Novinky v databázích CADKONu+ 2015.1 Elektroinstalace

V aktuální verzi CADKONu+ Elektroinstalace došlo k výraznému rozšíření značek zabezpečovacího zařízení, konkrétně EZS, EPS, CCTV, SKS...

Pro větší přehlednost byly doplněny nové ikony značek a celá řada dalších úprav, které nám nahlásili jako svoje požadavky stávající zákazníci.

2014 10_TZB02

Obr: Ukázka vkládání značek EVS do výkresu.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white