Co je nového v CADKON+ 2015.1 TZB

Na říjen 2014 jsme pro Vás připravili novou verzi CADKON+ TZB s označením 2015.1, která přináší nejen novinky, ale především urychlení a celou řadu změn, které byly požadovány od našich stávajících zákazníků.

Mezi hlavní novinky obecného CADu patří zvýšení rychlosti při překreslování objektů výkresu jako je např. zoom a posun (oproti předchozí verzi CADKON+ 2015 je urychlení 10-15x rychlejší).

Výpočty vody: hydraulické posouzení

Stávající funkce pro výpočty vody a cirkulace byla rozšířena o hydraulické posouzení nejvytíženější větve celé soustavy. Program automaticky spočítá tlakové ztráty potrubí, tvarovek, armatur... a na základě přetlaků posoudí, zda soustava vyhovuje nebo nevyhovuje.

Podívejte se na video ukázku dimenzování a hydraulické posouzení vody.

2014 10_TZB01

Obr: Hydraulické posouzení teplé, studené vody a cirkulace.

Další novinky a změny

Pro podrobný výpis všech dalších novinek a změn se podívejte na dokument Novinky CADKON+ 2015.1 TZB. Jedná se především o kanalizaci, potrubí, schémata otopných soustav, popisy ve výkrese a mnoho dalšího.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white