Autodesk - nejčastější dotazy z Helpdesku

Logo adesk_noveV tomto článku jsme pro vás vybrali několik nějčastěji se vyskutujících dotazů (a odpovědí) k produktům Autodesk z portálu technické podpory AB Studia - Helpdesk.

„Chyba 1" při aktivaci produktu Autodesk

Při pokusu o aktivaci produktu Autodesk systém hlásí: „Zadané sériové číslo není platné. Opakujte akci. (Chyba 1)".

Řešení:

Tato chybová hláška je vyvolána pokusem o aktivaci s již neplatnou licencí produktu Autodesk. Důvodem může být:

  • Ukončení programu Subscription, po jehož vypršení je dle licenční smlouvy Autodesk možné používat pouze aktuální verzi produktu v okamžiku vypršení Subscription programu a to v počtu zakoupených licencí.
  • Dalším důvodem může být pokus o aktivaci staré verze, která již není součástí Subscription programu, díky kterému má uživatel možnost využívat aktuální dostupnou verzi a 3 verze zpět (tedy v současnosti verze 2014 + 2013, 2012 a 2011). (Výhodou subscription program je také využívání tzv. „Domácí licence" zdarma, pro více informací navštivte naše stránky technické podpory CADnet.cz v sekci Autodesk Subscription a aktivace zde).
  • Poslední příčinou je poté pokus o aktivaci již v minulosti povýšeného programu (upgrade) na vyšší verzi, od okamžiku povýšení není dále možné původní produkt používat a je nutné, dle licenční smlouvy, stávající SW odinstalovat a využívat povýšený produkt.

Další tipy a triky k problematice aktivací, autorizací, a Subscription naleznete na stránkách technické podpory AB Studia CADnet.cz v sekci Autodesk Subscription / aktivace.

Paralelní spouštění programu AutoCAD Civil 3D/ AutoCAD při otevření výkresu výběrem v průzkumníku Windows

Při otevírání modelů dvojklikem na ikonu výkresů dochází k paralelnímu spouštění již spuštěného AutoCADu či jiného vertikálního produktu (Civil 3D, Map 3D apod.) i při nastavené proměnné SDI na hodnotu 0.

Řešení:

Toto je způsobeno nastavením výchozího programu pro otevírání DWG výkresů na AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, Map 3D apod. Nastavením výchozího spouštěcího programu na AutoCAD DWG Launcher budou již takto otevírané modely vždy spuštěny v rámci již spuštěného produktu. Změnu nastavení provedete takto:

- Přejděte v průzkumníku Windows do složky s výkresy:
  - zde na jeden klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Otevřít v programu;
  - vyberte Zvolit výchozí program,
  - za výchozí program poté zvolte AutoCAD DWG Launcher.

Problém s příkazem eTransmit v AutoCAD Civil 3D/ AutoCAD

Vyskytl se Vám problém s příkazem E-Transmit? Konkrétně necháte-li v nastavení, aby se externí reference nevázaly, pak je vše v pořádku, ale pokud nastavíte "vázat externí reference", tak se tyto v exportovaném souboru neobjevují a to ani u jedné volby, tedy "vázat" i "vložit"? Případně se vyskytují i další problémy jako např. jedna z voleb dokonce mění fonty písma či se vyskytují další neočekávané chyby?

Řešení:

S největší pravděpodobností se bude jednat o chybu ve výkresu, která způsobuje takovéto nefunkčnosti příkazu eTransmit. Z nějakého důvodu (chybné uložení dat, pád systému apod.) došlo k poškození zdrojového modelu, ze kterého jsou externí reference příkazem načítány.

K odstranění těchto chyb, vedoucí ke správné funkci příkazu, je nutné spustit opravu zdrojového výkresu příkazem „_recover" a opětovného uložení takto opraveného souboru.

Nadměrná velikost souborů DWG vzhledem k jejich obsahu spojená s nestabilitou modelů zpracovávaných v AutoCAD Civil 3D či AutoCAD

Potýkáte se Vy či Vaši spolupracovníci s nadměrnou velikostí DWG souboru a příkaz čisti (_purge) Vám s tímto nepomohl? Zároveň jsou takovéto výkresy nestabilní, práce s nimi je pomalá a často dochází nad těmito výkresy k pádu systému?

Řešení:

Přihlaste se na webinář zaměřený právě na problematiku čištění výkresů, kde Vám představíme vyzkoušené, volně dostupné nástroje, které Vám pomohou opět získat nadvládu nad Vaší prací. Internetový seminář k problematice čištění výkresů se koná 14. 2. 2014 od 9h. Přihlásit se můžete zde.

Další užitečné internetové semináře (webináře) k problematice AutoCAD Civil 3D, AutoCAD a k dalším produktům nabízených AB Studiem naleznete zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white