jejich samotná inteligence bude růst. Složité toky dat vyžadují projekční systém, jenž takovou práci zvládne. Komplikovanost samotného inženýrství stoupá stejnou rychlostí, jakou narůstá automatizace.

Industry04

Autotodesk je novým technologiím otevřená. Již dávno to není jen AutoCAD, ale skutečně komplexní portfolio aplikací pro 3D parametrický design (Inventor), volně tvarované plochy (Alias), vizualizace, simulace vstřikování plastů, proudění, pevnostní analýzy a mnoho dalšího. Jednotlivé aplikace jsou sdružovány do Suites, které dávají konstruktérovi nečekané možnosti pro kreativní a produktivní práci. Autodesk je rovněž průkopník cloudového řešení – to otevírá na jedné straně nové možnosti v dostupnosti dat a jejich sdílení, na druhé obrovský výkon pro simulace, vizualizace a CNC. Graitec využívá tyto možnosti Autodesku např. pro účinnější návrhy rozvržení výrobní linky ještě před tím, než dojde k instalaci zařízení. Pokud použijete sadu Factory Design Suite budete blíž Industry 4.0 a Vaše výroba bude směrovat do budoucna s větší možností prosazení na trhu.

Industry03

Na strategii Industry 4.0 myslí všichni; myslí na ní pracovníci výzkumu i vývoje, média a dokonce i politici. Naším cílem je pomocí řešení od Autodesku přeměnit strategii Industry 4.0 ve skutečnost.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white