Rehabilitace vozovek s AutoCAD Civil 3D

Vážení zákazníci AB Studia, uživatelé AutoCAD Civil 3D, zabýváte se rekonstrukcí vozovek a nepoužíváte k tomuto účelu Váš AutoCAD Civil 3D?

Rehabilitace vozovek s AutoCAD Civil 3D

Projektování rekonstrukcí pozemních komunikací je jednou z nejkomplikovanějších úloh v dopravním stavitelství. V takovýchto projektech se setkává mnoho různých vstupů a požadavků na výsledné řešení. Zároveň toto řešení by mělo být co nejlépe proveditelné, levné a samozřejmě kvalitní. Ve snaze o vytvoření té nejlepší varianty je tak nutné vytvořit řadu variant řešení s ohledem na hrany komunikací a inženýrské sítě. Autodesk s produktem AutoCAD CIvil 3D nabízí specializované nástroje zaměřné právě na rehabiitaci vozovek, analýz jednotlivých řešení výpočet nákladů projektu.

Neváhejte tak plně využít možnosti Vašeho AutoCAD Civil 3D, kde jsou pro Vás k dispozici podsestavy koridorů pro rekonstrukce vozovek. Tyto speciální podsestavy, v případě potřeby je méžné pro Vás vytvořit jiné přímo na míru, naleznete v Paletách nástrojů pod položkou Opravy.

1

Zde následně v nabídce podsestav naleznete 12 možností rehabilitací. Pro každou z položek je k dispozici Nápověda, která Vám bude při práci nápomocna.

2

Neváhejte tedy používat i tuto funcionalitu AutoCAD Civil 3D. Pokud však nechcete prozkoumávat pro Vás nové území v Civil 3D sami, neváhejte se u nás informovat na možnosti školení.

CHCETE ROZŠÍŘIT SVÉ ZNALOSTI A VYUŽÍVAT VÁŠ PROGRAM NAPLNO?

  • Přijďte k nám na školení. Aktuální termíny pro učebny v Praze a Brně jsou zde.
  • Zůstaňte v kanceláři a přihlaste se na naše bezplatné webináře. Aktuální termíny naleznete zde.
  • Domluvte si individuální konzultaci - kontaktujte svého obchodníka nebo zadejte požadavek na náš Helpdesk.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white