CADKON+ TZB - Kompletní výukový program

CADKONplus logoNaučte se maximálně využívat možností vašeho CADu. Pro CADKON+ TZB nabízíme ucelenou řadu výukových videí. Dostupnost videí není nijak omezena a jsou tak zdarma kdykoliv k dispozici.

Dostupnost

Videa jsou dostupá na stránkách technické podpory AB Studia CADNET.cz, u produktu CADKON+ TZB v kartě VIDEO (zatrhněte konkrétní profesní modul, který Vás zajímá).

Přímý odkaz na seznam videí: http://www.cadnet.cz/cadkon-plus-tzb.html#youtube

Nastavení

Pro optimální zobrazení videa je doporučeno nastavení maximální kvality videa (Settings) a jeho zobrazení na celou obrazovku (Full screen). Toto nastavení se provede v pravé dolní části spuštěného videa, viz obrázek.

2D-settings

Seznam výukových videí s odkazy a popisem

Seznam výukových videí s odkazy a popisem

Příprava stavebních slepých výkresů

·         přebarvení výkresu
·         rozložení bloků ve výkrese
·         vyčištění a zmenšení výkresů
·         srovnání výkresu do 2D zobrazení

Kreslení stavebních slepých výkresů a práce s PDF

·         převod PDF podkladů a podložení naskenovaných výkresů
·         stěny, okna, dveře
·         prostupy, komíny, tepelné izolace

Práce s externími referencemi

·         proč používat externí reference
·         připojení reference a její aktualizace
·         ořezání a úpravy reference

Začínáme s CADKONem+ Zdravotechnika

Ukázka několika základních funkcí CADKONu+, které nejsou nijak složité a měli by Vám výrazně ulehčit práci.

Modelový případ projektu kanalizace

Na vybraném modelovém příkladu si ukážeme základní postupy při tvorbě výkresové dokumentace kanalizace.

Pokud si chcete tento konkrétní příklad vyzkoušet na svém počítači, můžete si stáhnout podklady ve formátu DWG.

Začínáme s CADKONem+ Vytápění a potrubí

Ukázka několika základních funkcí CADKONu+, které nejsou nijak složité a měli by Vám výrazně ulehčit práci.

Modelový případ projektu vytápění

Na vybraném modelovém příkladu si ukážeme základní postupy při tvorbě výkresové dokumentace vytápění.

Začínáme s CADKONem+ Vzduchotechnika

Ukázka několika základních funkcí CADKONu+, které nejsou nijak složité a měli by Vám výrazně ulehčit práci.

Modelový případ projektu vzduchotechniky

Na vybraném modelovém příkladu si ukážeme základní postupy při tvorbě výkresové dokumentace vzduchotechniky.

Stavební výkres a výsledný projekt vzduchotechniky zpracovaný v ukázce si můžete stáhnout ve formátu DWG.

Začínáme s CADKONem+ Elektroinstalace

Ukázka několika základních funkcí CADKONu+, které nejsou nijak složité a měli by Vám výrazně ulehčit práci.

Modelový případ projektu elektroinstalací

Na vybraném modelovém příkladu si ukážeme základní postupy při tvorbě výkresové dokumentace vnitřních elektroinstalací.

Výkazy a legendy

·         výstup do Excelu, výkresu...
·         výkaz prvků a délek
·         nastavení vzhledu tabulky
·         vytvoření legendy prvků a potrubí/vedení
·         vkládání tabulek Excelu zpět do výkresu

Tisk projektů

·         tisk do PDF formátu
·         nastavení tiskáren, barev, tlouštěk čar atd.
·         nastavení formátů papíru
·         nastavení měřítek
·         tisk z výkresového prostoru (rozvržení)

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white