Hlavní novinky CADKON+ Stavební konstrukce

Nově uvedená verze CADKON+ 2015 Stavební konstrukce obsahuje řadu novinek a vylepšení profesních modulů i základního CADu. V následujícím článku se zaměříme pouze na hlavní novinky, které jsou určeny projektantům stavebních konstrukcí. Všechny uvedené novinky jsou zařazeny na základě požadavků z projekční praxe.

Volba počtu zobrazených desetinných míst plochy popisu místnosti

Zejména u ploch místností je potřeba docílit co největší přesnosti v odečtené ploše s možností zobrazení požadovaného počtu desetinných míst. CADKON dosud zobrazoval plochu na dvě destinná místa bez možnosti jiného nastavení. Nyní se odečtená plocha místnosti a další číselné položky v rámci funkcí na vytváření a úpravy popisů místností zobrazí dle nastavené přesnosti.

 01-Jednotky-dialog2 02-popisy-dialog3

Obr. Nastavení přesnosti a její zobrazení v položkách popisu místnosti.

 • Zobrazená přesnost číselných položek popisů místností se řídí podle nastavení přesnosti v rámci příkazu Jednotky (_UNITS).
 • Možnost úpravy zobrazené přesnosti plochy místnosti dodatečně, bez nutnosti nového odečítání plochy. Stačí změnit nastavení přesnosti v Jednotkách.
 • Popis místnosti si pamatuje přesnost na 8 desetinných míst.
 • Pokud se „ručně" přepíše některá z číselných položek, tak program bude nadále pracovat s touto novou hodnotou. Pouze editační funkce na aktualizaci plochy popisů místností tuto „ručně" zadanou hodnotu mohou opět přepsat podle nového odečtení plochy z výkresu.
 • Tabulky popisů místností vykreslují číselné položky s přesností zadanou v rámci vlastního nastavení tabulek.

Aktualizace kót při úpravách otvorů

Po změně velikosti otvoru se musela následně ručně upravit kóta tohoto otvoru. Nyní při změně parametrů otvoru se kóta upraví automaticky.

Pokud při úpravě otvoru funkcí „Editace otvoru" jsou součástí výběru otvoru i kóty, tak při změně velikosti otvoru dojde k posunu kótovaných bodů a provede se aktualizace kóty šířky otvoru.

 03-koty-dialog2 04a-koty-vykres1 Sipka doprava 04bkoty-vykres2

Obr. Aktualizace kóty šířky dveří a otvoru po provedení editace otvoru.

Zobrazení strany otevírání dveří v pohledu

Přidání možnosti vykreslení značky způsobu otevírání dveří v rámci vytvářeného pohledu dveří z půdorysného zobrazení. Ve funkcích „Pohled" a „Svislý řez" je přidána možnost vykreslení zobrazení strany otevírání dveří.

05-strana-otevirani-ozn-dialog 06-strana-otevirani-2-vykres

Obr. Dialogové okno Pohled s možností vykreslení strany otevírání dveří, vpravo vykreslené zobrazení strany otevírání dveří.

 • Vykreslení strany otevírání u dveří v pohledu.
 • Způsob otevírání v pohledu odpovídá půdorysnému typu výplně a nastavené straně otevírání.
 • Přidána volba "Strana otevírání dveří", která je přístupná v případě volby "Kreslit rámy oken/dveří v pohledu".
 • Značka způsobu otevírání dveří je vykreslena do samostatné hladiny pro jednoduché ovládání její viditelnosti.
 • Vykreslená značka v pohledu může také sloužit jako rychlý indikátor strany otevírání dveří při doplňování bloků schémat dveřních křídel včetně zobrazení kliky.

Svislé a vodorovné dopravní značení

Nové a snadné vkládání dopravního značení do výkresu s možností výkazu značek do tabulky.

07-znacky-ikony

Obr. Ribbon Knihovny s nově zařazenými příkazy dopravního značení.

 • Knihovna svislých a vodorovných dopravních značek v barevném nebo obrysovém zobrazení.
 • Vytvoření skupiny z několika dopravních značek vybraných v knihovně a jejich společné vložení do výkresu.
 • Vložené značky do výkresu je možné vykázat do tabulky s kusovníkem.
08-znacky-dialog 09-znacky-vykres

Obr. Dialogové okno Svislé dopravní značení.                    Obr. Vykreslená skupina značek.

Zabezpečení výkresu

Možnost předání uzamčeného výkresu DWG, jako ochrana před odcizením vašich dat.

10-abprotect-ikony

Obr. Ribbon Odeslat s novým příkazem Zamknout výkres.

 • Funkce vytvoří uzamčenou kopii celého výkresu nebo jeho vybrané části.
 • Výsledkem je samostatný soubor DWG, jehož obsahem je jediný „uzamčený" objekt, který je možné prohlížet, měřit, ovládat jeho hladiny a tisknout, ale není možné jej rozložit, kopírovat a jinak upravit.
 • Možnosti dalšího omezení nakládání s výkresem - zákaz odměřování a ovládání hladin.
11-abprotect-dialog

Obr. Dialogové okno s možnostmi nastavení zamykaného výkresu.

Nové dynamické bloky

Do Knihovny bloků (_CK_INSERT_M) zařazeny nové dynamické bloky oken, dveří a balkónových sestav.

12-knihovna-bloku-dialog1

Obr. Dialogové okno Knihovny bloků s vyznačením zdrojových výkresů, které obsahují nové dynamické bloky.

 • Plastová okna (jednokřídlé, dvoukřídlé, trojkřídlé, s nadsvětlíkem, bez nadsvětlíku, varianty způsobů otevírání).
13-dyn-bloky-vykres1

Obr. Ukázka dynamických bloků plastových oken s možností změny jejich zobrazení.

 • Balkónové dveře plastové (jednokřídlé, dvoukřídlé, dělené, nedělené).
14-dyn-bloky-vykres2

Obr. Ukázka dynamických bloků balkónových dveří s možností změny jejich zobrazení a vlastností.

 • Vstupní dveře plastové (varianty s bočním a horním světlíkem nebo světlíkem na obě strany).
15-dyn-bloky-vykres3

Obr. Ukázka dynamických bloků vstupních plastových dveří s možností změny jejich zobrazení a vlastností.

 • Balkónové sestavy (různé varianty sestav rámů).
16-dyn-bloky-vykres4

Obr. Ukázka dynamických bloků balkónových sestaví s možností změny jejich zobrazení a vlastností.

Aktualizace knihoven výrobců

Aktualizace knihoven výrobců prefabrikovaných stavebních prvků. Jedná se o výrobce stropních panelů, nosníkových stropů a překladů.

 • HELUZ - zařazeny balkónové panely.
 • HELUZ - aktualizace roletových překladů.
 • POROTHERM - aktualizace hmotnosti stropních vložek.
 • POROTHERM - aktualizace názvů překladů, přidány nové překlady XL.
 • HODOTHERM - aktualizace stropních nosníků a vložek.
 • HODOTHERM - aktualizace názvů překladů, doplnění nabídky.
 • YTONG - aktualizace stopních nosníků, vložek a přidány nově panely.
 • YTONG - zařazeny nové překlady.
 • GOLDBECK - aktualizace stropních panelů.
 • DOBIÁŠ - aktualizace stropních panelů.
 • MONTRAZ - aktualizace překladů.
 • RZP - aktualizace překladů.

Kompletní seznam všech novinek verze CADKON+ 2015 naleznete v dokumentu Novinky CADKON+ 2015.pdf

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white