Uvolněna aktualizovaná verze Advance Steel 2015.1

6.10.2014 uvolnil Autodesk verzi Advance Steel 2015.1. Nejedná se jen o service pack, ale je to kompletní nová verze, která je pro majitele platného subscription programu zdarma. Popis novinek a informace o získání této verze naleznete v detailech tohoto článku.

Novinky verze advance Steel 2015.1

Vylepšení základní platformy v Advance steel 2015.1

Instalace

 • Verzi 2015.1 můžete instalovat paralelně k verzi 2015
 • Soubory z verze 2015.1 a z verze 2015 jsou navzájem kompatibilní
 • Verze 2015.1 vyžaduje novou licenci (licence je automaticky dostupná pro uživatele s předplatným)
 • Verze 2015.1 vyžaduje platformu AutoCAD 2015 nebo Advance CAD 2015.1
 • Dostupná je australská verze včetně lokálních nastavení
 • Síťová licence nyní používá funkci "timeout"

Object enabler

 • Existuje k dispozici Advance Steel object enabler
 • Objekty Advance Steelu se zobrazují ve všech aplikacích na platformě AutoCAD 2015 (např. AutoCAD Plant 3D, ...) bez nutnosti licence pro Advance Steel
 • Všechny možnosti pro uchopování fungují s objekty Advance Steelu
 • AutoCADovská paleta Vlastnosti objektů zobrazuje všechny Advance Steel Vlastnosti
 • Advance Steel Vlastnosti jsou k dispozici pro nastavení popisků objektů
 • Object enabler je kompatibilní pouze se soubory z Advance Steel 2015

Advance Steel API

 • V programnovém rozhraní API jsou k dispozici dříve chybějící uživatelské interakce
 • Nová funkcionalita pro výpočet těžiště
 • Export více objeků do ACIS
 • Přístup do Exchange ID
 • Přístup k rozšířeným vlastnostem svařovaného nosníku proměnné výšky
 • Funkcionalita pro vytvoření "ohybu ohýbaného plechu"
 • Přístup k definici děr vytvořených šrouby

Vylepšení modelování a vytváření výkresů v Advance Steel 2015.1

 • Popisky objektů: Advance Steel Vlastnosti objektů jsou nyní dostupné v CUI pro přizpůsobení popisků objektů
 • Nový notifikační dialog pro zobrazení např. výsledků položkování, který vypadá podobně jako např. dialog pro zobrazení výsledků kontroly kolizí
 • Je k dispozici nový momentový přípoj pro spojení konců nosníků zahrnující nastavení úpravy pro svar a vyztužení pásnic
 • V Uživatelských přípojích je k dispozici nová komponenta pro vytvoření výztuhy na sloupu, která je zarovnaná podle 2 pásnic připojovaného nosníku
 • Nová funkcionalita pro definování plochy ovlivněné oříznutím plechu zahrnující novou vizuální reprezentaci zahrnující uzlový bod
 • Multi User: lze se uchopovat na osy rastru pomocí uchopovací volby průsečík rastru
 • V pohledech na úpravy pro svary nosníků jsou k dispozici automatické úhlové kóty
 • Chytré manuální kóty nyní fungují s mezilehlými body polynosníků
 • Chytré manuální kóty jsou k dispozici pro kótování poloměrů
 • Objekty z aplikací třetích stran (např. Plant 3D) mohou být zobrazeny ve výkresech vytvořených Advance Steelem a také popsány informacemi získanými pomocí Object Enableru

Vylepšení napojení na Revit v Advance steel 2015.1

Obecně

 • Nová možnost pro automatické vypínání začištění konců
 • Nová možnost vyjmout ne-konstrukční objekty z Revitu
 • Nové parametry pro zarovnání, natočení a zrcadlení průřezů nosníků
 • Vylepšená výměna podlaží
 • Značka spoje pro výměnu vnitřních sil z Revitu

Beton

 • Volba "Pouze konstrukční prvky" nyní uvažuje také betonové objekty
 • V synchronizačním dialogu jsou správně označeny změny betonových objektů
 • Výměna betonových objektů do úrovní je korektní
 • Nyní se vyměňují také hlavice pilot a sloupů

Synchronizace

 • Nový dialog s lepší ergonometrií
 • Použité synchornizace jsou z dialogu vyjmuty
 • Nově jsou k dispozici dynamické filtry
 • Synchronizační ID se zachovává (upozornění pro uložení modelu Revitu) během synchronizace

Jak získat verzi 2015.1

Verze je dostupná zdarma pro všechny užvatele s platným subsription programem přes portál Autodesku nazvaný "Subscription Center", Aktualizaci naleznete v sekci downloads/Advance Steel/2015/Software. Seriové číslo a kód produktu naleznete tamtéž v záložce Serial Numbers.

2014 10_AS01

Obr: Ukázka prostředí "Subscription Center" - stažení Advance Steel 2015.1

Veškeré informace o Autodesk Subscription Centru a přihlášení do něj naleznete na našich stránkách www.cadnet.cz. Pro uživatele, kteří používají Advance Steel s jádrem Advance CAD je k dispozici aktualizovaná verze Advance CAD 2015.1. Ten je možné získat ze stránek Graitec Advantage.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white