Vývoj na míru od profesionálů

Bohatých zkušeností našeho technického a vývojového týmu využíváme také při tvorbě doplňkových funkcí a aplikací na míru dle individuálních potřeb našich zákazníků. Tyto nástroje pomáhají projekčním a konstrukčním týmům zvyšovat produktivitu a efektivitu práce v CAD/BIM aplikacích a to ve 2D i 3D prostředí.

Dále naše nástroje doplňují standardní produkty o specifické funkce. Tím umožňují automatizovat opakující se pracovní postupy, nebo doplnit do produktů nové nástroje dle potřeb různých odvětví a profesí. Každodenní práce se pomocí těchto nástrojů stává rychlejší, komfortnější a efektivnější. Díky použití specifických funkcí a knihoven prvků dochází také k výraznému snižování chybovosti. Škála námi realizovaných projektů v oblasti individuálního vývoje je opravdu široká. Od jedné funkce (například funkce pro automatizované publikování výkresů do formátu PDF podle firemních pravidel) až po komplexní aplikace (viz. níže). Pro naše zákazníky to znamená časovou a v konečném důsledku také finanční úsporu.

Máme zkušenosti s vytvářením aplikací pro produkty založené na platformě Autodesk AutoCAD, například AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Architectural, AutoCAD LT, ale také BIM nástrojů z řady Revit a software pro tvorbu digitálních prototypů Inventor. Kromě nástrojů určených pro produkty společnosti Autodesk vytváříme také specializované aplikace pracující v prostředí AdvanceCAD, cenově výhodném CAD software naší mateřské společnosti Graitec.

Neváhejte a kontaktujte nás se svým přáním či požadavkem. Od jednoduchých funkcí po komplexní aplikace, to vše pro vás rádi vytvoříme! Bližší informace o vývoji aplikací na míru vám rádi poskytnou obchodníci AB Studia, případně kontaktujte přímo obchodního ředitele Ing. Miroslava Kohouta na emailu .

Našich služeb využily například společnosti:

BLOCK a.s. – Akciová společnost BLOCK se od svého založení v roce 1991 orientuje na komplexní služby v projektové přípravě, výrobě, výstavbě a následném servisu investičních celků s náročnými technologiemi a vysokou kvalitou prostředí ( čisté prostory ). Aktivní činnost vyvíjí v České republice, Slovensku, Polsku, Pobaltí, Ukrajině, Rusku a ostatních zemích SNS. Specializovaná nadstavba pro BIM řešení Autodesk Revit Architecture určená k projektování čistých prostor za použití výrobního sortimentu společnosti BLOCK. Na základě 3D modelu je generován soupis použitých výrobků. Tento nástroj umožňuje velmi rychle vypracovat projekt ve fázi studie, cenovou kalkulaci a prezentační materiál pro obchodní oddělení. Následně je 3D model dopracován o detaily ve fázi prováděcí dokumentace. Velkou výhodou je nejen přehlednost 3D modelu, ale také promítnutí jakékoliv změny do všech výkresů a soupisů použitého materiálu.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – námi vyvinutá aplikace SŽDC CAD obsahuje sadu nástrojů, které pomáhají při tvorbě ukolejňovacích schémat, elektrotechnických schémat a schémat napájení a dělení trakčního vedení. Dále je obsahem knihovna značek a typů vedení, a také definice standardů hladin. SŽDC CAD je nadstavbou produktu Autodesk AutoCAD.

CB Profil a.s. – společnost CB PROFIL vyrábí a dodává trapézové plechy a vlnité plechy, sendvičové panely, hraněné lemovací a výztužné profily, klempířské prvky, spojovací a těsnící materiál, zpracovává statické posudky a kladečské projekty. Námi vyvinutá aplikace CB CAD umožňuje technikům společnosti CB Profil rychle reagovat na poptávku zákazníků a změny v projektech. CB CAD umožňuje optimalizovat návrh trapézových plechů dle požadavků projektu a nalézt tak rychle nejefektivnější variantu. Tato aplikace propojuje grafické CAD prostředí se statickým výpočetním jádrem. CB CAD pracuje v prostředí AdvanceCAD, CAD řešení firmy Graitec Group.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white