Zvýšení rychlosti v CADKONu+ 2015.1

Hlavní vylepšení, které přináší nová verze CADKON+ 2015.1 je vyšší rychlost překreslování objektů. To má velký dopad na mnoho operací.

  • Největší zvýšení rychlosti je především v přiblížení, posunu pohledu a orbitu.
  • Rozdíly v překreslování výkresu mezi CADKON+ 2015.1 a CADKON+ 2015 jsou značné. V závislosti na velikosti výkresu byla zvýšena rychlost pro přiblížení a posun pohledu 10-15 krát ve srovnání s CADKON+ 2015.
  • Zvýšená rychlost při ukládání velkých výkresů v CADKON+ 2015.1
  • Zvýšená rychlost při užití 3D Orbit - v rámci příkazu se výkres posouvá v reálném čase a je možné jej ukotvit v požadované pozici. Navíc je nyní možné použít orbit při současném použití příkazu posun nebo kopie - kurzor se posouvá plynule a v reálném čase.
  • Při nastavení proměnné „OSNAPHATCH" na hodnotu 1, je nyní pohyb kurzoru plynulý i při přejíždění přes všechny šrafy (pomocí libovolného aktivního příkazu).
  • Vylepšená rychlost při zapnutém uchopení objektů. To platí pro jednotlivé operace uchopení i pro trasování uchopení objektů.
  • Pokud připojujete velké externí reference, tak operace je dokončena rychle a hladce. Během připojování externích referencí může být bez problémů použito uchopování.
  • Byly provedeny opravy pro otvírání velkých výkresů (ve specifických případech).
  • Správce popisů místností a Správce bublin mají výrazně zkrácenu dobu odezvy při vracení popisů místností a bublin zpět do výkresu.
 2014 10_STAV01

Obr: Srovnávací tabulka zvýšení rychlosti při použití přiblížení a posunu pohledu na několika testovaných výkresech. Srovnání verze 2015 a nové 2015.1.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white