CADKON pro Revit - BONUS DVD

Záznami webiářů

v rámci CADKONu pro Revit jsou k dispozici dvě bonusová DVD s výukovými videi. Obsahují záznamy pravidelných webinářů, zachycující praktické návody a cenné zkušenosti práce s Revitem.
Jedná se o záznamy živých přenosů webinářů bez následných úprav. Věříme, že Vás záznamy našich seminářů inspirují, pomohou k lepšímu porozumění a snazšímu užívání programu a především k větší radosti z postupů i z vlastních výsledků Vaší práce.

Seznam témat:

Bonus - výuková videa II

(vyšlo na DVD CADKON pro Revit 2015)

136. Vyhledávací tabulky v Revitu
135. Katalog typů a stropy Miako
134. Klíčové poznámky
133. Obrázky ve výkazech 2015
132. Užitečné tipy pro rodiny 
131. Adaptivní panel
130. Adaptivní komponenta
129. ŽB věnec stěn
128. Hlavní novinky verze 2015
127. Grafické zobrazení požární odolnosti
126. Užitečné tipy pro chování rodin
125. Konstrukční podlaha
124. Novinky šablony CADKON pro Revit
123. Úprava popisky řezu
122. DWF a připomínky

121. Podmíněný formát, vnořený výkaz
120. Symbol přerušení konstrukce
119. 3D diagram rozložení, pronájem licencí Autodesk
118. Reference pohledu
117. Novinky CADKONu pro Revit 2014
116. Prostupy v Revitu
115. Organizace prohlížeče projektu
114. Skutečný a projektový sever
113. Přidání parametru kategorii

(vyšlo na DVD CADKON pro Revit 2014 a 2015)

112. Absolutní a relativní souřadnice
111. Možnosti neviditelnosti prvku
110. Ořezání pohledu
109. Vynášení modelu z 2D podkladu
108. Možnosti výběrů
107. Užitečné tipy pro kótovaní
106. Nástroj rozdělení plochy a malba
105. Střecha jako obvodový plášť
104. Užitečné tipy pro místnosti
103. Otvor a jeho kótování
102. Užitečné tipy pro výkazy
101. Kování dveří
100. Výpis skladeb podlah
099. Hlavní novinky verze 2014
098. Princip vytvoření strešního okna
097. Přenos licence a domácí licence
096. Rodiny versus systémové rodiny
095. Parametr pole a úhlu
093. Osazení objektu do terénu
092. Autodesk Revit Box
091. Cloudové služby Autodesk 360
090. Přechod na Building Design Suite
089. Tisk z Revitu
088. Zmrazit výkresy, generátor textu
087. Výkaz místnosti dle bytů
086. Maskovací oblast v razítku
084. Revit a Excel
083. Dveře a okno jako obvodový plášť
082. Nástroj procházka
081. Tloušťky čar, tipy pro elipsu
080. Systém nosníků, suma délky
079. Rozdělení a sloučení terénu
078. Revit Extensions - kreslení krovu
077. Změna šablony projektu
076. Revit LT versus Revit
075. Propojení střech
074. Propojení konstrukcí versus výkaz

Bonus - výuková videa I

(vyšlo na DVD CADKON pro Revit 2013)

72. Materiály a součinitel prostupu tepla
71. Nástroj skupina
70. Schodiště ve verzi 2013
69. Hrana desky - věnec
68. Fotka do pozadí renderu 2013
67. Vypočítaná hodnota, objem terénu
66. Patka s kalichem
65. Autodesk 360 – cloudové renderování
64. RPC objekty
63. Další novinky verze 2013
62. Výšková kóta se symbolem
61. Parametr viditelnosti
60. Parametr typ rodiny
59. Vykazování stěna versus panel
58. Hlavní novinky verze 2013
57. Klávesové zkratky
56. Export do DWG
55. Novinky CADKONu pro Revit 2012.1 – funkce
54. Novinky CADKONu pro Revit 2012.1 – šablona
53. Možnosti nástroje podlaží
52. Přehled cest verze 2012
51. Tipy pro kreslení plotu
50. Filtr viditelnosti a zobrazení
49. Vytvoření atypického světlíku
48. Princip vytvoření legendy materiálu
47. Princip koncepčního modelování
46. Přenášení výkresů mezi projekty
45. Obtisk a modelový text
44. Princip sdílení projektu v týmu
43. Vykazování dveří se schématy
42. Vodící osnovy, komponenta detailu
41. Vnořené parametry rodiny
40. Užitečné tipy pro Revit
39. Vykazování vnořených rodin
38. Skrývání a zobrazování, orientace projektu
37. Novinky šablony CADKONu pro Revit 2012
36. Připojení modelu Revitu
35. Použití DWG v Revitu
34. Výkop a násyp terénu, parcely
33. Záhlaví, symbol, výška stěny a obkladu
32. Podrobnější novinky 2012
31. Součásti a sestavy 2012
30. Zobrazení nad rovinou řezu
29. Panel obvodového pláště
28. Spojování konstrukcí
27. Princip ploché střechy
26. Fotografie v pozadí renderu
25. Deska s věncem, deska v podkroví
24. Příhradový nosník
23. Výměna křídla dveří
22. Zalomené ostění dveří
21. Renderování
20. Přehled hlavních novinek verze 2012
19. Princip parametrizace nábytku
18. Kreslení překladu
17. Princip variant návrhu
16. Rohové okno
15. Princip fází
14. Princip parametrizace krokve
13. Kreslení obkladů
12. Úprava vertikální skladby stěn
11. Čáry inženýrských sítí
10. Popiska v razítku, použití sdílených parametrů
9. Klíčové poznámky, konverze knihoven
8. Příčel obvodového pláště
7. Šablona projektu, symbol ±
6. Základové pasy
5. Výšková kóta
4. Spoje stěn
3. Sloup s popisem, osnova a vztahy kót
2. Revit a JTSK, strana otevírání dveří, měřítko šraf
1. Rodina s importem symbolu DWG, SAT

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white