CADKON Stavební konstrukce – využití v praxi

Společnost TopDesign Projekty, s.r.o. nabízející komplexní zhotovení projektů staveb včetně architektonické studie, využívá ve své projekci CADKON Stavební konstrukce. Společnost TopDesign Projekty, s.r.o. použila také CADKON na projektu Školní jídelna Mnichovo Hradiště, který byl zpracován do dokumentace pro provádění stavby.

Popis projektu

Školní jídelna s možností stravování veřejnosti bude umístěna v centru města Mnichovo Hradiště v památkové zóně a nahradí stávající školní jídelnu.
Podél komunikace je navržena obvodová stěna z pohledového železobetonu, která je na nároží zakřivena podle kruhového oblouku a tvoří "kulisu" na rozhranní: veřejný prostor x vnitřní prostor. V železobetonové stěně budou vytvořeny kruhové otvory. Ze severozápadní a jihozápadní strany je fasáda jednoduchá v bílé omítce s jednotnými čtvercovými a obdélníkovými otvory.
V budově budou umístěny dvě samostatné jídelny pro žáky a veřejnost oddělené blokem kuchyně. Vstup pro žáky je řešen z jihovýchodu z ulice Mírová, za vstupem je navržena šatna, hygienické zařízení pro žáky a hlavní jídelna.
Vstup pro veřejnost je navržen ze slepé odbočky ulice Mírové. Malá jídelna pro veřejnost je řešena na nároží objektu s výhledem z kruhového nárožního okna. Prostory určené pro žáky a veřejnost budou bezbariérové.
Zásobování bude probíhat ze dvora ze severozápadní strany objektu. Provozní blok začíná vstupem pro zásobování, probíhá celým objektem a vyúsťuje na jihovýchodní straně dveřním otvorem určeným pro odvoz odpadu. Prostorům pro zaměstnance bude určena severní část objektu.

01-vydejna-2pohled

02-vydejna-1pohled

Konstrukční systém je navržen stěnový, příčný. Základové konstrukce tvoří betonové pasy a nosné stěny budou vyzděny z pórobetonových tvárnic (kromě obvodové železobetonové stěny). Stropní konstrukce je navržena kombinovaná z prefabrikovaných železobetonových stropních panelů a monolitického železobetonu (nad jídelnou veřejnosti).

03-1np

04-Pohledy

Údaje o projektu:

  • Název: Školní jídelna, Mírová, Mnichovo Hradiště
  • Místo: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
  • Typ projektu: dokumentace pro provádění stavby
  • Užitná plocha objektu: 534,69 m2
  • Zastavěná plocha objektu: 619,12 m2
  • Obestavěný prostor objektu: 3779.6 m3
  • Počet uživatelů:

        Žáci              - 150 míst k sezení
                            - 600 jídel/den

        Pedagogové  - 30 míst k sezení
                            - 60 jídel/den

        Zaměstnanci - 8 osob

  • Investor: Město Mnichovo Hradiště

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white